Korualan kansainvälinen hanke avasi artesaaneille uusia mahdollisuuksia

Miten vastavalmistuneet artesaanit, jotka usein työllistyvät omiin pienyrityksiinsä, hyötyvät kansainvälisyydestä? Tätä pohdittiin Omnian ”Making jewellery” –hankkeessa, jonka päätavoitteena oli löytää vastavalmistuneille ja työttömille artesaaneille uusia mahdollisuuksia ja ajattelutapoja muista Euroopan maista.

Hankkeen teemana oli korualan pienten yrittäjien ja kumppaneiden (social partners) verkostoituminen Euroopassa ja mahdollisuus vaihtaa kokemuksia. Tavoitteena oli parantaa korualalle valmistuneiden ja yli 50-vuotiaiden alalla toimivien työllistymistä ja vaikuttaa paikallisiin toimijoihin työllisyyden edistämiseksi.

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Mika Heino Omniasta kertoo että on vielä hankalaa sanoa, miten hyvin tavoitteeseen on päästy. ”Varmaa on, että olemme avanneet artesaanityön mahdollisuuksia ja madaltaneet kynnystä ryhtyä vaikka yrittäjäksi.” Hankkeessa on tuotu esiin myös sitä, millaisia työtilaisuuksia artesaaneille tarjoutuu eri maissa. ”Workshoppien aikana olemme tutustuneet erilaisiin pienyrittäjiin ja mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla Euroopassa.”

Konkreettisena antina työpajoja ja opetusmateriaalia

Hankkeessa toteutettiin artesaanien kansainvälisiä työpajoja sekä tehtiin ohjeita ja videoita erilaisista korunvalmistustekniikoista. Työpajoissa opittiin korunvalmistusta käytännössä ja valmistettiin koruja eri materiaaleista kuten hopeasta, helmistä, puusta, muovista ja kierrätysmateriaaleista. Parhaista tekniikoista tehtiin audiovisuaalista opetusmateriaalia.

ECVET käyttöön myös korualalla

Heino sanoo, että ammatillisen koulutuksen eurooppalainen ECVET-järjestelmä ei ole vielä laajasti käytössä artesaanikoulutuksessa. ”Tämä hanke on ensimmäinen askel korualan ECVET-yhteistyöhön.” ECVET-järjestelmä edistää ammatillisten opintojen vertailtavuutta ja tunnustamista eri Euroopan maissa ja siten työllistymistä ja vapaata liikkuvuutta Euroopassa.

Artesaaneille lisää rohkeutta kansainvälistyä

Miten hanke näkyy Omniassa jatkossa? ”Toivon, että artesaanipuolella se näkyisi rohkeutena lähteä nykyistä useammin mukaan kansainväliseen toimintaan. Tarvitaan myös rohkeutta tehdä enemmän uusia avauksia.” Omniassa ei ole korunvalmistusta varsinaisena oppiaineena, mutta siellä on artesaanialoja, jotka hyötyvät kansainvälisyydestä. Esimerkiksi puualan artesaanit ovat olleet hankkeen myötä hyvin kiinnostuneita korunvalmistuksen tarjoamista mahdollisuuksista. Omnialle hankkeen hyöty näkyy artesaanialojen uusina yhteistyökumppaneina. ”Paljon on saatu aikaan vajaassa kahdessa vuodessa”, Heino toteaa.

Kansainvälisyys avaa ovat maailmaan

Kansainvälistyminen on monille oppilaitoksille arkipäivää, mutta onko oppilaitoksen jopa pakko olla kansainvälinen? ”Valitettavasti on oppilaitoksia joilla ei ole kansainvälistä toimintaa, mutta sanoisin että se on äärimmäisen lyhytnäköistä. Jos tämän hetken maailmassa toimii vain paikallisesti tai kansallisesti, jää niin paljon hyviä puolia näkemättä. Kansainvälisyys avaa paljon isommat ikkunat ja ovet maailmaan. Haluaisin jopa sanoa, että tänä päivänä oppilaitoksen on mahdotonta toimia ilman kansainvälistä toimintaa tai hankkeita.”

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ”Making jewellery” on korualan yhteistyöhanke, joka toteutettiin Erasmus+ -ohjelmaa edeltäneen Leonardo da Vinci –ohjelman rahoituksella. Mukana oli kahdeksan oppilaitosta kuudesta eri maasta. Hankkeen kohderyhmänä olivat ammatillisen koulutuksen opiskelijat korualalla, yli 50-vuotiaat naiset, työttömät artesaanit sekä työelämän edustajat.

http://www.makingjewellery.eu/

Teksti: Aino Kivelä Kuva: Omnia