globaali_liikk_SH547x262px.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Liikkuvuuskonsortiot

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelmassa myös korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden muodostama liikkuvuuskonsortio voi järjestää opiskelija- ja harjoittelijavaihtoa sekä opettaja- ja henkilökuntavaihtoa.

Liikkuvuuskonsortioon voi kuulua organisaatioita vain samasta maasta, ja sen vähimmäiskoko on 2 korkeakoulua ja 1 muu organisaatio. Korkeakouluilla tulee olla komission myöntämä Erasmus-peruskirja.

Muu organisaatio voi olla yritys tai muu yksityinen tai julkinen työelämän tai koulutusalan organisaatio. Liikkuvuuskonsortio hakee kansallisesta toimistosta konsortion akkreditointia, joka on edellytys tuen myöntämiselle.

Kun konsortio on akkreditoitu, se voi hakea liikkuvuustukea samoin periaattein kuin yksittäinen korkeakoulu.

Liikkuvuuskonsortion akkreditointi

Liikkuvuuskonsortiot hakevat konsortionsa akkreditointia (Mobility Consortium Accrediation) oman maansa kansalliselta toimistolta. Suomessa kansallinen toimisto on Opetushallituksessa. Hakukierroksilla 2015 ja 2016 akkreditointi myönnettiin 3 vuodeksi kerrallaan. Hakukierroksilla 2017 ja 2018 akkreditointi myönnetään ohjelmakauden loppuun saakka ja se on voimassa hakukierrokislla 2017-2020.

Akkreditoinnin saanet konsortiot voivat hakea vuosittaisessa liikkuvuustukihaussa liikkuvuusapurahoja sekä vaihtojen järjestämisen tukea samoin ehdoin kuin korkeakoulut.