Erasmus+ -hakuprosessi 2019

Erasmus+ -ohjelmassa hakijana voi toimia ainoastaan organisaatio, esimerkiksi oppilaitos tai järjestö. Poikkeuksena on nuorisosektori, jossa hakijana voi olla myös nuorten ryhmä. Yksittäinen henkilö ei siis kelpaa hakijaksi.

Rahoitusta saaneet organisaatiot valitsevat itse ulkomaille lähtijät. Tarkemmat tiedot hakukelpoisista organisaatioista löytyvät ohjelmaoppaasta.

Toimintokohtaista tietoa hakemisesta myös cimo.fi-palvelun Erasmus+ -ohjelman sektorikohtaisten osioiden Hakijalle-sivuilta. Ota tarvittaessa yhteyttä oman sektorisi Erasmus+ yhteyshenkilöihin.

Ohjelmaopas

Ohjelmaoppaasta (Erasmus+ Programme Guide) saa tietoa esimerkiksi ohjelmasta yleisesti, kohderyhmistä ja eri hanketyypeistä.

Ehdotuspyyntö

Vuoden 2019 hakukierroksen ehdotuspyyntö (Call for Proposals) on julkaistu 24.10.2018.

Hakemukset pääosin Opetushallitukseen

Suurin osa hakemuksista käsitellään kansallisesti, eli hakijat lähettävät hakemuksensa hankkeen koordinaattorimaan Erasmus+ -toimistoon. Suomessa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto on Opetushallituksessa (OPH).

Osa hakemuksista (esim. urheilutoiminnot, tieto- ja osaamisyhteenliittymät, kapasiteetinvahvistamishankkeet sekä Jean Monnet -toiminto) käsitellään keskitetysti Brysselissä. Hakemukset lähetetään Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon EACEA:han (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Organisaatiot rekisteröityvät etukäteen (PIC)

Hankkeen koordinaattorin ja kumppaneiden tulee rekisteröityä URF-tietokantaan (Unique Registration Framework) komission Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston ylläpitämän osallistujaportaalin (Participant Portal) kautta. Vain rekisterissä olevat voivat lähettää ERASMUS+ -hakemuksen tai olla siinä kumppanina. Jos olet lähdössä mukaan hankkeeseen, rekisteröity URF-järjestelmään ja ilmoita PIC-koodisi (Participant Identification Code) hakemusta valmistelevalle koordinaattorille.

Käytössä vain sähköisiä hakulomakkeita

Hakulomake on selainpohjainen online -lomake. Se toimii yleisimmillä ja uusimmilla verkkoselaimilla (Internet Explorer 11, Firefox 45.7 ja Chrome 56.0). Hakulomakkeen täyttäjä tarvitsee EU login -tunnuksen, koska tunnistautuminen tehdään sen avulla.

Selainpohjaisen online-lomakkeen ohjeet

Lomake tallentaa tiedot automaattisesti joka toinen sekunti. Huom. Älä avaa lomaketta usealle selaimen välilehdelle (tab) tai ikkunaan yhtä aikaa, koska silloin lomakkeelle täytetyt tiedot saattavat kadota, koska tiedot tallentuvat viimeiseksi suljetusta näkymästä.

Välimatkalaskin

Hakulomakkeen liitteet

Hakulomakkeen liitteet vaihtelevat jonkin verran toiminnon ja sektorin mukaan. Tarkemmat ohjeet löytyvät Erasmus+ -ohjelman sektorikohtaisilta sivuilla olevista hakijan ohjeista.

Hakuajat ja hakulomakkeet

Vuoden 2019 hakulomakkeet julkaistaan marras-joulukuun aikana. Edellisten vuosien hakulomakeitta ei voi käyttää vuoden 2019 haussa. Vanhoja lomakkeita voi käyttää kuitenkin suunnittelun apuna, koska suurin osa kysymyksistä on samoja.

