Kokemuksia

Sports Club for Health - Urheillen terveyttä seurassa

(Kolumni on julkaistu alunperin ESLUn verkkolehdessä 10/2015)

ESLU on kumppani Valo ry:n vetämässä ja EU:n rahoittamassa kansainvälisessä Sport Clubs for Health –kehityshankkeessa. Hanketyön tavoitteena on jalkauttaa seuratoimintaan hyviä malleja sekä johtaa ja toteuttaa terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa läpi elämänkaaren. Uskomme, että hankkeen myötä terveyden edistämiseen panostavalla urheiluseuralla tulee olemaan enemmän tyytyväisiä jäseniä, terveitä urheilijoita, hyvinvoivia liikkujia, osaavia ohjaajia ja valmentajia sekä päteviä seurajohtajia tulevina vuosina.

Terveyden edistämiseen ja liikkeen lisäämiselle on tarvetta. Yhteiskunnan muutoksen myötä esimerkiksi istumisen lisääntyminen ja kasvava "ruutuaika" passivoi arkeamme. Vähäinen liikkuminen on haaste koko yhteiskunnassa, mutta valitettavasti se näkyy myös urheiluseuroissa. Tutkimustiedon mukaan urheiluseurassa harrastavista lapsista merkittävä osa ei täytä edes terveyttä edistävän liikunnan minimisuosituksia, mikä on lapsilla kaksi tuntia liikettä päivässä. Valitettavasti kaikki urheiluseurat eivät vielä ole tähän reagoineet.

Sports Club for Health -hankkeen avulla ESLU haluaa osaltaan hidastaa epäsuotuisaa kehitystä uskoen, että koko maan kattava huikea seuraverkosto on oiva väylä tähän. Seuratoimijat pitää havahduttaa huomaamaan asia, samoin lajiliitot. Urheiluseurojen ei onnekseen tarvitse aloittaa tyhjästä, sillä niillä on jo nyt olemassa erittäin hyvää toimintaa. Se tulee vain nostaa esiin ja toki joiltain osin myös päivittää eri kohderyhmille sopivaksi.

Terveysliikunnan määritys ja käytänteet

Terveysliikunnan tunnusmerkkejä ovat säännöllisyys, kohtuullinen kuormitus ja jatkuvuus. Tärkeitä tekijöitä ovat myös monipuolisuus, turvallisuus, yhteisöllisyys sekä mahdollisuus kokea ilon ja onnistumisten kokemuksia. Urheiluseurassa liikuntakokemuksessa on iso rooli ohjaajalla tai valmentajalla, jolla on mahdollisuus ohjata ja kannustaa ihmisiä liikkumaan omalla ajallaan. Yksi konkreettinen tavoite hankkeessa on, että yksi ohjattu liikuntatunti innostaa ainakin kahteen lisätuntiin omatoimista liikuntaa!

Ohjaajien ohella meistä ihan jokainen voi kannustaa kaveria ja näyttää liikunnallista esimerkkiä – tulla vaikka itse urheillen treeneihin! Siinä on yksi hyvä toimenpide terveyttä ja hyvinvointia edistävän urheiluseuran käytäntöihin.

Mahtava marraskuu

Sports Club for Health -kehityshankkeessa on mukana myös lajiliittoja. Suomesta mukana ovat muun muassa Suomen Uimaliitto ja Suomen Voimisteluliitto, jotka ovat edelläkävijöitä terveyttä edistävän liikunnan saralla. Näiltä lajiliitoilta löytyy hyviä työkaluja sovellettavaksi myös muissa lajeissa ja paikallisseuroissa.

Mahtava Marraskuu on Voimisteluliiton lanseeraama liikuntakampanja, jonka tavoite on lisätä liikkujien määrää seuroissa ja tietoisuutta seurojen tarjonnasta. Liitto on työstänyt voimisteluseurojen käyttöön markkinointimateriaalia ja liikuntatuotteita, joita ne voivat vapaasti soveltaa. Vaikka materiaalit on suunnattu voimisteluseuroille, kannattaa muidenkin tutustua Voimisteluliiton ohjaajanoppaaseen sekä paikallisten voimisteluseurojen kampanjatoimintaan esimerkiksi Voimisteluliiton Mahtava Marraskuu Facebook-sivustolla.

Mikä mahtava idea välttää marraskuinen masennus – hyvässä seurassa liikkuen!

Teksti: Merja Palkama, Etelä-Suomen liikunta ja urheily ry ESLU

Lisävinkkejä ja suosituksia löytyy oppaasta Urheillen terveyttä seurassa - Suosituksia aikuisten harrasteliikunnan kehittämiseen urheiluseurassa.