Erillishaut

Ei hakuja auki tällä hetkellä

Katso myös

Avaintoimi 3 Nuorisotoimialalla

Eurodesk

Euroguidance

Muualla verkossa

EACEA

Hyväksytyt KA3 Joint Qualifications in Vocational Education and Training -hankkeet 2018 (www)

Hyväksytyt KA3-hankkeet 2017 (www)

Europassi

ECVET (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Avaintoimi 3: Politiikan uudistamisen tuki

Toiminnoilla pyritään edistämään eurooppalaisen koulutusyhteistyön ja nuorisostrategian tavoitteiden saavuttamista. Viranomaistason yhteistyön, verkostojen ja erilaisten eurooppalaisten työkalujen lisäksi rahoitetaan esimerkiksi laajoja kehittämishankkeita sekä nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua.

Laajojen kehittämishankkeiden tavoitteena on kehittää uudenlaisia toimintamalleja tai valmistella niiden toteuttamista. Toimeenpanovirasto julkaisee vuosittain erillisiä ehdotuspyyntöjä, joista osa on suunnattu vain viranomaistahoille ja osa on avoinna myös sektorikohtaisille toimijoille.

Eurooppalaiset kokeiluhankkeet (policy experimentations) on suunnattu korkean tason viranomaistahoille kuten ministeriöille, jotka voivat delegoida hankkeiden toteutuksen muille sopiville tahoille kuten esimerkiksi korkeakouluille.

Innovatiivisen politiikan uudistamiseen tähtäävät yhteistyöhankkeet (forward looking cooperation projects) ovat avoinna erilaisille toimijoille. Näistä julkaistaan erillishakuja.

Komission sivuilla voit tutustua mm. vuonna 2016 rahoitettuihin hankkeisiin, jotka liittyvät maahanmuuttajien integrointiin koulutukseen, työelämään ja yhteiskuntaan: Key Action 3: Social Inclusion through Education, Training and Youth

Hankkeiden valinnasta ja hallinnoinnista vastaa Euroopan komission toimeenpanovirasto Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). Asiantuntijamme antavat yleistä ohjeistusta hakemisesta ja voivat pyynnöstä kommentoida hankesuunnitelmia.