Hakijalle

Tuen hakeminen

Erasmus+ -ohjelmassa käytetään pelkästään sähköisiä hakulomakkeita.

Vain organisaatiot (oikeushenkilöt eli juridiset henkilöt) voivat olla hakijoita Erasmus+-ohjelmasta. Yksittäiset henkilöt eivät voi hakea rahoitusta.

Toimeenpanovirasto EACEA

Hakumenettely

Vaihe 1: organisaatioiden rekisteröinti

Jotta sähköinen hakemus voidaan toimittaa, hakulomakkeeseen on merkittävä hakijoiden ja kaikkien hakemuksessa mukana olevien organisaatioiden osallistujan tunnistuskoodi (PIC).

Mikäli organisaatio ei ole ennen rekisteröitynyt, toisin sanoen sillä ei ole vielä PIC -koodia, pitää sen ensin kirjautua European Commission Authentication Serviceen (ECAS). Rekisteröinnin jälkeen siinä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään tunnus. Aktivoituasi tunnuksen voit rekisteröityä keskitettyyn osallistujaportaaliin (Participant Portal, siitä käytetään usein myös lyhennettä URF).

Keskitetyssä rekisteröintipalvelussa hakijat voivat lisätä ja päivittää oikeudellista muotoaan koskevia tietoja.

Vaihe 2: sähköisen hakulomakkeen luominen ja täyttäminen

Siirry vaiheen 1 jälkeen EACEA:n sähköisen hakulomakkeen etusivulle ja luo oma hakulomake napsauttamalla uuden sähköisen hakemuksen luomispainiketta. Kaikki sähköisen hakulomakkeen kentät on täytettävä. Lisäksi hakijan on täytettävä ja liitettävä hakemuksen tarvittavat liitteet, jotka ovat olennainen osa hakemusta.

Sähköisestä hakulomakkeesta (eForm) ja liiteasiakirjoista EI LÄHETETÄ JÄLJENNÖSTÄ postitse virastoon.