Valmennukset

Valmennukset ovat osa vapaaehtoispalvelua

Valmentautuminen kuuluu oleellisena osana laadukkaaseen vapaaehtoispalveluun. Hyvä valmennus lisää vapaaehtoisen tietoa ja ymmärrystä kokemastaan, auttaa prosessoimaan omaa oppimista sekä tukee häntä uuteen maahan ja kulttuuriin sopeutumisessa vapaaehtoisjakson aikana. Valmennukset ovat vapaaehtoisen oikeus. Kansallisten toimistojen ja mukana olevien organisaatioiden velvollisuus on taata, että vapaaehtoiset pääsevät osallistumaan valmennukseen.

Vapaaehtoisten valmennukseen kuuluu:

 • lähtövalmennus, josta vastaa lähettävä organisaatio;
 • tulovalmennus, jonka järjestää kansallinen toimisto / SALTO Resurssikeskus, kun vapaaehtoisjakson pituus on yli 2 kk;
 • välitapaaminen, jonka järjestää kansallinen toimisto / SALTO Resurssikeskus, kun vapaaehtoisjakson pituus on 6–12 kk;
 • paluuvalmennusta, jota toteuttaa lähettävä organisaatio. Myös kansalliset toimistot järjestävät tapaamisia palanneille vapaaehtoisille.

Kun vapaaehtoispalvelu on niin lyhyt, ettei vapaaehtoinen voi osallistua kansallisten toimistojen järjestämiin yhteisiin valmennuksiin, tulee hankkeessa mukana olevien organisaatioiden järjestää asianmukaista valmennusta. Tällöin tukea valmennuksen järjestämiseen haetaan hankerahoitushakemuksen yhteydessä.

Valmennusten tavoitteet ja sisällölliset minimivaatimukset on kuvattu Training and Evaluation Cycle Guidelines and Minimum Quality Standards -asiakirjassa.

Valmennus on osa vapaaehtoispalvelua, joten vapaaehtoisen osallistuminen valmennukseen matkat mukaan lukien ovat nuoren työaikaa.

Valmennuksiin ilmoittautuminen

Hanketta koordinoivan tahon tehtävä on varmistaa, että jokainen hankkeeseen osallistuva vapaaehtoinen saa asianmukaista valmennusta koko hankekaaren ajan. Koordinoiva taho huolehtii siitä, että vapaaehtoiset ilmoitetaan yhteisiin valmennuksiin.

Suomen kansallinen toimisto lähettää Suomesta tukea saaneille organisaatioille kutsun seuraavaan tulovalmennukseen, mutta sillä ei ole tietoa jokaisesta maahan saapuvasta vapaaehtoisesta.

Mikäli ette ole saaneet kutsua valmennukseen, ottakaa yhteyttä kansalliseen toimistoon viimeistään kuukautta ennen valmennuksen alkua, jotta kaikki ilmoittautumiset saadaan ajoissa perille.

Yhteiset valmennukset Suomessa

Tulovalmennukset 2019

 • järjestetään Kokkolassa Nuorisokeskus Villa Elbassa
 • tarkoitettu vapaaehtoisille, joiden vapaaehtoisjakso kestää yli 2 kk
 • saapuminen maanantaina (yhteiskuljetus rautatieasemalta klo 13.45)
 • paluu lauantaina klo 12.30 jälkeen lähtevillä kulkuneuvoilla
AikaViimeinen ilmoittautumispäivä

Paikka

18.-23.2. 18.1.2019

Villa Elba, Kokkola

29.5.-3.6. 5.5.2019Villa Elba, Kokkola. Ilmoittautumislomake
14.-19.10. 20.9.2019 -
28.10.-2.11. 30.9.2019 -

Välitapaamiset 2019

 • järjestetään koulutuskeskus Sopukassa Sipoossa
 • tarkoitettu vapaaehtoisille, joiden vapaaehtoisjakso kestää 6–12 kk
 • saapuminen keskiviikkona klo 11.00–12.45 lounaalle (varsinainen ohjelma alkaa klo 13.00)
 • päättyy perjantaina klo 13.30 alkavaan lounaaseen
AikaViimeinen ilmoittautumispäiväPaikka
30.1.-1.2. 28.12.2018Sopukka, Sipoo.
27.2.-1.3. 25.1.2019Sopukka, Sipoo.
22.-24.5. 18.4.2019Sopukka, Sipoo. Ilmoittautumislomake
30.10.-1.11. 24.9.2019Sopukka, Sipoo. Ilmoittautumislomake

Palanneiden tapaaminen

 • järjestetään kerran vuodessa
 • tarkoitettu kaikille vuoden sisällä Suomeen palanneille vapaaehtoisille
 • kutsu vapaaehtoisille lähetetään organisaatioiden kautta

Matkakulukorvauksen hakeminen

Kansallinen toimisto korvaa vapaaehtoisten matkakulut tulovalmennukseen ja välitapaamiseen jälkikäteen organisaatiolle.

Valmennuksiin matkustetaan edullisinta kulkutapaa käyttäen. Vastaanottava tai koordinoiva taho korvaa vapaaehtoiselle matkakulut tositteita vastaan ja laskuttaa sen jälkeen kansallista toimistoa. Laskutus tulee tehdä kuukauden sisällä valmennuksen loppumisesta.

Lisätiedot

 • Jutta Kivimäki, puh. 0295 338 568, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi