Hevosalan hankkeessa luotiin pysyviä käytäntöjä ja yhteistyötä

Ypäjän Hevosopisto oli mukana kumppanuushankkeessa, jonka tavoitteena oli tukea hevosalan opiskelijoiden liikkumista eri maiden ja oppilaitosten välillä ja hankkia kansainvälisillä työmarkkinoilla edellytettävää osaamista. Viime vuonna päättyneessä hankkeessa luotiin yhteinen malli laadukkaalle opiskelijavaihdolle ja liikkuvuudelle, määriteltiin työssäoppimispaikkojen laatukriteerit sekä tuotettiin sähköinen tietojärjestelmä työssäoppimispaikoista. Mukana oli hevosalan oppilaitoksia seitsemästä maasta.

Hankkeeseen osallistuvilla opiskelijoilla oli mahdollisuus tutustua partnerimaiden hevostalouskulttuuriin. Norjalainen Marie Groenvold pääsi ratsastamaan ensimmäistä kertaa suomenhevosella. Kuvan ratsu on Ypäjän oma kasvatti Sena.

Työelämätaitojen määrittämiseksi ja osaamisen vaatimustason selvittämiseksi kehitettiin kilpailukonsepti, jonka avulla oli mahdollista vertailla hevosalan ammatillista koulutusta ja työssä tarvittavaa osaamista. Tarkastelun kohteena olivat työtehtäviin liittyvä keskeinen osaaminen sekä kielellinen, organisatorinen, sosiaalinen ja tietotekniikkaan liittyvä osaaminen. Kilpailuissa opiskelijat kilpailivat ammatillisissa taidoissa (ratsastus, ratsastuksen ja hevostaitojen opettaminen) sekä yhteistyötaidoissa.

Seuraamalla ja arvioimalla opiskelijoiden suorituksia opettajille muodostui selkeä kuva tulevien hevosalan ammattilaisten keskeisten tietojen ja taitojen vaatimustasosta. Kaikkiaan hankkeen eri tapahtumiin osallistui yli 200 opiskelijaa ja opettajaa.

Tiimityötä ja verkostoitumista

Kilpailun lähtökohtana oli tarjota opiskelijoille uusia kokemuksia ja mahdollisuuksia kansainväliseen liikkuvuuteen. Tapahtumassa onkin enemmän kysymys kouluttautumistapahtumasta kuin kilpailemisesta. Yhtenä tavoitteena on esimerkiksi vahvistaa tiimityötaitoja. Joukkueet ja tiimien valmentajat arvotaan niin, että kussakin joukkueessa on mukana eri maiden opiskelijoita.

Opiskelijoille muiden maiden opiskelijoiden tapaaminen ja työskentely heidän kanssaan on ollut palkitsevaa. Hanke on tarjonnut myös erinomaisia mahdollisuuksia kansainväliseen verkostoitumiseen ja työllistymiseen. Muutama opiskelija onkin saanut työpaikan toisesta partnerimaasta.

Opettajille kilpailu on ollut kouluttautumistapahtuma, jossa pedagogiset näkökulmat ovat olleet keskeisessä roolissa. Kun valmentamista tehdään yhdessä arvottujen joukkueiden kanssa, saa erilaisia näkökulmia opettamiseen. Myös olosuhteet työskentelyyn ovat erilaiset eri maissa esimerkiksi käytettävien hevosrotujen vuoksi.

Kilpailun osallistujia ja opettajia Hartpury Collegesta Englannista.

Kilpailusta pysyvä kansainvälisen yhteistyön muoto

Hanke päättyi viime vuonna, mutta kilpailutoimintaa on jatkettu. Tämän vuoden kilpailu järjestettiin toukokuussa Hevosopistolla. Toimintaan saatiin mukaan myös muutama sponsoriyritys.

Kaikki partnerioppilaitokset ovat eurooppalaisen hevosalan verkoston jäseniä ja sitoutuneet jatkamaan kilpailutoimintaa. ”Kuluista huolimatta näemme kilpailutoiminnan hyvänä resurssina koulutuksen toteuttamiseen. Tapahtuman aikana on esimerkiksi voitu toteuttaa näyttöjä autenttisessa ympäristössä”, kertoo koordinaattori Päivi Lahti.

Tapahtumien järjestäminen kuuluu hevosalan opetussuunnitelmiin, joten kilpailua voitiin hyödyntää suoraan opetuksessa. Kaiken kaikkiaan 70 Hevosopiston opiskelijaa oli mukana tapahtuman järjestelyissä.

Kilpailukonseptia on kehitetty koko ajan eteenpäin ja tapahtumaan on tuotu uusia näkökulmia. Ensi vuonna kilpailu pidetään Saksassa ja sen yhteyteen on suunnitteilla opettamiseen liittyvä klinikka opettajille.

Estekilpailun osallistuja Dienthy Bens Helicon Opleidingen-oppilaitoksesta Hollannista.


Lisätietoja hankkeesta: http://equestrian-educational-network.eu/

Teksti: Hannele Nevalampi/CIMO Kuvat: Ypäjän Hevosopisto