Onko teillä hankeidea?

Täyttäkää alla oleva lomake ja lähettäkää se meille sähköpostiosoitteeseen nuoriso@oph.fi kommentoitavaksi!

Projekti-idealomake (docx, FI)

Muualla verkossa

Etsitkö hankekumppania? Sen voi löytää Otlas-tietokannasta:

Otlas Partner-Finding Tool

Nuorisoaloite -esite (EN, pdf, 2017) Kaikki nuorisoaloitteista. Ihan kaikki.

Eurooppalaiset nuorisoaloitteet

Eurooppalaiset nuorisoaloitteet kehittävät nuorten aloitteellisuutta, yritteliäisyyttä ja yrittäjyystaitoja. Hanketta toteuttaessaan nuoret oppivat tärkeitä projektihallinta- ja työelämätaitoja.

Eurooppalaiset nuorisoaloitteet ovat

 • lähtöisin nuorten aloitteesta
 • nuorten itsensä toteuttamia ja niiden avulla vaikutetaan ympäröivään yhteiskuntaan
 • yleishyödyllisiä eli ne hyödyttävät tekijöiden lisäksi laajempaa ihmisjoukkoa
 • kansainvälisiä, vähintään 2 maan nuorten toteuttamia hankkeita
 • 6 - 36 kuukauden mittaisia

Nuorisoaloitteiden tarkoituksena on saada aikaan positiivisia muutoksia asioissa, jotka nuoret kokevat tärkeiksi. Muutosta haetaan kekseliään ja luovan toiminnan kautta.

Aloitteen toteuttaminen voi jopa johtaa itsensä työllistämiseen tai yhdistyksen tai yhteiskunnallisen yrityksen perustamiseen.

Kolme hakuaikaa

Eurooppalaisia nuorisoaloitteita voi hakea vuoden 2019 kaikilla kolmella hakukierroksella.

Strategiset kumppanuudet – tuen jakautuminen eri toimintojen välillä (%)
Vuoden 2019 kokonaisbudjetti 758 919 €


Hakukierros 1
(päättyy 5.2.2019)

 • Innovaatioita tukevat strategiset kumppanuushankkeet 70%
 • Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet ja eurooppalaiset nuorisoaloitteet 10%


Hakukierros 2
(päättyy 30.4.2019)

 • Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet ja eurooppalaiset nuorisoaloitteet 10%


Hakukierros 3
(päättyy 1.10.2019)

 • Hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet ja eurooppalaiset nuorisoaloitteet 10%

Nuoret toteuttavat aloitteen

Eurooppalaisen nuorisoaloitteen suunnittelee ja toteuttaa

 • 13–30-vuotiaiden nuorten kansainvälinen ryhmä
 • ryhmässä on vähintään 2 jäsentä vähintään 2 ohjelmamaasta

Jos ryhmässä on mukana alaikäisiä nuoria, ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen ohjaaja (coach). Ohjaaja toimii kuten valmentaja. Hän ei tee asioita nuorten puolesta, vaan tukee nuoria selviytymään itse hankkeen toteuttamisesta.

Kansainvälisessä ryhmässä valittu aihe käsitellään eurooppalaisessa kontekstissa, ja nuoret oppivat toisilta eurooppalaisilta nuorilta.

Nuorisoaloitteen kohde, tavoite ja muoto

Nuorisoaloitteiden toiminnan kohde ja tavoite voi olla esimerkiksi

 • vähemmistö- tai erityisryhmän olojen parantaminen (maahanmuuttajat, vanhukset ym.)
 • nuorille tärkeän alueen kunnostaminen (lähiostari, luonnonsuojelualue ym.)
 • vaikuttaminen ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen kysymykseen
 • tärkeän taidon kehittäminen (medialukutaito, yrittäjyystaidot ym.)

Toiminnan muoto määritellään hankkeessa aina tavoitteiden mukaan. Niinpä se voi olla melkein mitä tahansa, minkä nuoret katsovat tavoitteidensa kannalta hyväksi toimintatavaksi. Se voi olla esimerkiksi

 • kampanja
 • tapahtuma
 • kurssi
 • esitys tai näyttely
 • julkaisu

Aloitteen kohdetta, tavoitetta tai muotoa ei voi ennalta määritellä kukaan muu kuin nuoret itse. Oleellista on, että ne ovat aidosti nuorista lähtöisin.

Kuka voi hakea

Yhdistykset ja julkisyhteisöt voivat hakea ja hallinnoida hanketukea nuorten ryhmän puolesta.

Ellei tällaista taustatahoa ole, voi nuorten ryhmä toimia itse hakijana. Tässä tapauksessa 1 täysi-ikäinen ryhmän jäsen toimii ryhmän laillisena edustajana ja kantaa vastuun hankkeen toteuttamisesta.

Mistä eurooppalaisten nuorisoaloitehankkeiden rahoitustuki koostuu?

Tuki eurooppalaiselle nuorisoaloitteelle määräytyy ensisijaisesti kumppanitahojen lukumäärän ja hankkeen keston mukaan.

Tuen tyyppi Mitä se kattaa?


Hankkeen hallinnointi ja toteutus

(Management and implementation)

 • koordinoiva ryhmä: 500 € / kk
 • muut ryhmät: 250 € / kk
 • tukisumma enintään 2750 € / kk
 • Perusteena hankkeen kesto ja ryhmien määrä


Maidenväliset kokoukset

(Transnational project meetings)
 • 100-1999 km: 575 €/hlö/kokous
 • väh. 2000 km: 760 €/hlö/kokous
 • enintään 23 000 €/vuosi
 • Kokousten tarve perusteltava. Tuki määräytyy osanottajien lukumäärän ja välimatkojen pituuden mukaan.

Erityistuki

(Special needs support)

 • 100 % tukikelpoisista kustannuksista
 • vammaisten kuluihin liittyvää tukea (mm. avustajien matkat ja majoitukset)
 • kustannukset on perusteltava

Poikkeukselliset kustannukset

(Exceptional costs)

 • 75 % alihankinnasta tai tavaroiden ja palvelujen hankinnasta aiheutuvista todellisista kustannuksista
 • enintään 50 000 €/hanke
 • Ehdollinen: alihankinnan on liityttävä palveluihin, joita osallistujaryhmät eivät perustelluista syistä voi itse tuottaa. Laitteet eivät voi olla tavanomaisia toimistolaitteita tai osallistujaryhmien yleensä käyttämiä laitteita.

Poikkeuksellisia kuluja haettaessa on syytä huomata, että kulujen kattamiseksi tarvitaan 25 % omarahoitusosuus.

Lisätietoja