Osallistujalle

Strategisilla kumppanuushankkeilla (KA2) on sopimuksellinen velvoite ladata Erasmus+ -hanketietokantaan hankkeiden lopputuotteet loppuraportoinnin yhteydessä. Kansallinen toimisto julkaisee tuotteet tietokannassa loppuraportin hyväksymisen yhteydessä.

Kansallinen toimisto valitsee vuosittain päättyneistä hankkeista hyviä käytäntöjä (good practices) ja Euroopan komissio menestystarinoita (success stories). Nämä hankkeet edustavat hyvin hallinnoituja ja sisällöllisesti vaikuttavia hankkeita eri toimialoilla, ja niitä hyödynnetään ohjelman markkinoinnissa kansallisesti ja Euroopan tasolla.

Kirjautuminen

Kirjaudu tietokantaan ECAS-tunnuksilla (login):
Erasmus+ Project Results

Ohjevideo hanketietokannan käyttöön: