Avaintoimi 1: Liikkuvuus

Erasmus+ rahoittaa oppimiseen liittyvää liikkuvuutta. Tukea myönnetään

  • opiskelijoiden ja nuorten liikkuvuuteen
  • henkilöstön liikkuvuuteen.

Opiskelijoiden ja nuorten liikkuvuus

Tämä toiminto koskee ammatillista koulutusta, korkeakoulutusta ja nuorisotyötä. Rahoitus on hankemuotoista ja sitä hakee organisaatio, kuten oppilaitos tai järjestö. Nuorisotoimialalla hakijana voi toimia myös nuorten ryhmä.

Liikkuvuushankkeessa opiskelijat ja nuoret voivat lähteä toiseen maahan esimerkiksi opiskelemaan, harjoittelemaan, työssäoppimaan tai vapaaehtoispalveluun.

Peruskoulujen ja lukioiden oppilasryhmien ulkomaanjaksoja tai pitkäaikaista oppilasvaihtoa sekä aikuisopiskelijoiden liikkuvuutta rahoitetaan strategisissa kumppanuushankkeissa (avaintoimi 2).

Henkilöstön liikkuvuus

Toiminto on tarkoitettu kaikille Erasmus+ -ohjelman sektoreille. Sen avulla esimerkiksi opettajat, oppilaitosten muu henkilökunta ja nuorisotyöntekijät voivat tutustua toisten maiden käytäntöihin, antaa koulutusta tai kouluttautua itse.

Rahoitus on hankemuotoista ja hakijana toimii organisaatio, esimerkiksi oppilaitos. Hankkeiden tulee liittyä organisaation toiminnan kehittämiseen.

Yhdessä hakemuksessa voidaan hakea rahoitusta useamman henkilön liikkuvuusjaksolle. Liikkuvuusjaksojen pituus voi olla 2 päivää – 2 kuukautta ja hankkeiden kesto 1–2 vuotta.

Yli kahden kuukauden pituisia liikkuvuusjaksoja rahoitetaan strategisissa kumppanuushankkeissa (avaintoimi 2).