globaali_liikk_SH547x262px.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 1: Globaali liikkuvuus

Korkeakoulujen Erasmus+ -liikkuvuus laajeni vuoden 2015 hakukierroksella myös Euroopan ulkopuolisiin kumppanimaihin. Tämä globaali liikkuvuus kattaa lukuvuonna 2015–2016 korkeakoulujen väliset opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihdot. Myöhemmässä vaiheessa mukaan tulevat myös korkeakouluopiskelijoiden harjoittelijavaihdot. Yhteistyön pääpaino on Suomeen saapuvassa liikkuvuudessa, mutta rahoitusta on myös Suomesta kumppanimaihin suuntautuvaan liikkuvuuteen.

  • Opiskelijavaihdon kesto 3 – 12k, lue lisää Erasmus+ -opiskelijavaihdon periaatteista täältä.
  • Opettaja- ja henkilökuntavaihdon kesto 5 pv – 2 kk, opettajavaihdossa vähintään 8 opetustuntia per viikko.

Eurooppalainen korkeakoulu tai liikkuvuuskonsortio hakee apurahat sekä saapuvaan että lähtevään liikkuvuuteen oman maansa kansallisesta toimistosta. Suomessa kansallinen toimisto on Opetushallituksessa. Vaihdot perustuvat korkeakoulujen välisiin sopimuksiin, jotka on oltava valmiina ennen vaihtojen alkamista, mutta ei vielä siinä vaiheessa, kun liikkuvuustukea haetaan kansallisesta toimistosta.

Toiminto rahoitetaan EU:n ulkosuhderahoituksesta. Rahoitus on sidottu eri rahoitusinstrumenttien kattamiin maantieteellisiin alueisiin ja eri alueiden kanssa tehtävää liikkuvuusyhteistyötä koskevat osin erilaiset säännöt. Globaalin liikkuvuuden yksilöapurahat ovat korkeampia kuin Euroopan sisäisen liikkuvuuden apurahat, mutta muuten vaihtojärjestelyt noudattavat pääosin samoja periaatteita kuin Euroopan sisäisissä vaihdoissa.

Globaalin liikkuvuuden hakuohjeet korkeakouluille löytyvät Hakijalle -sivulta.

Lisätietoa globaalista liikkuvuudesta