Rollaattorirallia ja aitoa auttamista Konnevedellä

Mitä konnevetisille ja maltalaisille nuorille tapahtui, kun he osallistuivat nuorisovaihtoon Konnevedellä auttaen erityisesti yksin asuvia vanhuksia ja keskustellen ikääntymisestä? Konneveden 4H -yhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Juntusen mukaan heidän arvomaailmansa muuttui, auttamisenhalu lisääntyi ja he ymmärsivät vanhusten elämää paremmin.

Nuorisovaihto oli Konneveden 4H -yhdistyksen koordinoima hanke. Niin tämä kuin kaksi muuta Konnevedellä järjestettyä nuorisovaihtoa on vaikuttanut Konneveteen ja kuntalaisiin erittäin myönteisesti. Yhdistys osallistui nuorisoalan hankkeseen ensimmäisen kerran vuonna 2011, ja nyt tämä aktiivista ikääntymistä käsitellyt Lost Connection? -hanke on yksi viidestä ehdolla olevasta hankkeesta Euroopan nuorisoviikon 2015 tunnustuksen saajaksi.

Koko kunta mukana kansainvälistymässä

Konneveden 4H -yhdistys rohkaisee eri-ikäisiä konnevetisiä kansainvälistymään, myös niitä, jotka eivät ole hankkeissa suoranaisesti mukana. ”Sellaiset nuoret, jotka eivät ole projektissa mukana, ovat saaneet tulla meidän kanssa ja osallistua”, Juntunen sanoo. Nuorisovaihtolaiset näkyvät Konnevedellä, sillä he ostavat ruokansa paikallisesta kaupasta ja käyttävät paikallista bussiyhtiötä. Vaihtojen aikana vieraillaan melkein aina myös koululla.

Konnevetiset tapaavat nuorisovaihtoon osallistuvia erilaisissa tapahtumissa, joissa ovat rohkaistuneet puhumaan englantia. ”Heillä on into tutustua ulkomaalaisiin, mutta eivät uskalla lähteä juttelemaan”. Juntusen rooli onkin välillä toimia kannustajana. ”Tulkaa juttelemaan ja vaan olemaan”.

Juttelemista riitti Lost Connection? -hankkeen nuorisovaihdossa, jonka nuoret olivat suunnitelleet Skypessä ja Facebookissa. Hankkeen tavoitteena oli käsitellä aktiivista ikääntymistä ja löytää ratkaisuja siihen, miten nuorten ja ikääntyvien vuorovaikutusta voisi lisätä. Juntusen mukaan tavoitteet toteutuivat hyvin. Vuorovaikutus kehittyi, vaikka yhteistä kieltä ei aina ollut. Suomalaiset vanhukset ja maltalaiset nuoret käyttivät tarvittaessa sanatonta viestintää, ja kiitokset avusta meni perille suomalaisten nuorten välityksellä.

Kun muisti ei pelaa kunnolla

Vaihtojakso ei ollut vain puhumista, vaan nuoret pystyivät auttamaan yksin asuvia vanhuksia käytännössä. He pilkkoivat puita, pesivät mattoja, leikkasivat nurmikkoa ja putsasivat rännejä. ”Sellaisia vähän hankalampia juttuja, joita vanhukset eivät itse pysty enää tekemään”, Juntunen sanoo. Nuoret itse kokivat ikääntymisen ongelmia. He olivat järjestäneet metsään rastiradan, jossa kokeilivat rollaattorirallia ja selvittivät muistipelin avulla, miltä tuntuu, jos muisti on heikko.

Nuorten apu merkitsi vanhuksille paljon. Juntunen kertoo, että vanhukset olivat todella iloisia, kun saivat nuoret koko päiväksi auttamaan. Vanhukset olivat onnellisia myös vanhainkodissa, jossa saivat apua muun muassa ruokailussa ja lehtien lukemisessa. Maltalaiset ilahduttivat vanhuksia laulamalla maltalaisia lauluja.

Nuorisovaihto vaikutti vanhusten lisäksi nuoriin itseensä. Juntusen mukaan heidän arvomaailmansa muuttui ja auttamisenhalu kasvoi. He oppivat arvostamaan omia isovanhempiaan ja omaa kulttuuriaa sekä alkoivat miettiä vapaaehtoistyön mahdollisuuksia.

Verkostoitumista ja treffejä Euroopassa

Lost Connection? -hankkeen jälkeen Juntunen on saanut uusia kontakteja sekä Maltalta että eri puolilta Eurooppaa ja käynyt Maltalla kahden eri konnevetisen nuorisoporukan kanssa. Näistä toiseen osallistui nuoria viidestä eri maasta ja siinä käsiteltiin työllisyyttä ja miten nuoret pääsisivät paremmin työelämään. Konnevedellä on järjestetty toinenkin nuorisovaihto, johon osallistui nuorempien nuorten ryhmä. Lisäksi yksi konnevetinen tyttö on suorittanut kolme kuukautta kestäneen kouluharjoittelunsa Maltalla.

Kansainvälistymisen ympärillä tapahtuu muutenkin. Konnevetiset nuoret pitävät yhteyttä uusiin tuttaviinsa ja vierailevat toistensa luona. Joskus treffit sovitaan jonnekin päin Eurooppaa. Konnevedellä ei ole tällä hetkellä kansainvälistymishanketta. Juntunen kertoo, että konnevetiset odottavat nuorisovaihtolaisia, ja häneltä saatetaankin kysyä, milloin ulkomaalaisia nuoria tulee taas.

Konneveden 4H -yhdistys koordinoi kesällä 2012 Konnevedellä pidettyä nuorisovaihtoa, johon osallistui 23 nuorta Suomesta ja 12 Maltalta. Konneveden kumppanina hankkeessa oli maltalainen Axon nuorisokeskuksen nuorten vapaa ryhmä. Nuoret olivat 1830 -vuotiaita. Lost Connection? oli Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman liikkuvuushankkeen nuorisovaihto. Nuorisovaihdossa nuoret itse suunnittelevat nuorisovaihdon, jonka tavoitteet liittyvät Eramus+ -ohjelman nuorisosektorin tavoitteisiin ja painotuksiin.

Teksti: Johanna Järviranta