E+_korkeakoulutukselle_peruskirja.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Erasmus-peruskirja

Voidakseen osallistua Erasmus+ -ohjelmaan (2014–2020) korkeakoulun on haettava Erasmus-peruskirjaa (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), jonka myöntää Euroopan komissio.

Peruskirjan myötä korkeakoulu sitoutuu ohjelman perusperiaatteisiin ja ehtoihin, ja hakulomakkeeseen sisältyvä Erasmus Policy Statement (EPS) on korkeakoulun Erasmus+ -toimintojen strateginen suunnitelma. Siinä kuvataan mm. se, miten korkeakoulussa hallinnoidaan Erasmus-toimintoja ja miten varmistetaan Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavan liikkuvuuden ja hankkeiden korkea laatu.

Mikäli korkeakoulun Erasmus Policy Statement on vanhentunut, sen voi päivittää milloin tahansa. Korkeakoulu julkaisee uuden EPS:n kotisivuillaan ja ilmoittaa päivityksestä Opetushallitukseen (erasmus@oph.fi).

Komissio myöntää Erasmus-peruskirjan koko ohjelmakauden ajaksi (ml. lukukausi 2020–2021), ja sitä käytetään korkeakoulun Erasmus+ -toimintojen seurannan pohjana. Myös Opetushallituksen ja korkeakoulun välinen Erasmus+ liikkuvuustukisopimus edellyttää ECHE:n periaatteiden noudattamista.

Kansalliset toimistot ja Euroopan komissio seuraavat Erasmus-peruskirjan noudattamista. Seurannan tavoitteena on etenkin liikkuvuuden laadun varmistaminen ja opintosuoritusten ja harjoittelujaksojen hyväksilukeminen ECTS-järjestelmän periaatteiden mukaisesti.

Mikäli korkeakoulu rikkoo ohjelman perusperiaatteita tai ehtoja, Euroopan komissio voi peruuttaa korkeakoululle myönnetyn peruskirjan.

Korkea-asteen koulutuksen Erasmus-peruskirja 2014-20 (pdf)

Erasmus-peruskirjan periaatteet ja ohjeet niiden laadukkaasta noudattamisesta:
ECHE Annotated Guidelines (pdf)