Musiikin ilosanomaa ja arviointeja

Musiikin universaali kieli on yhdistänyt eurooppalaisia muusikoita ja musiikinopiskelijoita Mozartin ajoista lähtien. Musiikin kansainvälisyys ja muusiikoiden keskinäinen ymmärrys näkyvät erinomaisesti myös Kainuun ammattiopiston (KAO) koordinoimassa ammatillisen koulutuksen Erasmus+ MUSICWORKS -kumppanuushankkeessa.

Hankkeessa testataan ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaista siirtojärjestelmää (ECVET). Hanke on saavuttanut jo nyt loistavia tuloksia: opiskelijat ovat saaneet lisää itseluottamusta, ja hankepartnereiden keskinäinen luottamus on kasvanut.

KAO:n partnereina hankkeessa ovat Keski-Pohjanmaan Konservatorio, Kulttuuriosuuskunta G-voima, Georg Otsa Nimeline Tallinna Muusikakool Virosta, North West Regional College Pohjois-Irlannista ja North Glasgow College Skotlannista.

Monikansallisia bändejä työpajaviikoilla


Vuonna 2013 alkaneessa hankkeessa järjestetään vuosittain eri partnerimaissa työpajaviikkoja, joihin osallistuu opiskelijoita jokaisesta partnerimaasta ja kaikista oppilaitoksista vähintään yksi opettaja. Hankkeessa alusta lähtien mukana ollut KAOn konservatorion tiimivastaava Tapani Komulainen kertoo, että viikoille muodostetaan monikansallisia bändejä, joiden kokoonpanot vaihtelevat sen mukaan, millaisia instrumentteja kyseiselle viikolle valitut opiskelijat soittavat. Esimerkiksi viimeisimmässä, Glasgow:ssa järjestetyssä työpajassa oli mukana perinteisten rock- ja jazz -instrumenttien lisäksi kansanmuusikoita, viulisteja ja haitarinsoittajia. Opettajat toimivat bändien vetäjinä.


Työpajaviikot ovat työntäyteisiä, sillä viikon alussa bändit harjoittelevat ohjelmiston, jonka esittävät loppuviikosta. Viikkoja ei tarvitse kuitenkaan aloittaa puhtaalta pöydältä, sillä opiskelijat ovat rakentaneet ohjelmistoa, miettineet kappaleita ja jakaneet materiaalia etukäteen. ”Kun päästään paikan päälle, alkaa kauhea treenaaminen”, Komulainen toteaa. Työpajoissa syntynyttä musiikkia halutaan jakaa mahdollisimman laajalle. Esimerkiksi Glasgow:ssa bändit esiintyivät koululaiskonsertissa ja kahdessa musiikkiklubilla pidetyssä konsertissa.


Opiskelijat arvioidaan musiikin tekemisessä


Vaikka kumppanimaiden koulutusjärjestelmät ja opetussuunnitelmat eroavat toisistaan, niissä on samankaltaisuuksia. Suomen ja Viron ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan ulkomailla suorittamat opinnot voidaan hyväksilukea täysimääräisesti tutkintotodistukseen, kun taas Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa asia ei ole ainakaan vielä näin.


Hankkeessa ECVETiä testataan opiskelijoiden oppimistulosten kuvauksessa ja arvioinnissa. Kun opiskelija lähtee työpajaviikolle kumppanimaahan tai kumppanimaasta tulee opiskelija Suomeen, hänelle tehdään opintosuunnitelma, jossa kuvataan tavoiteltavat oppimistulokset. Opiskelija arvioidaan joko vaihdon aikana tai heti sen jälkeen vastaanottavan maan arviointikriteereiden mukaisesti. ”Kun suomalaisia opiskelijoita on Skotlannissa, heidät arvioidaan Skotlannin järjestelmän mukaisesti”, Komulainen kertoo. Substanssiosaamisen eli tässä hankkeessa musiikin tekemiseen ja siihen liittyvien järjestelyiden lisäksi opiskelijoita arvioidaan arkioppimisessa eli esimerkiksi siitä, miten hän pärjää ulkomailla ja oppii vierasta kieltä. ”Meillä KAO:ssa nähdään, että arkioppiminen on tärkeää etenkin kansainvälisessä vaihdossa”, Komulainen sanoo.

Me pärjäämme ulkomailla


Hanke päättyy syksyllä 2015, mutta on jo nyt vaikuttanut työpajoihin osallistuneisiin opiskelijoihin. ”Opiskelijat saavat hirveän paljon irti, sillä he pääsevät tekemään omaa alaansa kansainvälisessä ympäristössä ja näkevät sen, millainen heidän osaamisensa on kansainvälisesti”, Komulainen iloitsee.


Opiskelijat ovat positiivisesti yllättyneitä siitä, että pärjäävät maailmalla soittamalla kansainvälisessä kokoonpanossa ja osaavat arvostaa sitä, että pääsevät osallistumaan kansainväliseen hankkeeseen. Opiskelijoissa näkyy Komulaisen mukaan konkreettisia muutoksia työpajaviikkojen jälkeen: heidän itseluottamuksensa on kasvanut ja osaamisensa kehittynyt. ”Opiskelijat saavat eniten irti, niin kun sen pitääkin olla. Opiskelija on keskiössä”.


Hanke ei ole vaikuttanut pelkästään opiskelijoihin. Opettajat ovat huomanneet, miten asioita tehdään muissa maissa ja ymmärtävät ECVETiä yhteiseurooppalaisesta näkökulmasta. Oppilaitokselle hanke merkitsee kansainvälisten liikkuvuuksien laadun paranemista, sillä liikkuvuuksien osaaminen kuvataan. Komulaisen mukaan hankkeesta saatua tietoa voidaan jakaa myös muille aloille. Hankkeen myötä kumppanimaiden oppilaitokset luottavat toisiinsa enemmän, koska arvioivat hankkeessa toistensa oppilaita.


Suomesta halutaan ottaa mallia


Kumppanimaiden yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Komulaisen mukaan ryhmä, joka on ollut tekemässä hanketta, on hitsautunut todella hyvin yhteen, ja ihmiset ymmärtävät toisiaan. Tähtäimessä on uusi hanke, jossa rakennettaisiin moduuli tai opintojakso. ”Olemme tehneet alustavan yhteisen moduulin, joka voisi käsittää kansainvälisen vaihdon”.


Etenkin skotlantilaiset ovat kiinnostuneita moduulista ja haluaisivat sisällyttää sen omaan opetussuunnitelmaansa. Tämä mahdollistaisi myös heidän opiskelijoilleen samanlaisen toimintamallin kuin Suomessa ja Virossa. ”Yhteistyökumppanimme ovat hyvin kiinnostuneita ja hoksanneet, että tämä toimii”, Komulainen toteaa.


Teksti: Johanna Järviranta Kuvat: KAO