Hakijalle

Kapasiteetinvahvistamishankkeseen tulee osallistua vähintään

  • 2 korkeakoulua kahdesta ohjelmamaasta
  • 3 korkeakoulua kohdemaasta (mikäli kyseessä kansallinen hanke/national)
  • 2 korkeakoulua jokaisesta osallistuvasta kumppanimaasta, mikäli kohdemaita on useampia
  • kumppanimaiden korkeakouluja tulee olla hankkeessa vähintään yhtä monta kuin osallistuvien maiden korkeakouluja
  • lisäksi rakennehankkeissa tulee olla kumppanina kumppanuusmaan korkeakoulutuksesta vastaava ministeriö

Lisäksi hankkeisiin voivat osallistua myös monet muut tahot, esimerkiksi

  • yritykset
  • ministeriöt
  • kansalaisjärjestöt
  • tutkimuslaitokset tai
  • erilaiset korkeakoulutuksen parissa työskentelevät tahot.

Tuki yksittäiselle hankkeelle vaihtelee 500 000 eurosta 1 miljoonaan euroon. Hankkeiden rahoitus perustuu suurelta osin yksikköhinnoille (unit costs).

Hankkeiden enimmäispituus on 3 vuotta.

Kapasiteetinvahvistamishankkeita hallinnoi Euroopan komission Koulutuksen, audiovisuaalisen alan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Hanke laatii hakemuksen komissiolle, joka arvioi ja valitsee hankkeet.

Ohjelmasta järjestetään hakukierros vuosittain. Vuonna 2019 hakuaika päättyy 7.2.2019 klo 13.00 (klo 12.00 CET).

Hakukierros 2019

Guidance for applicants webinar 10.12.2018

Guidance for applicants, Webinar materials 10.12.2018 (pdf)

Restrictions in participation in Erasmus+ for certain Partner Countries (pdf)

Hakukierros 2018

Guidance for Applicants, Webinar 24.11.2017, 9.30-13

Programme 24.11.2017

Hakuneuvonnan 1.12.2016 materiaalit

Erasmus+ -ohjelmaopas

Hakuohjeet ja lisätietoa toiminnosta