Muualla verkossa

Lisätietoa EU:n nuorisostrategiasta Euroopan komission verkkosivulla: EU Youth Strategy

Nuorisostrategiaa käsittelevä video komission verkkosivuilla: EU Youth Strategy: Investing & Empowering

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivut: Yhteistyö nuorisoasioissa Euroopan unionissa

Lisätietoa jäsennellystä vuoropuhelusta Euroopan nuorisoportaalista: Structured dialogue

Lisätietoa jäsennellyn vuoropuhelun toteutumisesta Suomessa Allianssin verkkosivuilta: EU:n nuorisopolitiikka: Jäsennelty vuoropuhelu

E+nuorisotoimelle_KA3.jpg

Kuva: Heidi Jyrkkä / Youth in Action -nuorisovaihto Take a Pic / Ihminen ja kamera -ryhmä, 8/2013

Avaintoimi 3 – Nuorisopolitiikan uudistaminen

Nuorisotoimialalla Erasmus+ -ohjelman Avaintoimesta 3 tuetaan nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua edistäviä hankkeita.

Näillä hankkeilla tarkoitetaan tapaamisia, joissa nuoret saavat tietoa sekä pääsevät ilmaisemaan mielipiteensä ja käymään keskustelua nuorisoalan päätöksentekijöiden kanssa. Aiheena ovat jäsennellyn vuoropuhelun tai EU:n nuorisostrategian eli nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön puitteiden teemat.

Jäsennellyllä vuoropuhelulla vaikutetaan nuorisopolitiikkaan

Jäsennellyllä vuoropuhelulla tarkoitetaan nuorten ja nuorisopolitiikasta vastaavien päättäjien välistä keskustelua, joka auttaa nuorisopolitiikan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Jäsenneltyä vuoropuhelu on siinä mielessä, että keskustelun aiheet ja ajankohdat on ennalta päätetty. Aiheista päättävät EU-maiden nuorisoministerit aina puoleksitoista vuodeksi kerrallaan. Jäsenmaissa kootut nuorten näkemykset käsitellään EU:n nuorisokonferensseissa.

Katso lisätietoa esitteestä: