Strategiatyökalut

Kansainvälisyysstrategian virkistystyökalut

Aloita tästä

Virkistä strategiasi -työkalu

Muutostrendien analysointi

Analyysityökalu

Kevennetty skenaariotyökalu

Missio, ydinosaaminen ja arvot

Työkalut liittyen henkilöstön kv-osaamisen kartoittamiseen ja kehittämiseen

  • Työkalun ohje [tulossa]
  • Case-kuvaus [tulossa]

Oman kv-tarinan tunnistaminen

Strategiset tavoitteet

Strategisten tavoitteiden kiteytys

Kv-strategian tulevaisuuden muistelu

Vinkkejä avainmittarien kehittämiseen

Strategian toiminnallistaminen

Työkalu johtoryhmän/johdon ja kv-tiimin/henkilöstön väliseen vuoropuheluun

Tutkinnon perusteet: strategian toiminnallistaminen koulutuksen järjestäjän arkeen

  • Video-ohje [tulossa]

Strategiatyökalujen työryhmä

  • Katariina Walker, OSAO
  • Katriina Lammi, Keuda
  • Lauri Tuomi, Profitmakers Oy
  • Hanna Autere, Hannele Nevalampi ja Mika Saarinen, OPH