Kielivalmennus pakolaisille

OLS for refugees - Online linguistic support pakolaisille ja turvapaikanhakijoille

OLS for Refugees on Komission aloite, jossa on tarjolla vuosien 2016-2019 ajalle 100 000 OLS for Refugees -kielivalmennuslisenssiä pakolaisille, turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille. Tavoitteena on tukea Euroopan Unionin jäsenvaltioita pakolaisten integroimisessa eurooppalaiseen koulutusjärjestelmään. Edunsaajat korkeakoulutuksesta ja ammatilliselta sektorilta voivat Suomessa hallinnoida ja jakaa lisenssejä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden käyttöön.

Tälle sivulle on koottu lisätietoa sekä tuki- ja promomateriaalia OLS for refugees –aloitteeseen liittyen. Sivusto on osin englanniksi, koska myös valtaosa materiaalista tuotetaan pääosin englannin kielisenä.

OLS for refugees webpage

The OLS for refugees webpage provides key information on the Erasmus+ Online Linguistic Support for refugees. Languages available: 14 languages, including Arabic and Turkish (soon all 24 EU official languages)

http://erasmusplusols.eu/ols4refugees/

General presentation

The general presentation offers a brief overview of the OLS for refugees initiative. Language available: EN

bit.ly/OLS4refGeneralPresentation

OLS for refugees poster

The OLS for refugees poster conveys key information and aims at promoting the Erasmus+ Online Linguistic Support for refugees. Languages available: all 24 EU official languages + Arabic and Turkish

bit.ly/OLS4refPosters

OLS for refugees leaflet

The OLS for refugees leaflet brings together the main information on the OLS language assessment and language course for refugees.

Languages available: soon all 24 EU official languages + Arabic and Turkish

bit.ly/OLS4refLeaflets

Technical guidelines for refugees on how to use OLS

The Technical guidelines for refugees on how to use the OLS provides simple explanations to help refugees access, navigate and make the most of the OLS.

Languages available: all 24 EU official languages + Arabic and Turkish

bit.ly/OLS4refTechnicalGuidelinesForRefugees