Stadin ammattiopiston hankkeessa ennakoidaan tulevaisuuden työelämää

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja tulevaisuuden työelämässä korostuvat uudet tavat oppia, tehdä töitä ja löytää nopeasti ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Näistä lähtökohdista syntyi Stadin ammattiopiston koordinoima ”Future is in our hands” -hanke, jossa kumppaneina olivat Da Vinci College Hollannista, CIFP Juan de Colonia Espanjasta sekä Bridgewater & Taunton College Iso-Britanniasta.

Kaiken kaikkiaan hankkeeseen osallistuu noin 80 opiskelijaa ja 16 opettajaa eri opintoaloilta. Mukaan haetaan videohakemuksella: tällä tavoin halutaan herätellä osallistujia uudenlaiseen tapaan esitellä itsensä ja osaamisensa.

”Tämä lähti liikkeelle ajatuksesta, että työn murros koskee ihan kaikkia toimialoja ja siksi opiskelijat tarvitsevat paitsi uudenlaisia tiimioppimisen ja tiedonhaun taitoja, myös oman osaamisen aiempaa vahvempaa tunnistamista”, hankkeen projektipäällikkö Eerika Kantonen toteaa ja jatkaa;

”Uskomme, että näistä osa-alueista muodostuu se paljon puhuttu ammatillinen substanssi tulevaisuuden työelämässä.”

Kuva 1: Koko opiskelijaporukka loppuesitysten jälkeen Hollannissa.

Tekemisen keskiössä Future Labs –konsepti

Hankkeen aikana opiskelijat pohtivat kaikkiaan neljää eri teemaa, kuten logistiikkaa, kotien älyteknologiaa ja sitä, millaista on tulevaisuuden rekrytointi. Ideana on, että hankkeen jokainen partnerimaa vastaa yhdestä teemasta; opiskelijaryhmät eri maista tutustuvat siihen ja muodostavat kansallisen mielipiteensä siitä. Varsinainen työ tehdään kussakin maassa järjestettävillä projektiviikoilla niin sanotuissa tulevaisuustyöpajoissa. Niiden aikana opiskelijaryhmät työstävät ratkaisuehdotuksensa viikon aluksi saamaansa haasteeseen.

Hollannissa haasteen antoi yritys, joka oli kehittänyt Wikkelboat-nimisen asuntolaivakonseptin ja tarvitsi vinkkejä sen markkinointiin ja uudenlaisiin käyttötarkoituksiin. Suomessa puolestaan vierailtiin Postin logistiikkakeskuksessa.

Kuva 2: Opettajat yhteiskuvassa, Sanna Hernesniemi 4. vasemmalta.

Opettajien uudenlainen rooli

Projektiviikoilla Helsingissä ja Hollannissa oli Stadin ammattiopistosta mukana myös fysiologian ja anatomian opettaja Sanna Hernesniemi. Hänen mukaansa opettajien rooli hankkeessa oli toisenlainen kuin millaisena se perinteisesti nähdään.

”Hankkeen aluksi Tiimiakatemia koulutti meidät mukanaolevat opettajat niiden metodien käyttöön, joilla me valmensimme opiskelijoita projektiviikkojen ja ylipäätään hankkeen aikana”, Sanna kertoo.

”Kokemus oli erittäin hyvä siinä mielessä, että tuo kolmen päivän koulutusjakso rakensi ryhmähenkeä myös meidän opettajien kesken. Projektiviikkojen aikana toimimista helpotti se, että tunsimme toisemme jo entuudestaan”, Hernesniemi toteaa.

Hankkeessa mukana ollut matkailualan opiskelija Jaakko Juusti puolestaan kertoo, että opiskelijaryhmillä oli mahdollisuus valita, haluavatko he yhden tietyn valmentajan per ryhmä vai niin, että kaikki valmentajat ovat vapaasti kaikkien ryhmien käytettävissä. Jaakon mukaan he valitsivat jälkimmäisen vaihtoehdon, jotta saisivat useita erilaisia näkökulmia asioihin.

Eerika Kantosen mukaan oppimisprosessin omistajuus olikin nimenomaan opiskelijoilla ja opettajien roolina oli toimina valmentajina.

”Tämä lähtökohta ei ollut kaikille opettajille helppo omaksuttava, sillä opettajan rooli nähdään esimerkiksi Espanjassa kovin erilaisena kuin meillä Suomessa eli kulttuurierot vaikuttavat tässäkin asiassa. Siksi näiden asioiden käsittelyyn piti alussa käyttää melko paljon aikaa. Sen sijaan opiskelijoille selkeiden ohjeiden puuttuminen ei näyttänyt niinkään tuottavan tuskaa”, Kantonen sanoo.

Positiivinen kokemus kaikille osapuolille

Jaakko Juustin mukaan mukanaolo hankkeessa oli monin tavoin upea ja hänen opintojensa kannalta hyödyllinen kokemus.

”Ensinnäkin oli hienoa päästä jättämään oma kädenjälkensä tuollaiseen uuteen konseptiin kuin Wikkelboat ja toisaalta opin paljon myös itsestäni: mikä on itselleni luontaisin tapa oppia ja tehdä asioita ja missä on vielä kehitettävää. Ja onhan se mahtavaa, että nyt on 20 uutta kaveria ympäri Eurooppaa”, Juusti kertoo.

Hän sanoo pitäneensä erittäin paljon myös siitä, että Hollannissa käytettiin runsaasti aikaa opiskelijoiden ryhmäyttämiseen ja yhteishengen luomiseen. Samalla kaikkien oli ikään kuin puolivahingossa tultava pois omalta mukavuusalueeltaan, mikä oli hänen mielestään vain hyvä asia.

Sanna Hernesniemi puolestaan nautti samaa alaa opettavien kollegoiden tapaamisesta ja ajatustenvaihdosta heidän kanssaan. Sattuipa vielä niin, että eräs hollantilainen opettaja on parhaillaan kääntämässä Hernesniemen tekemää oppikirjaa suomesta hollanniksi.

”Sain heiltä todella hyviä vinkkejä omaan opetukseeni ja tulemme varmasti pitämään yhteyttä toisiimme jatkossakin.”

Kuva 3: Opiskelija Pinja Juholan ryhmän esitys menossa. Pinja kuvassa toinen vasemmalta.


Teksti:
Marko Jääskeläinen
Kuvat: Stadin ammattiopisto