Hakijalle

Oman hakemuksen lisäksi korkeakoulun on mahdollista olla mukana useamman korkeakoulun muodostamassa liikkuvuuskonsortiossa. Uuden liikkuvuuskonsortion on haettava liikkuvuuskonsortion akkreditointia erillisellä hakulomakkeella.

Liikkuvuuskonsortiot hakevat konsortionsa akkreditointia (Mobility Consortium Accreditation) oman maansa kansalliselta toimistolta Erasmus+ -liikkuvuustuen hakukierroksen yhteydessä. Suomessa kansallinen toimisto on Opetushallituksessa.

Koordinaattori laatii hakemuksen konsortion puolesta. Konsortion koordinaattori voi olla mikä tahansa konsortion jäsenorganisaatio.

Hakukierroksista tiedotetaan tällä sivulla. Haun avaamisesta tiedotetaan myös campo- ja cimeoni-sähköpostilistojen kautta.

Liikkuvuuskonsortion akkreditointihakemuksen arviointikriteerit ovat

  • konsortion relevanssi
  • konsortion kokoonpanon ja yhteistyöjärjestelyjen laatu
  • konsortion toiminnan suunnittelun ja toimeenpanon laatu
  • vaikuttavuus ja tulosten levittäminen

Liikkuvuuskonsortion akkreditoinnin haku vuoden 2018 hakukierroksella päättyy 1.2.2018 klo 13.00 (klo 12.00 CET).

Hakukierros 2017 - Liikkuvuuskonsortion akkreditointi

Hakulomakkeet

Hakulomakkeet ja ohjeet pdf-lomakkeiden käyttöön löytyvät Erasmus+ -hakuprosessi -sivulta:

Erasmus+ -hakuprosessi

  • KA108 - Korkeakoulujen liikkuvuuskonsortiot

Täytä hakulomake ja lähetä hakemus määräaikaan mennessä. Vain määräaikaan mennessä sähköisesti jätetyt hakulomakkeet etenevät käsittelyyn. Hakemuksia ei lähetetä postitse.

Hakukierroksen 2017 dokumentteja - yhteiset:
tiedosto
Erasmus+ Programme Guide (ohjelmaopas) verkkosivu
Välimatkalaskin (Distance calculator) verkkosivu

Hakukierroksen 2017 dokumentteja - Liikkuvuuskonsortiot
tiedosto
KA108 Hakukuulutus korkeakouluille - liikkuvuuskonsortiot .pdf
Mandate (mandaattikirje liikkuvuuskonsortion kotimaisilta partnereilta) .doc