Hakijalle

Strategista kumppanuushanketta koordinoiva organisaatio (oppilaitos, järjestö, yritys jne.) laatii hakemuksen oman maansa kansalliselle Erasmus+ -toimistolle. Suomessa kansallinen toimisto on Opetushallituksessa. Strategisten kumppanuushankkeiden hakukierros järjestetään vuosittain keväällä.

Haku- ja valintamenettely

  • Erasmus+ kansallinen toimisto tekee päätökset hakemuksista ulkopuolisten arvioijien tekemien arviointien perusteella (yleiseurooppalaiset arviointikriteerit).
  • Päätöksistä tiedotetaan kesä–heinäkuussa.
  • Hankkeet käynnistyvät syys–lokakuussa.

Arviointikriteerit

  • hankkeen relevanssi ehdotuspyynnön kannalta
  • hankkeen suunnittelun ja toteutuksen laatu
  • hankkeen toteuttajien kokoonpanon ja yhteistyöjärjestelyjen laatu
  • vaikuttavuus, tulosten levittäminen ja jatkuvuus

Useampaa kohderyhmää koskevissa hankkeissa (cross sectoral) tavoitteet ja sisältö määrittelevät mille sektorille (korkeakoulutus, aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, yleissivistävä koulutus tai nuoriso) hakemus osoitetaan.

Hakujulistus ja muut hakuun liittyvät lisätiedot julkaistaan tällä sivulla. Haun avaamisesta tiedotetaan myös campo- ja cimeoni-sähköpostilistojen kautta.

Vuonna 2018 hakuaika päättyy 21.3.2018 klo 13.00 (klo 12.00 CET).

Hakukierros 2017

Hakukierroksen dokumentit 2017 tiedosto
Erasmus+ Programme Guide 2017 (ohjelmaopas)
Euroopan komission sivuilla
.pdf
Ohjeita Erasmus+ sähköistä hakulomaketta varten
.pdf
Erasmus+ Technical Guidelines for completing application e-Forms
Euroopan komission sähköisen hakulomakkeen täyttöohjeet
.pdf

Mandate (mandaattikirje hankkeen kaikilta partnereilta)Huomaa, että mandaattikirjeen toisen sivun ylätunnisteeseen pitää päivittää hankkeen nimi ja hakukierroksen kuukausi!

.doc

Komission sivuilla on apurahojen laskennassa apuna käytettävä välimatkalaskin (Distance calculator).

Huom! Hankkeen koordinaattorilla ja kumppaneidella tulee olla PIC-koodi. Kaikilla suomalaisilla korkeakouluilla on PIC.

Katso oman korkeakoulusi PIC-koodi täältä

Ohjeet partneriorganisaatioiden rekisteröitymistä varten (PIC/URF) sekä hakulomakkeet ovat sivulla Erasmus+ -hakuprosessi.

Huom. Hakulomake valitaan aina sektorin (korkeakoulutus, aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, yleissivistävä koulutus tai nuoriso) mukaan. Mikäli kyseessä on useammalle kuin yhdelle sektorille hyötyä tuova hanke, valitaan sen sektorin hakulomake, jota hanke hyödyntää eniten (”most impacted field”).