E+_korkeakoulutukselle_ohjelman-esittely.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Ohjelman esittely

Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille vuosille 2014–2020. Sen avulla tuetaan eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyötä sekä korkeakoulujen välistä opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuutta. Lisäksi ohjelma tukee korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta.

Erasmus+ jatkaa monia Erasmus-ohjelman toiminnoista, mutta sisältää myös uutta: Erasmus+ mm. tukee myös eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden välistä liikkuvuutta ja yhteistyötä.

Kuka voi osallistua?

Erasmus+ -ohjelmaan voivat osallistua

 • yliopistot ja ammattikorkeakoulut
 • korkeakoulujen opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta
 • yritykset ja muut työelämän organisaatiot ja niiden henkilökunta (tietyt toiminnot)
 • muut korkeakoulutuksen parissa toimivat organisaatiot sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, järjestöt, tutkimuslaitokset jne.
 • liikkuvuuskonsortiot eli korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden yhteenliittymät, jotka järjestävät opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuutta.

Osallistuminen edellyttää korkeakoululta Euroopan komission myöntämää Erasmus-peruskirjaa (Erasmus Charter for Higher Education).

Osallistuvat maat

Erasmus+ -ohjelmaan voivat osallistua ohjelmamaat, joita ovat EU-maat sekä Norja, Islanti, Liechtenstein, Turkki, Makedonia ja Serbia. Joihinkin toimintoihin voivat osallistua lisäksi kumppanimaat, joita on noin 150.

Tukea liikkuvuuteen ja hankkeisiin

Erasmus+ korkeakoulutukselle tukee sekä yksilöiden liikkuvuutta että pitkäkestoisia hankkeita. Ohjelma sisältää seuraavat avaintoimet (Key actions):

Avaintoimi 1 – liikkuvuus

Opiskelijoiden, harjoittelijoiden, opettajien ja korkeakoulujen muun henkilökunnan liikkuvuus sekä tuki vaihtojen järjestämiseen (Organisational support). Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetaan myös yhteisten maisteriohjelmien (Joint Master Degree) järjestämistä.

Avaintoimi 2 hankkeet

 • Strategiset kumppanuushankkeet (Strategic partnerships)
 • Tietoyhteenliittymät (Knowledge alliances)
 • Kapasiteetinvahvistamishankkeet (Capacity building)

Erasmus+ edistää korkeakoulutuksen laatua, työelämärelevanssia ja innovaatioita

Eramus+ -ohjelman tavoitteena korkeakoulusektorilla on mm.

 • liikkuvuuden laadun ja määrän lisääminen Euroopassa
 • korkeakoulujen keskinäisen ja työelämän kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen ja lisääminen
 • eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (European higher education area, EHEA) toteutuminen
 • innovaatioiden syntymisen edistäminen
 • tutkintojen ja pätevyyksien läpinäkyvyyden ja tunnustamisen lisääminen
 • opintosuoritusten ja arvosanojen vastavuoroisen akateemisen tunnustamisen lisääminen
 • tieto- ja viestintätekniikkan hyödyntämisen edistäminen opetuksessa ja koulutuspalveluissa.