Musicreates: kansainvälisiä workshopeja ja virtuaalista yhteistyötä

Kainuun ammattiopiston musiikkialalla on tehty kansainvälistä yhteistyötä jo pitkään. Yhteistyötä tehtiin jo edellisellä ohjelmakaudella rahoitetussa kumppanuushankkeessa ja sitä jatkettiin samalla partnerikokoonpanolla vuoden 2017 lopussa päättyneessä Musicreates -hankeessa.

Hankkeessa kehitettiin yhteinen opintokokonaisuus ja järjestettiin opiskelijoille viikon mittaisia työpajoja Virossa, Skotlannissa, Pohjois-Irlannissa ja Suomessa. Lisäksi hankkeen aikana kokeiltiin työkaluja ja tapoja virtuaaliseen yhteistyöhön, jolloin opiskelijat voivat jatkossa tehdä musiikkia yhdessä myös ilman liikkuvuutta.

Työpajaan osallistuvista opiskelijoista muodostettiin kansainvälisiä bändejä, jotka harjoittelivat yhdessä ja esiintyivät keikoilla. Tallinnassa järjestetyllä viikolla tehtiin myös studioäänityksiä ammattilaisten johdolla. Hankkeeseen osallistui myös joitakin media-alan opiskelijoita, jotka vastasivat workshop-viikon videoinnista.

Hanke toi motivaatiota ja arvokkaita kontakteja tulevaisuuteen

Hanke toi vaihtelua opiskeluun, mikä näkyi opiskelijoiden motivaation kasvuna. Opiskelijoiden mukaan yksi parhaimmista asioista hankkeessa oli työskentely muista maista tulevien opiskelijoiden kanssa. Yhteistyö sujui hyvin ja opiskelijat saivat toisiltaan arvokasta vertaistukea. Kielitaitokaan ei noussut suureksi esteeksi - musiikin kieli ylittää rajat. Omaan tekemiseen saatiin uusia näkökulmia ja ideoita paitsi muilta opiskelijoilta myös hankkeeseen osallistuneilta opettajilta ja työelämän edustajilta. Kullekin bändille määrättiin ohjaava opettaja, jolta saatu palaute ja uudet ideat ovat olleet opiskelijoille tärkeitä. Opiskelijat kokivat, että hankkeeseen osallistumisesta on hyötyä myös tulevalle uralle: musiikkiala on kansainvälinen ja hankkeen kautta he ovat saanet arvokkaita kontakteja muista maista.

”Parasta hankkeessa on ollut opettaa opiskelijoita työskentelemään yhteisten projektien parissa, vaikka fyysinen välimatka on satoja kilometrejä. Opiskelijat hyötyvät selkeästi kansainvälisiin hankkeisiin osallistumisesta, koska kansainvälisyys on musiikkialalla arkipäivää. Verkostoituminen heti uran alussa on tärkeää ja rohkaisee tulevia ammattilaisia ajattelemaan omaa tekemistä laajemmasta perspektiivistä. Tämä on erityisen tärkeää tämän päivän musiikkiteollisuudessa”, sanoo Marcus McNeilly Connect Entertainment -yrityksestä.

Yhteistyö jatkuu

Pitkäaikainen yhteistyö hankekumppanien kanssa ja muiden maiden koulutuksen tunteminen varmisti saumattoman työskentelyn opintokokonaisuuden kehittämisessä. Mukana olleet opettajat ovat saaneet hankkeesta paljon ideoita omaan opetukseensa, kun on nähty, miten asioita tehdään muissa maissa. ”Hanke on ollut yksi parhaista kansainvälisistä hankkeista, mihin olen osallistunut. Se on tuonut lisäarvoa ja ihan uudenlaisia mahdollisuuksia. Ja mikä tärkeintä: yhdessä tekeminen on ollut hauskaa!” hehkuttaa Andy Allan Glasgow Kelvin Collegesta.

Hanke päättyi, mutta tulevaisuuden varalle on jo tehty suunnitelmia: tavoitteena on jatkaa yhteistyötä ja kasvattaa verkostoa. Yhtenä mahdollisena ideana on perustaa kustannusyhtiö, jonka kautta opiskelijoiden tekemiä biisejä voidaan levittää.

Linkki opiskelijoiden tekemään videoon:

https://www.youtube.com/watch?v=4yQBrCN1s0Q

Teksti: Hannele Nevalampi

Kuvat: Tapani Komulainen