Kansainväliset jaksot vahvistavat yrittäjyydessä tarvittavia taitoja

Keski-Pohjanmaalta on lähdetty aina aktiivisesti maailmalle. Jokaisessa suvussa on tarinoita 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Pohjois-Amerikkaan lähteneistä rohkeista siirtolaisista. Edelleen keskipohjalaisissa asuu sama kiinnostuneisuus ulkomaita kohtaan. Tänä päivänä Keski-Pohjanmaan oppilaitoksista lähdetään aktiivisesti niin opiskelija- kuin henkilöstövaihtoihin. Yhteneväisyyttä siirtolaisten ja tämän päivän seikkailijoiden välillä on ulkomailta saatu palaute, jota he ovat saaneet rohkeudesta tarttua töihin ja kyvystään tehdä ahkerasti monipuolisia töitä.

Opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuusjaksot ovat aina tavoitteellisia, ja niissä huomioidaan lähtijöiden yksilöiset tarpeet osaamisen kartoittamisen ja kehittymisen näkökulmasta. Yrittäjyys on myös asia, josta Keski-Pohjanmaalla ollaan ylpeitä. Keski-Pohjanmaalla on aina ollut paljon aktiivista yritystoimintaa ja yrittäjämäinen ote näkyy työntekijöissä, työtä tehdään mieluusti niin kuin itselle tehtäisiin. Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa yrittäjyyskasvatus on luonteva osa opiskelijan opintoja. Tavoitteena on tukea opiskelijan tietoja, taitoja ja asenteita, joita hän tarvitsee opiskeluaikana sekä myöhemmin työelämässä riippumatta siitä työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa. Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa myös kansainvälisissä liikkuvuuksissa on huomioitu yrittäjyysnäkökulma.

Kansainvälisyys ja yrittäjyys tarjoavat onnistumisen kokemuksia

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston opiskelijat Samuli Leväniemi ja Jere Rönkkö pääsivät NY-yrityksellään Nuori Yrittäjyys ry:n Uskalla Yrittää -finaalin ja voittivat tyylikkäästi Paras design -palkinnon. Kyseessä on Samuli Leväniemen yritys Sam´s Lamps, jonka yrityksen graafisesta suunnittelusta ja markkinoinnista vastaa Jere Rönkkö. Sam´s Lamps idea syntyi, kun Samuli huomasi tarvitsevansa valaisimen omaan asuntoonsa. Visuaaliselle nuorelle miehelle tuli mieleen suoralinjainen, tyylikäs valaisin, joka kantaa ylpeänä nimeä Tupa.

Samuli ja Jere ovat molemmat osallistuneet opiskelujen aikana kansainväliseen toimintaan, niin kotikampuksella kuin lähtemällä itse ulkomaille. Samuli on ollut opiskelujen aikana sekä Ruotsissa että Virossa. Jaksojen tarkoitus on ollut hakea ajatuksia ja kokemusta yrittäjyyteen, tutustua paikallisiin tapoihin toimia ja poimia hyviä käytänteitä. Samuli koki ulkomaanjakson tärkeimpänä antina verkostoitumisen. Samuli ajattelee, että sekä kansainvälisen toiminnan että yrittäjyyden ydin on verkostoituminen. ”Me tarvitsemme toisia ihmisiä, että voimme oppia ja menestyä” Samuli summaa.

Jere puolestaan on ollut opiskeluiden aikana Liettuassa. Jere työskenteli Liettualaisessa Prismassa ja koki jakson erittäin antoisana ja mahtavana kokemuksena. Jere nostaisi jaksostaan esiin etenkin kulttuurierot, pitkät työpäivät ja sen miten ulkomailla työskenteleminen vaatii sopeutumista. Jere ajattelee, että pitkät työpäivät opettivat mukautumaan työelämän tarpeisiin ja onnistuminen työssä toi itsevarmuutta.

Samulia ja Jereä valmentanut liiketalouden opettaja Mikko Hankaniemi kannustaa opiskelijoita lähtemään ulkomaille. Hän ajattelee, että jakso ulkomailla lisää opiskelijoiden itsenäisyyttä, avartaa opiskelijoiden ajattelua, sekä tuo vaihtelua opintoihin. Jakso ulkomailla tukee yrittäjyyskasvatusta, sillä opiskelija joutuu uusiin osalle jännittäviinkin tilanteisiin, tapaa uusia ihmisiä, hoitaa asioitaan totutusta poikkeavalla tavalla ja ennen kaikkea kantaa vastuun itsestään. Samuli ja Jere ovat saaneet ulkomaanjaksoista rohkeutta ja itsenäisyyttä. Heidän tavoitteet ovat kasvaneet ja he ovat saaneet uusia ideoita ja avarakatseisuutta. He ovat useampaan kertaan kertoneet kuinka hienoa ulkomailla oli ja kuinka mukavaa on huomata, että asioita hoidetaan ja toteutetaan jotenkin eri tavoin mihin on totuttu. Molemmat innostuivat matkailusta ja ovat hyötyneet ulkomaanjaksoista mm. siten että asiakkaaseen on helpompi ottaa kontaktia ja kynnys esiintyä on madaltunut, kertoo Hankaniemi.

Kansainvälinen jakso tuo uusia kokemuksia, vahvistaa yrittämäistä tapaa suhtautua asioihin. Samuli nostaa viime aikojen mieleenpainuvimmaksi onnistumisen kokemukseksi mutkattomasti ensimmäisen myydyn tuotteen. Molemmat yrittäjät ovat onnellisen tyytyväisiä isoon tilaukseen, jonka saivat Uskalla yrittää - messujen avulla. Kansainvälisyys puolestaan on antanut näille nuorille keskipohjalaisille ammatillista varmuutta ja uskoa omaan tekemiseen, summaa Hankaniemi.

Teksti ja kuvat: Annele Heikkilä