Avaintoimi 2: Yhteistyöhankkeet

Erasmus+ rahoittaa erilaisia yhteistyöhankkeita, joita ovat:

  • strategiset kumppanuushankkeet
  • tietoyhteenliittymät
  • alakohtaiset osaamisyhteenliittymät
  • kapasiteetinvahvistamishankkeet Euroopan ulkopuolisten kumppanuusmaiden kanssa.

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet -toiminto mahdollistaa sisällöltään ja laajuudeltaan erilaisten hankkeiden toteuttamisen. Hankkeet voivat olla esimerkiksi kehittämistoimintaa, siihen liittyvää liikkuvuutta, yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa, kansainvälisiä nuorisoaloitteita, koulujen pitkäkestoisia oppilasvaihtoja ja yli kahden kuukauden mittaisia henkilöstövaihtoja. Hankkeet kestävät 23 vuotta, nuorisosektorilla 6 kuukautta 3vuotta.

Toiminto on tarkoitettu kaikille sektoreille. Strategiset kumppanuushankkeet mahdollistavat myös sektoreiden välisen yhteistyön: monilaisessa eli ns. Cross-sectoral -hankkeessa voivat esimerkiksi ammatillinen oppilaitos ja nuorisojärjestö työskennellä yhdessä nuorison työllisyyden parantamiseksi.

Tietoyhteenliittymät, alakohtaiset osaamisyhteenliittymät ja kapasiteetinvahvistamishankkeet

Tietoyhteenliittymät (knowledge alliances) edistävät innovaatioita korkeakoulujen ja yritysten yhteistyönä. Alakohtaisissa osaamisyhteenliittymissä (sector skills alliances) tarkastellaan alakohtaisesti osaamistarpeita ja vahvistetaan työelämävastaavuutta ammatillisessa koulutuksessa.

Yhdessä EU:n kumppanimaiden kanssa toteutettavat kapasiteetinvahvistamishankkeet koskevat korkeakoulutusta ja nuorisosektoria.