Erasmus+ -hakuprosessi 2019

Erasmus+ -ohjelmassa hakijana voi toimia ainoastaan organisaatio, esimerkiksi oppilaitos tai järjestö. Poikkeuksena on nuorisosektori, jossa hakijana voi olla myös nuorten ryhmä. Yksittäinen henkilö ei siis kelpaa hakijaksi.

Rahoitusta saaneet organisaatiot valitsevat itse ulkomaille lähtijät. Tarkemmat tiedot hakukelpoisista organisaatioista löytyvät ohjelmaoppaasta.

Toimintokohtaista tietoa hakemisesta myös cimo.fi-palvelun Erasmus+ -ohjelman sektorikohtaisten osioiden Hakijalle-sivuilta. Ota tarvittaessa yhteyttä oman sektorisi Erasmus+ yhteyshenkilöihin.

Ohjelmaopas

Ohjelmaoppaasta (Erasmus+ Programme Guide) saa tietoa esimerkiksi ohjelmasta yleisesti, kohderyhmistä ja eri hanketyypeistä.

Ehdotuspyyntö

Vuoden 2019 hakukierroksen ehdotuspyyntö (Call for Proposals) on julkaistu 24.10.2018.

Hakemukset pääosin Opetushallitukseen

Suurin osa hakemuksista käsitellään kansallisesti, eli hakijat lähettävät hakemuksensa hankkeen koordinaattorimaan Erasmus+ -toimistoon. Suomessa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto on Opetushallituksessa (OPH).

Osa hakemuksista (esim. urheilutoiminnot, tieto- ja osaamisyhteenliittymät, kapasiteetinvahvistamishankkeet sekä Jean Monnet -toiminto) käsitellään keskitetysti Brysselissä. Hakemukset lähetetään Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon EACEA:han (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Organisaatiot rekisteröityvät etukäteen (PIC)

Hankkeen koordinaattorin ja kumppaneiden tulee rekisteröityä URF-tietokantaan (Unique Registration Framework) komission Koulutuksen ja kulttuurin pääosaston ylläpitämän osallistujaportaalin (Participant Portal) kautta. Vain rekisterissä olevat voivat lähettää ERASMUS+ -hakemuksen tai olla siinä kumppanina. Jos olet lähdössä mukaan hankkeeseen, rekisteröity URF-järjestelmään ja ilmoita PIC-koodisi (Participant Identification Code) hakemusta valmistelevalle koordinaattorille.

Käytössä vain sähköisiä hakulomakkeita

Hakulomake on selainpohjainen online -lomake. Se toimii yleisimmillä ja uusimmilla verkkoselaimilla (Internet Explorer 11, Firefox 45.7 ja Chrome 56.0).

Hakulomakkeen täyttäjä tarvitsee EU login -tunnuksen, koska tunnistautuminen tehdään sen avulla.

Selainpohjaisen online-lomakkeen ohjeet

Lomake tallentaa tiedot automaattisesti joka toinen sekunti. Huom. Älä avaa lomaketta usealle selaimen välilehdelle (tab) tai ikkunaan yhtä aikaa, koska silloin lomakkeelle täytetyt tiedot saattavat kadota, koska tiedot tallentuvat viimeiseksi suljetusta näkymästä.

Välimatkalaskin

Hakulomakkeen liitteet

Hakulomakkeen liitteet vaihtelevat jonkin verran toiminnon ja sektorin mukaan. Tarkemmat ohjeet löytyvät Erasmus+ -ohjelman sektorikohtaisilta sivuilla olevista hakijan ohjeista.

Hakuajat ja hakulomakkeet

Avaintoimi 1: Liikkuvuus
(Learning Mobility of Individuals)
Hakuaika päättyy Suomen aikaa klo 13.00 (12.00 CET)
Hakemusten käsittely

KA101: School education staff mobility

12.2.2019

OPH

KA102: VET learner and staff mobility

12.2.2019

OPH

KA103: Higher education student and staff mobility within programme countries

12.2.2019

OPH

KA104: Adult education staff mobility

12.2.2019

OPH

KA105: Mobility for young people and youth workers

12.2.2019
30.4.2019
1.10.2019

OPH

KA107: Higher education student and staff mobility between Programme and Partner countries

