Kieliopinnot

Pitkäkestoisissa vapaaehtoispalveluhankkeissa (2–12 kk) vapaaehtoiselle tulee tarjota mahdollisuus tutustua kohdemaan kieleen ja kulttuuriin.

Kielen opiskelemiseen myönnetään kielivalmennustukea. Nuori opiskelee vapaaehtoisjaksonsa aikana pääsääntöisesti vastaanottavan maan virallista kieltä, esimerkiksi Suomessa suomea tai ruotsia.

Kielivalmennustuet

Hakemuksessa haetaan jokaiselle vapaaehtoiselle 1 seuraavista kielivalmennukseen tarkoitetuista vaihtoehdoista. Tukea haetaan sekä lähetettäville että vastaanotettaville vapaaehtoisille ja jokaiselle vain 1 kielen opiskeluun.

Kielivalmennustuet Opiskeltavat kielet Erityistä huomioitavaa
1. täydet OLS-käyttöoikeudet:
LA + LC

englanti, espanja, hollanti, italia, ranska ja saksa

ei myönnetä kielivalmennus-
tukea (150 €/hlö)

2. OLS-käyttöoikeus: LA
+ kielivalmennustuki (150 €/hlö)

bulgaria, kreikka, kroaatti, portugali, puola, romania, ruotsi, slovakki, suomi, tanska, tšekki ja unkari

täysin käyttämätön kielivalmennustuki (150 €/hlö) voidaan vaihtaa OLS-verkkokielikurssiksi (LC), jos vapaaehtoinen kieliarvioinnin (LA) perusteella tarvitsee alkeistason kieliopintoja (A1) tai portugalissa tasojen A1 – B2 opetusta

3. kielivalmennustuki (150 €/hlö) kaikki muut kielet

myönnetään kieliin, joille ei ole tarjolla OLS-verkkotyökalua

LA = kieliarviointi (Linguistic Assessment)
LC = verkkokielikurssi (Language Course)

Suomeen saapuville vapaaehtoisille haetaan kielivalmennustukea vaihtoehdon 2. mukaan.

Kielivalmennuksen muodot

1. OLS (Online Linguistic Support)

OLS on itsenäiseen kielitaidon arvioimiseen ja kielen opiskeluun tarkoitettu verkkotyökalu. Vapaaehtoinen arvioi verkossa omaa kielitaitoaan ennen vapaaehtoispalvelun alkua. Hän voi halutessaan opiskella kieltä verkkopalvelussa arviointituloksen määrittelemällä tasolla. Palvelun päättyessä vapaaehtoinen tekee toisen kielitaitoaan arvioivan testin.

Vapaaehtoinen voi halutessaan lisätä kieliarviointitulokset ja -kurssin Youthpassiinsa.

Kieliarviointien ja -kurssien kielen osaamisen viitekehyksenä ovat eurooppalaiset CEFR-taitotasot A1 (Basic User) – C2 (Proficient User).

OLS-kielet

OLS-kieliä on yhteensä 18 kappaletta. Hakemuslomakkeessa ne jaetaan 2 ryhmään:

Group 1

 • englanti, espanja, hollanti, italia, ranska ja saksa
 • mahdollista tehdä kieliarvioinnit ja opiskella kieltä taitotasoilla A1 – C1

Group 2

 • bulgaria, kreikka, kroaatti, portugali, puola, romania, ruotsi, slovakki, suomi, tanska, tšekki ja unkari
 • mahdollista tehdä kieliarvioinnit
 • kielikurssien taitotasoja on rajoitetusti

OLS-verkkotyökalun sisällöt

OLS-verkkotyökalu Mitä se sisältää?

Kieliarviointi
(Linguistic Assessment, LA)

 • vapaaehtoinen tekee arvioinnit (yht. 2 kpl) verkossa ennen vapaaehtoisjakson alkamista ja sen päättyessä
 • arvioidaan luetun ja kuullun ymmärtämistä

Verkkokielikurssi
(Language Course, LC)

 • Tarjolla olevat CEFR-tasot (1/2017):
 • A1 – C1: englanti, espanja, hollanti, italia, ranska ja saksa
 • A1 – B2: portugali
 • A1: bulgaria, kreikka, kroaatti, puola, romania, ruotsi, slovakki, suomi, tanska, tšekki ja unkari

2. Kielivalmennustuki

Kielivalmennustukea (150 €/hlö) myönnetään 2 tapauksessa:

 • kun vapaaehtoinen opiskelee seuraavia OLS-kieliä: bulgaria, kreikka, kroaatti, portugali, puola, romania, ruotsi, slovakki, suomi, tanska, tšekki ja unkari
 • kun opiskeltava kieli ei ole lainkaan OLS-palvelun osa

Täysin käyttämätön kielivalmennustuki (150 €/hlö) on mahdollista vaihtaa hankkeen käynnistyttyä OLS-verkkokielikurssin käyttöoikeudeksi, jos vapaaehtoinen haluaa opiskella verkossa alkeistasolla A1 (bulgaria, kreikka, kroaatti, puola, romania, ruotsi, slovakki, suomi, tanska, tšekki ja unkari) tai portugalia tasoilla A1 – B2.

Kielivalmennustukea myönnettäessä hankeorganisaatiot sopivat keskenään vapaaehtoisen kieliopintojen käytännön järjestämisestä.

Lisätietoja

Ella Valve (OPH)

Online Linguistic Support (OLS)
sivu myös suomeksi ja ruotsiksi

OLS - Aineistot
ohjeita, esittelyjä ja käyttöoppaita suomeksi

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) (Wikipedia)

Youtube: Erasmus+ OLS -kanava