Muualla verkossa

Lisätietoa EU:n nuorisostrategiasta Euroopan komission verkkosivulla: EU Youth Strategy

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivut: Yhteistyö nuorisoasioissa Euroopan unionissa

Lisätietoa nuorisodialogista: EU Youth Dialogue

Nuorten kuulemisesta Euroopan nuorisoportaalissa

E+nuorisotoimelle_KA3.jpg

Kuva: Heidi Jyrkkä / Youth in Action -nuorisovaihto Take a Pic / Ihminen ja kamera -ryhmä, 8/2013

Avaintoimi 3 – Nuorisopolitiikan uudistaminen

Nuorisotoimialalla Erasmus+ -ohjelman Avaintoimesta 3 tuetaan nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua edistäviä hankkeita.

Näillä hankkeilla tarkoitetaan tapaamisia, joissa nuoret saavat tietoa sekä pääsevät ilmaisemaan mielipiteensä ja käymään keskustelua nuorisoalan päätöksentekijöiden kanssa. Aiheena ovat Euroopan unionin nuorisodialogin tai EU:n nuorisostrategian eli nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön puitteiden teemat.

Nuorisodialogilla vaikutetaan nuorisopolitiikkaan

Nuorisodialogilla tarkoitetaan nuorten ja nuorisopolitiikasta vastaavien päättäjien välistä keskustelua, joka auttaa nuorisopolitiikan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Jäsenneltyä vuoropuhelu on siinä mielessä, että keskustelun aiheet ja ajankohdat on ennalta päätetty. Aiheista päättävät EU-maiden nuorisoministerit aina puoleksitoista vuodeksi kerrallaan. Jäsenmaissa kootut nuorten näkemykset käsitellään EU:n nuorisokonferensseissa.