12.2.2019

OPH

KA108: Accreditation of Higher Education Mobility Consortia

12.2.2019

OPH

KA109: Accreditation of VET organisations - VET Mobility Charter

16.5.2019

OPH

KA110 Accreditation of Youth Volunteering Organisations

jatkuva haku

OPH

KA116: VET learner and staff mobility with VET mobility charter

12.2.2019

OPH

Erasmus Mundus Joint Master Degrees

14.2.2019

EACEA

Erasmus Mundus Joint Master Degrees - Partnership with Japan

1.4.2019

EACEA

Avaintoimi 2: Yhteistyöhankkeet
(Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)
Hakuaika päättyy Suomen aikaa klo 13.00
(12.00 CET)
Hakemusten käsittely

KA201: Strategic Partnerships for school education

26.3.2019 OPH

KA202: Strategic Partnerships for vocational education and training

26.3.2019 OPH

KA203: Strategic Partnerships for higher education

26.3.2019 OPH

KA204: Strategic Partnerships for adult education

26.3.2019 OPH

KA205: Strategic Partnerships for youth

12.2.2019
30.4.2019
1.10.2019
OPH

KA229: School Exchange Partnerships

26.3.2019 OPH

Knowledge Alliances

28.2.2019 EACEA

Sector Skills Alliances

28.2.2019 EACEA

European Universities

28.2.2019 EACEA

Capacity Building in the field of higher education

7.2.2019 EACEA

Capacity Building in the field of youth

24.1.2019 EACEA

Avaintoimi 3: Tuki toimintapolitiikan uudistamiselle
(Support for Policy Reform)
Hakuaika päättyy
Suomen aikaa klo 13.00
(12.00 CET)
Hakemusten käsittely

KA347: Youth Dialogue projects (Nuorisoasioita koskevaan EU:n vuoropuheluun liittyvät hankkeet)

12.2.2019
30.4.2019
1.10.2019

OPH

KA3: Support for policy reforms - Civil Society Cooperation Youth

6.12.2018 EACEA

KA3: Support for policy reforms - Networks and partnerships of Vocational Education and Training (VET) providers

31.1.2019 EACEA

KA3: Support for policy reforms - Social Inclusion and Common Values - The Contribution in the Field of Education and Training

26.2.2019 EACEA

KA3: Support for policy reform - Initiatives for policy innovation - European policy experimentations - Forward-Looking Cooperation Projects
(Eurooppalaiset ennakoivat yhteistyöhankkeet koulutusalalla)

19.3.2019 EACEA

Jean Monnet -toiminnot
(Jean Monnet actions: Chairs, Modules, Centres of Excellence, Support to Associations, Networks, Projects)
Hakuaika päättyy
Suomen aikaa klo 13.00
(12.00 CET)
Hakemusten käsittely
22.2.2019 EACEA

Urheilualan toimet
(Sport actions)
Hakuaika päättyy
Suomen aikaa klo 13.00
(12.00 CET)
Hakemusten käsittely

Collaborative partnerships

4.4.2019 EACEA

Small collaborative partnerships

4.4.2019 EACEA

Not-for-profit European sport events

4.4.2019 EACEA

Erasmus+ -ohjelman hakemustietojen tietosuojaseloste (Specific privacy statement) (komission verkkosivuilla)

Jos hakujärjestelmä ei toimi - ohjeet

Mikäli sähköisen hakemuksen jättäminen ei hakujärjestelmän teknisen vian vuoksi onnistu määräaikaan mennessä, lähetä tallennettu hakulomake pdf-muodossa sähköpostin liitetiedostona 2 tunnin sisällä hakuajan päättymisestä osoitteeseen:

  • yleissivistävä koulutus: comenius(at)oph.fi
  • ammatillinen koulutus: erasmus.ammatillinen(at)oph.fi
  • korkeakoulutus: erasmus(at)oph.fi
  • aikuiskoulutus: grundtvig(at)oph.fi, tai
  • nuorisotoimiala: yiahaku(at)oph.fi

Hakulomaketta ei kannata yrittää lähettää sähköisen hakujärjestelmän kautta hakuajan päättymisen (klo 13.00 Suomen aikaa) jälkeen. Hakulomakkeen kohdassa "Submission Summary" näkyvän aikaleiman tulee olla ennen hakuajan päättymistä (klo 13.00 Suomen aikaa), joten älä tallenna hakulomaketta hakuajan jälkeen.