Allianssin Ready 4 Life -hankkeessa painopisteenä on yrittäjyys

Allianssin nuorisovaihto aloittaa syksyllä 2014 EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoituksella Ready for Life –hankkeen toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta vuoden sisällä valmistuneille nuorille. Ready 4 Life -hankkeen kautta yhteensä 50 nuorella aikuisella on mahdollisuus lähteä 8-12 viikon pituiselle ulkomaanjaksolle Ranskaan, Espanjaan, Saksaan, Irlantiin tai Italiaan.

Ulkomaanjakso on yhdistelmä kielen ja kulttuurin oppimista sekä työharjoittelua. Aluksi kohdemaassa - Irlantia lukuun ottamatta - järjestetään kielikurssi, jonka jälkeen siirrytään työharjoittelujaksolle. Jaksot räätälöidään hakijoiden koulutustaustan ja toiveiden mukaisesti tukemaan heidän ammatillista kasvuaan. Ready 4 Life jatkaa Allianssin nuorisovaihdon vuosina 2008-2014 toteuttamia EU:n Leonardo da Vinci –ohjelmasta rahoitettuja ILE- ja ICC -hankkeita, joista saatiin hyviä kokemuksia nuorten aktivoinnista työmarkkinoilla.

Aiemman hankkeen hyviä käytäntöjä jatketaan

Vuoden 2014 alussa käynnistynyt Erasmus + -ohjelma saa Allianssin nuorisovaihdolta kiitosta: ”Uuden ohjelman säännöt selkeyttävät vaihdon koordinointia ja suuntaavat sitä tarkemmin ammatillisesta koulutuksesta valmistuneille nuorille”, koordinaattori Tuire Liimatainen kertoo. Uudessa hankkeessa käytetään hyväksi edellisten hankkeiden hyviä käytäntöjä. Mukana on myös uusi painopiste, yrittäjyys, josta kiinnostuneiden nuorten on mahdollista painottaa tähän liittyvien taitojen kartuttamista osaksi vaihtojaksoa. ”Vaihtojaksoilla korostuu nyt kulttuurisen kompetenssin kasvattamisen ja henkilökohtaisen kehittymisen lisäksi erityisesti yrittäjyys-teema.

Halutessaan vaihtoon lähtijät voivat valita yrittäjyyspainotteisen harjoittelun, jossa teemaa tuodaan monin tavoin osaksi ohjelmaa, esimerkiksi yritystutustumisten kautta ja käyttämällä osan harjoittelusta omaan yrittäjyysprojektiin, sen ideointiin ja toteutukseen”, Tuire Liimatainen kuvailee. Vastavalmistuneille yrittäjyyden painottaminen on hyvin tärkeää – silloin vaihto todella hyödyttää ammatillista kehitystä ja työelämässä vaadittavien taitojen saamista.

CIMOn ja Allianssin nuorisovaihdon yhteistyötä jo vuosien ajan

Ready 4 Life on jatkoa CIMOn ja Allianssin nuorisovaihdon yhteistyölle. CIMOn ammatillisen koulutuksen rahoitus on tukenut erityisesti Allianssin nuorisovaihdon maksuttomien vaihto-ohjelmien kuten EVS ja IIC toimintaa. ”Vuosien yhteistyö on selkeyttänyt hankkeiden toimintaa ja kehittämistyötä. Tämä on edistänyt muun muassa hankkeiden luotettavuutta, tunnettavuutta ja jatkuvuutta”, Tuire Liimatainen sanoo.

Teksti: Laura Savolainen Kuva: Allianssi