Hakijalle

Tietoyhteenliittyymähanketta koordinoiva organisaatio (korkeakoulu, järjestö, yritys jne.) laatii hakemuksen Euroopan komission Koulutuksen, audiovisualisen alan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle EACEA:lle (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), joka hallinnoi hankkeita. Hakukierros järjestetään vuosittain keväällä.

Vuonna 2019 tietoyhteenliittymähankkeiden hakuaika päättyy 28.2.2019 klo 13.00 (klo 12.00 CET).

Hakukierroksen painopisteet (priorities) ovat vuosittain julkaistavassa ehdotuspyynnössä (Call for proposals).

Hankkeen tuki on enimmillään 1 miljoona euroa. Lisätietoa tuen määräytymisestä löytyy ohjelmaoppaasta ja EACEA:n verkkosivuilta.

Haku- ja valintamenettely

  • Komissio tekee päätökset hakemuksista ulkopuolisten eurooppalaisten arvioijien tekemien arviointien perusteella.
  • Päätöksistä tiedotetaan kesä–heinäkuussa.
  • Hankkeet käynnistyvät syys–lokakuussa.

Arviointikriteerit

  • hankkeen relevanssi ehdotuspyynnön kannalta
  • hankkeen suunnittelun ja toteutuksen laatu
  • hankkeen toteuttajien kokoonpanon ja yhteistyöjärjestelyjen laatu
  • vaikuttavuus, tulosten levittäminen ja jatkuvuus

Info Session: New call for proposals Erasmus+ Knowledge Alliances, video of the web streaming session, 4.12.2017 (EACEA)

EACEA:n tuottamia hakuohjeistuksia vuoden 2016 hakijoille:

Erasmus+ Infoday 2015 Knowledge Alliances and Sector Skills Alliances