Avaintoimi 1: Liikkuvuus
(Learning Mobility of Individuals)
Hakuaika päättyy Suomen aikaa klo 13.00 (12.00 CET)
Hakemusten käsittely
KA101: School education staff mobility (mallilomake 2018, lukittu pdf)
5.2.2019 OPH
KA102: VET learner and staff mobility (mallilomake 2018, lukittu pdf) 5.2.2019 OPH
KA103: Higher education student and staff mobility within programme countries (mallilomake 2018, lukittu pdf)
5.2.2019 OPH
KA104: Adult education staff mobility (mallilomake 2018, lukittu pdf)
5.2.2019 OPH

KA105: Mobility for young people and youth workers (mallilomake 2018, lukittu pdf)

5.2.2019
30.4.2019
1.10.2019
OPH
KA107: Higher education student and staff mobility between Programme and Partner countries (mallilomake 2018, lukittu pdf) 5.2.2019 OPH
KA108: Accreditation of Higher Education Mobility Consortia (mallilomake 2018, lukittu pdf) 5.2.2019 OPH

KA109: Accreditation of VET organisations - VET Mobility Charter (mallilomake, lukittu pdf-lomake)

keväällä 2019 OPH
KA116: VET learner and staff mobility with VET mobility charter (mallilomake 2018, lukittu pdf)
5.2.2019 OPH
Erasmus Mundus Joint Master Degrees (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 14.2.2019 EACEA
Erasmus Mundus Joint Master Degrees - Joint call EU-Japan (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 1.4.2019 EACEA

Avaintoimi 2: Yhteistyöhankkeet
(Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)
Hakuaika päättyy Suomen aikaa klo 13.00
(12.00 CET)
Hakemusten käsittely
KA201: Strategic Partnerships for school education (mallilomake 2018, lukittu pdf) 21.3.2019 OPH
KA202: Strategic Partnerships for vocational education and training (mallilomake 2018, lukittu pdf) 21.3.2019 OPH
KA203: Strategic Partnerships for higher education (mallilomake 2018, lukittu pdf) 21.3.2019 OPH
KA204: Strategic Partnerships for adult education (mallilomake 2018, lukittu pdf) 21.3.2019 OPH

KA205: Strategic Partnerships for youth (mallilomake 2018, lukittu pdf)

5.2.2019
30.4.2019
1.10.2019
OPH
KA229: School Exchange Partnerships (mallilomake 2018, lukittu pdf) 21.3.2019 OPH
Knowledge Alliances (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 28.2.2019 EACEA
Sector Skills Alliances (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 28.2.2019 EACEA
European Universities (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkoisivuilla) 28.2.2019 EACEA
Capacity Building in the field of higher education (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 7.2.2019 EACEA
Capacity Building in the field of youth (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 24.1.2019 EACEA

Avaintoimi 3: Tuki toimintapolitiikan uudistamiselle
(Support for Policy Reform)
Hakuaika päättyy
Suomen aikaa klo 13.00
(12.00 CET)
Hakemusten käsittely
KA347: Youth Dialogue projects (Nuorisoasioita koskevaan EU:n vuoropuheluun liittyvät hankkeet)
(mallilomake 2018, lukittu pdf)
5.2.2019
30.4.2019
1.10.2019

OPH

Jean Monnet -toiminnot
(Jean Monnet actions: Chairs, Modules, Centres of Excellence, Support to Associations, Networks, Projects)
Hakuaika päättyy
Suomen aikaa klo 13.00
(12.00 CET)
Hakemusten käsittely
Jean Monnet (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 22.2.2019 EACEA

Urheilualan toimet
(Sport actions)
Hakuaika päättyy
Suomen aikaa klo 13.00
(12.00 CET)
Hakemusten käsittely
Collaborative partnerships (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 4.4.2019 EACEA
Small collaborative partnerships (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 4.4.2019 EACEA
Not-for-profit European sport events (Hakulomake ja -ohjeet EACEA:n verkkosivuilla) 4.4.2019 EACEA