E+_korkeakoulutukselle_hankkeet.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 2: Hankkeet

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan erilaisia korkeakoulutuksen yhteistyö- ja kehittämishankkeita, jotka tähtäävät hyviin käytäntöihin ja innovaatioihin korkeakoulutuksessa ja ympäröivässä yhteiskunnassa sekä edistävät koulutuksen työelämärelevanssia ja valmistuneiden työllistymistä.

Korkeakoulujen keskinäisen yhteistyön ohella tuetaan korkeakoulutuksen ja työelämän organisaatioiden sekä muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Hankkeissa tulee olla tiivis yhteys Euroopan unionin korkeakoulutuksen modernisaatioagendaan, johon kannattaa tutustua hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Hanketyypit

Strategiset kumppanuushankkeet (Strategic partnerships) ovat joustavia tarve- ja tavoitelähtöisiä hankkeita, joilla edistetään mm. korkeakoulutuksen laatua ja innovaatioita, korkeakoulutuksen työelämärelevanssia ja sosiaalista ulottuvuutta sekä opiskelijoiden virtuaalista liikkuvuutta.

Tietoyhteenliittymät (Knowledge alliances) ovat laajoja yritysten ja korkeakoulujen verkostoitumista edistäviä hankkeita, jotka tukevat innovaatioiden syntymistä.

Kapasiteetinvahvistamishankkeet (Capacity building) tukevat korkeakoulutuksen uudistamista EU:n ulkopuolisissa kumppanimaissa.

Kuka voi osallistua?

Hankkeisiin voivat osallistua sekä korkeakoulut että kaikki korkeakoulutuksen parissa toimivat julkiset ja yksityiset tahot kuten viranomaiset, yritykset, järjestöt, säätiöt, tutkimuslaitokset, erilaiset alueelliset toimijat jne.

Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden osallistuminen

Strategisissa kumppanuushankkeissa ja tietoyhteenliittymähankkeissa kumppanimaiden organisaatioita voi olla mukana partnereina, jos ne tuovat hankkeeseen lisäarvoa.

Kapasiteetinvahvistamishankkeissa painopiste on kumppanimaiden korkeakoulutuksen kehittämisessä ja niitä toteuttavat ohjelmamaiden ja kumppanimaiden korkeakouluista koostuvat verkostot.