Opiskelu ja harjoittelu ulkomailla

Korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat voivat kansalaisuudesta riippumatta lähteä Erasmus+ -ohjelman kautta Eurooppaan suorittamaan osan opinnoistaan ja opintoihin liittyvää työharjoittelua opintojen aikana tai vuoden kuluessa valmistumisesta. Ulkomaille opiskelemaan tai harjoittelemaan lähtevät opiskelijat voivat saada Erasmus+ -apurahan, joka kattaa osan vaihdon aiheuttamista kustannuksista.

Opiskelija voi suorittaa useamman opiskelu- tai harjoittelujakson opintojensa aikana. Ulkomaanjaksojen lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta opiskelija voi osallistua Erasmus-vaihtoon yhteensä enintään 12 kuukauden ajan kullakin tutkintotasolla (alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto sekä tohtorintutkinto).

Korkeakoulu voi hakea esteettömyystukea opiskelijalle, jolla on erityistarpeita. Lisätuen tarkoitus on mahdollistaa esteetön osallistuminen Erasmus-ohjelmaan, mikä ei ilman ylimääräistä tukea olisi mahdollista henkilön vamman, sairauden, oppimisvaikeuden tai muun erityistarpeen vuoksi.

Ohjelmaan tulee sisältymään verkkopohjainen kielitaidon testaus ja kielivalmennus. Tämä koskee englannin, espanjan, italian, ranskan ja saksan kieliä.

Opiskelu ulkomailla

Opiskelijavaihtoon voivat lähteä korkeakoulujen kaikkien alojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat, joilla on takanaan vähintään yhden lukuvuoden opinnot.

Erasmus-opiskelijavaihdon kautta opiskelija voi perehtyä syvemmin omaan koulutusalaansa ja saada uusia näkökulmia opintoihinsa. Ulkomainen korkeakoulu saattaa myös tarjota laajempaa kurssivalikoimaa kuin kotikorkeakoulu tai jonkin alan erityisosaamista.

Opiskelijavaihdon perusperiaatteet

 • Opiskelujakson kesto on vähintään 3 kk ja enintään 12 kk.
 • Opiskelijavaihdot perustuvat korkeakoulujen solmimiin yhteistyösopimuksiin.
 • Korkeakoulut valitsevat vaihtoon lähtevät opiskelijat.
 • Vaihto-opiskelijoilta ei peritä lukukausimaksuja kohdekorkeakoulussa.
 • Suoritettavat opinnot luetaan täysimääräisesti hyväksi suoritettavaan tutkintoon.
 • Opiskelijalla on takanaan vähintään yhden lukuvuoden opinnot.

Harjoittelu ulkomailla

Opintoihin liittyvää työharjoittelua voivat lähteä suorittamaan kaikkien alojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat.

Harjoittelijavaihdon perusperiaatteet

 • Harjoittelun yhtäjaksoinen kesto on vähintään 2 kk ja enintään 12 kk.
 • Harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset sekä useimmat yksityiset ja julkiset organisaatiot mukaan lukien tutkimuslaitokset, korkeakoulut, muut oppilaitokset, säätiöt ja kansalaisjärjestöt.
 • Korkeakoulu voi mahdollisuuksien mukaan avustaa harjoittelupaikan löytämisessä, mutta opiskelija kantaa päävastuun paikan hankkimisesta.
 • Opettajaksi opiskelevien apulaisopettajaharjoittelu kouluissa on osa normaalia Erasmus+ -harjoittelua.
 • Harjoittelujakso luetaan hyväksi opiskelijan suorittamaan tutkintoon, mikäli se suoritetaan ennen valmistumista.
 • Myös vastavalmistuneet voivat lähteä harjoittelijavaihtoon vuoden kuluessa valmistumisesta, tällöin apurahaa on haettava kotikorkeakoulusta ja harjoittelusopimus on allekirjoitettava ennen valmistumista.