E+_nuorisotoimialalle_KA2

Kuva: Youth in Action -nuorisovaihto Take a Pic / Ihminen ja kamera -ryhmä, 8/2013

Avaintoimi 2 - Yhteistyöhankkeet

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavat yhteistyöhankkeet ovat nuorisosektorilla strategisia kumppanuuksia. Ne ovat ensisijaisesti kehittämishankkeita, joissa luodaan innovatiivisia menetelmiä tai erilaisia työkaluja ja materiaaleja nuorisotyön laadun parantamiseksi.

Hankkeita toteutetaan oman toimialan sisällä tai monialaisessa yhteistyössä. Esimerkiksi nuorisojärjestöt, kunnallinen nuorisotyö ja oppilaitokset tai työelämäpalvelut voivat tehdä hankkeen yhdessä.

Strategisten kumppanuushankkeiden painopisteenä on edistää laadukasta nuorisotyötä ja tukea nuorten voimaannuttamista, osallistumista ja aktiivista kansalaisuutta.

Strategiset kumppanuushankkeet jaetaan kahteen eri hanketyyppiin:

  • Innovaatioita tukevat strategiset kumppanuushankkeet ja
  • Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet (mukaan lukien eurooppalaiset nuorisoaloitteet).

Innovaatioita tukevia strategisia kumppanuushankkeita voi hakea vain kerran vuodessa -vuoden ensimmäisellä hakukierroksella- ja niitä varten on varattu noin 70%:a avaintoimi 2:n tukibudjetista.

Strategiset kumppanuudet – tuen jakautuminen eri toimintojen välillä (%)
Vuoden 2019 kokonaisbudjetti 758 919 €


Hakukierros 1

(päättyy 5.2.2019)

  • Innovaatioita tukevat strategiset kumppanuushankkeet 70%
  • Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet ja eurooppalaiset nuorisoaloitteet 10%


Hakukierros 2

(päättyy 30.4.2019)

  • Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet ja eurooppalaiset nuorisoaloitteet 10%


Hakukierros 3

(päättyy 1.10.2019)

  • Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet ja eurooppalaiset nuorisoaloitteet 10%

Eurooppalaisissa nuorisoaloitteissa nuorten ryhmät pääsevät ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia esimerkiksi testaamalla uusia yritysmalleja, luomalla yhteistyöverkostoja, kehittämällä vertaiskoulutusta tai järjestämällä kulttuuritapahtumia.

Näissä hankkeissa on vain vähän muodollisia kriteerejä, jotka hankkeen pitää täyttää. Näin hankkeelle itselleen jää vapaat kädet toimintaan, joka on tavoitteiden kannalta järkevää ja tarkoituksenmukaista.

Katso lisätietoa esitteestä:

Eurooppalaiset nuorisoaloitteet