Hakijalle

Strategista kumppanuushanketta koordinoiva organisaatio (oppilaitos, järjestö, yritys jne.) laatii hakemuksen oman maansa kansalliselle Erasmus+ -toimistolle. Suomessa kansallinen toimisto on Opetushallituksessa. Strategisten kumppanuushankkeiden hakukierros järjestetään vuosittain keväällä.

Haku- ja valintamenettely

  • Erasmus+ kansallinen toimisto tekee päätökset hakemuksista ulkopuolisten arvioijien tekemien arviointien perusteella (yleiseurooppalaiset arviointikriteerit).
  • Päätöksistä tiedotetaan kesä–heinäkuussa.
  • Hankkeet käynnistyvät syys–lokakuussa.

Arviointikriteerit

  • hankkeen relevanssi ehdotuspyynnön kannalta
  • hankkeen suunnittelun ja toteutuksen laatu
  • hankkeen toteuttajien kokoonpanon ja yhteistyöjärjestelyjen laatu
  • vaikuttavuus, tulosten levittäminen ja jatkuvuus

Useampaa kohderyhmää koskevissa hankkeissa (cross sectoral) tavoitteet ja sisältö määrittelevät mille sektorille (korkeakoulutus, aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, yleissivistävä koulutus tai nuoriso) hakemus osoitetaan.

Haun avaamisesta tiedotetaan myös campo- ja cimeoni-sähköpostilistojen kautta.

Vuonna 2019 hakuaika päättyy 21.3.2019 klo 13.00 (klo 12.00 CET).

Linkit 2019 hakukierroksen keskeisiin dokumentteihin kuten ohjelmaoppaaseen, ehdotuspyyntöön ja arviointikriteereihin sekä hakulomakkeisiin löytyvät täältä: Erasmus+ -hakuprosessi

Komission sivuilla on apurahojen laskennassa apuna käytettävä välimatkalaskin (Distance calculator).

Huom! Hankkeen koordinaattorilla ja kumppaneidella tulee olla PIC-koodi. Kaikilla suomalaisilla korkeakouluilla on PIC.

Katso oman korkeakoulusi PIC-koodi täältä

Ohjeet partneriorganisaatioiden rekisteröitymistä varten (PIC/URF) sekä hakulomakkeet ovat sivulla Erasmus+ -hakuprosessi.

Huom. Hakulomake valitaan aina sektorin (korkeakoulutus, aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, yleissivistävä koulutus tai nuoriso) mukaan. Mikäli kyseessä on useammalle kuin yhdelle sektorille hyötyä tuova hanke, valitaan sen sektorin hakulomake, jota hanke hyödyntää eniten (”most impacted field”).