Lyckad internationalisering i Rautjärvi kommun

Den internationella verksamheten i Rautjärvi, en kommun med knappt 4 000 invånare i Södra Karelen, har ökat avsevärt under de senaste åren. Ungdomarna inom Europeiska volontärtjänsten (EVS) och deltagarna i ungdomsutbyte välkomnas av kommuninvånarna att delta i kommunens verksamhet som en del av gemenskapen i samhället. ”Häftigt”, beskriver kommunens ungdomskurator Sanna Juvakka den lyckade verksamheten.

Rautjärvi gick första gången med i internationell verksamhet 2012 när kommunen deltog i ett ungdomsutbyte som Villmanstrand arrangerade. Finska och spanska ungdomar deltog i utbytet. Bland dem fanns Alberto som kom från den lilla spanska byn Numancia de la Sagra och hade sänts ut av organisationen Proyecto Kieu (NGO). Alberto blev senare hemmastadd i Södra Karelen och lärde sig gilla bastu och volleyboll.

”Båda killarna har varit enormt fina förebilder såväl i sina egna som i de mottagande kommunerna". Så beskriver Juvakka Alberto och finska Henri som var Rautjärvis och Proyecto Kieus första EVS-volontärer 2103. Alberto gjorde sin volontärperiod i Rautjärvi, medan Rautjärvibon Henri jobbade för Proyecto Kieu i byn Numancia de la Sagra.

Bort med fördomar

Alberto och Henri har sporrat ungdomar i sina respektive hemkommuner genom att visa att också unga från en liten by kan åka ut i världen.

Utöver ungdomsutbyte och EVS-utbyten har Rautjärvi arrangerat ett eget ungdomsutbyte och deltagit i ett seminarium arrangerat av Proyecto Kieu. Rautjärvis första EVS-projekt är en av fem kandidater för utmärkelsen som Europeiska ungdomsveckan 2015 delar ut.

Projekten har inverkat på ungdomar i Rautjärvi så att det nu är lättare för dem att åka utomlands och de har mindre fördomar. ”Han där har också överlevt en tid utomlands”, kan en ung Rautjärvibo nu konstatera. För de vuxna har utländska volontärer blivit en del av kommunens normala verksamhet.

Pojkar från byn

Under sin 11 månader långa volontärperiod arbetade Alberto i skolan, på dagis och på ungdomsgården samt deltog i motionsevenemang. Rautjärviborna tog väl emot honom och sa när de såg honom: ”Där kommer byns spanska pojke”.

Juvakka är idel lovord när det gäller Alberto. ”Social, öppen, glad, initiativrik, flexibel och chosefri”. Under sin utbytesperiod lärde han sig finska och hans kunskaper i engelska förbättrades. Alberto bodde hemma hos en familj i Rautjärvi, vilket bidrog till att utveckla hans finska och engelska.

Alberto trivdes så bra i Finland att han stannade kvar och bor numera i Simpele i Rautjärvi kommun. Han spelar volleyboll och badar bastu varje vecka hos sin utbytesfamilj. ”Jag har en känsla av att alla känner Alberto, men han känner knappast alla”, säger Juvakka.

Den första EVS-volontären som Rautjärvi sände ut var Henri och med hans egna ord var utbytet en ”once in a lifetime”-erfarenhet. Under volontärperioden upplevde Henri att han var mycket viktig. Han hjälpte Proyecto Kieu med dagliga kontorsrutiner och höll bland annat två IT-kurser.

Henri talade spanska rätt bra före utbytesperioden, för han hade skrivit spanska i studentexamen. Hans språkkunskaper utvecklades ändå så mycket att han tog ett officiellt språkprov när han återvänt till Finland. Och inte nog med det, utan Henri beslöt sig för att ansöka till ett universitet i Budapest för att läsa spansk filologi. Han blev antagen och bor nu i Ungern. ”En verkligt häftig historia”, säger Juvakka.

Mer internationalisering utlovas

Förutom EVS-projekten har Rautjärvi haft andra lyckade internationaliseringsaktiviteter och samarbetet med Proyecto Kieu fortsätter. Medan Henri var i Spanien och Alberto i Finland, började Rautjärvi kommun planera ett eget ungdomsutbyte. Kommunen fick finansiering och ungdomarna från Rautjärvi besökte Spanien sommaren 2014. ”Det var en fin erfarenhet. En av de unga sa att hon skulle åka på nytt när som helst”, berättar Juvakka. Efter ungdomsutbytet har ungdomar från Rautjärvi besökt Spanien på egen hand för att träffa sina nya kompisar.

Metallmusiken kan snart ljuda mer internationellt i Rautjärvi om ett nytt planerat projekt blir verklighet. Proyecto Kieu arrangerade i februari 2015 seminariet Small Matters och i det deltog från Rautjärvi Sanna Juvakka, en idrottsinstruktör samt en representant från metallmusikföreningen Rakkaudesta metalliin och en från byaföreningen Asemanseudun kyläyhdistys.

Efter seminariet har musikföreningen börjat fundera på ansökan om ackreditering och finansiering för ett EVS-projekt. Därtill funderar Asemanseudun kyläyhdistys och ASEMAFEST på ett framtida ungdomsutbyte kring musik. Internationaliseringen i Rautjärvi bygger på teamarbete. De anställda inom kommunen, organisationer och föreningar hjälper alla varandra ömsesidigt.

Alla säger Raksu

Det kommer snart nya internationella gäster till Rautjärvi, för en ungdomsgrupp från Numancia de la Sagras grannkommun ska komma på besök.

EVS-verksamheten mellan Rautjärvi och Proyecto Kieu har fortsatt på ett utmärkt sätt. Just nu befinner sig volontären Raquel i Rautjärvi. Hon har jobbat på ungdomsgården och i lågstadiet. ”Alla kallar henne Raksu”, skrattar Juvakka. Också finska Emmi trivs för sin del bra i Numancia de la Sagra.

Rautjärvis projekt presenteras på huvudevenemanget i Bryssel under Europeiska ungdomsveckan 2015.

Europeiska volontärtjänsten EVS ingår i delprogrammet Youth in Action i Europeiska unionens program Erasmus+. Volontärtjänsten påverkar såväl de deltagande ungdomarna som samhällena där volontärerna arbetar. Volontärperioderna pågår i regel i 2–12 månader.


Text: Johanna Järviranta
Bild: Henri Heikkinen