Ulkomaan työssäoppimisjaksojen tukeminen oppilaitoksissa

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat voivat suorittaa opintoja ja työssäoppimisjaksoja myös ulkomailla. Useilla ammatillisilla oppilaitoksilla on käynnissä kansainvälisiä hankkeita, joista rahoitetaan ulkomaanjaksoja. CIMO myönsi tänä vuonna 4,6 miljoonaa euroa Erasmus+ -ohjelman opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuksiin. Oppilaitokset hakevat tukea CIMOsta ja jakavat siitä apurahoja opiskelijoilleen.

Monessa ammatillisessa oppilaitoksessa kansainvälinen toiminta on jo luonteva osa oppilaitoksen toimintaa ja koulutusta. Syksyllä 2015 otettiin käyttöön uudet opetussuunnitelmat, jotka korostavat yksilöllisten opintopolkujen mahdollisuutta sekä myös ulkomailla opitun tunnistamista ja tunnustamista. Tämä voi kannustaa yhä useampia opiskelijoita ulkomaille opintojen aikana.

Oppilaitoksen oma rahoitus on tärkeää

Hankerahoituksen avulla maksettavia apurahoja ulkomaanjaksoihin ei kuitenkaan välttämättä riitä kaikille halukkaille opiskelijoille, eikä hankerahoituksen tarkoituksena ole kattaa oppilaitoksen kaikkea kansainvälistä toimintaa. Kansainvälisyyden valtavirtaistuessa oppilaitosten omat apurahat ulkomaanjaksoihin ovat tärkeitä.

Esimerkiksi Jyväskylän ammattiopistossa satsataan merkittävästi opiskelijaliikkuvuuteen. Kansainvälisten asioiden koordinaattori Rea Tuominen kertoo, että vuonna 2014 lähes 200 opiskelijaa lähti ulkomaille vähintään kuudeksi viikoksi. Heistä 25 % liikkui Leonardo da Vinci- tai Erasmus-rahalla ja 75 % liikkui oppilaitoksen omalla rahoituksella. Apurahan määrä opiskelijoille on sama molemmissa tapauksissa. ”Oppilaitoksemme Kansainvälisyyskoulu-toimintamallin yhtenä peruspilarina on opiskelijoiden kohteleminen tasa-arvoisesti, ja koska haluamme yhä kasvattaa volyymia, haluamme myös että apurahojen myöntämisperusteet ovat opiskelijoille kannustavia”, toteaa Tuominen.

Mistä apua työssäoppimispaikan löytämiseen?

Opiskelijan tulisi saada omasta oppilaitoksestaan tukea työssäoppimispaikan hakemiseen. Oppilaitokset voivat hyödyntää paikkojen etsimisessä omia kansainvälisiä verkostojaan. Oppilaitoksen tulisi myös tiedottaa kansainvälisistä mahdollisuuksista tasapuolisesti eri koulutusaloille ja opinto-ohjaajille, jotka ovat usein opiskelijan tärkein keskustelukumppani henkilökohtaisen opintosuunnitelman teossa ja työssäoppimisjakson suunnittelussa.

CIMOn neuvontapalveluista pyydetään usein tukea työssäoppimispaikan löytymiseen sekä apurahaa ulkomaanjakson kustannuksiin. CIMO ei kuitenkaan välitä harjoittelu- ja/tai työssäoppimispaikkoja.

”Kerromme nuorille, että paikkaa voi etsiä kuten mitä tahansa työpaikkaa, ja TE-toimistoista saa lisää tietoa. Alaikäiselle nuorelle kynnys lähteä etsimään itsenäisesti työssäoppimispaikkaa voi kuitenkin olla korkea. Usein jo oma kielitaito arveluttaa. Itse ainakin toivon, että nuori saisi konkreettista tukea ja neuvoja paikan etsintään omasta oppilaitoksestaan. Muuten maailmalle lähtö saattaa jäädä kokonaan”, pohtii Hanna Isoranta CIMOn neuvontapalvelusta.


Yksittäiset opiskelijat eivät myöskään voi hakea CIMOsta apurahaa työssäoppimisjaksoille. Apurahaa voi olla vaikea löytää muualtakaan, sillä suurin osa apurahoista on jatko-opintoihin ja tutkimukseen. Yleisiä apurahatahoja on kuitenkin listattu Maailmalle.net verkkopalveluun. ”Myös rahoituksen järjestyminen, edes pienikin apuraha, voi olla ratkaiseva tekijä ulkomaan työssäoppimisjakson toteutumisessa”, Isoranta toteaa.


Lisätietoa opiskelijalle: www.maailmalle.net/opiskelu

Teksti: CIMO / Kuva: Kati Koivikko