Yleistietoa kansainvälisistä koulutuksista

Erasmus+ Youth in Action -nuorisotoimintaan tarkoitetusta budjetista rahoitetaan sekä nuorten hankkeita että niin sanottua TCA-toimintaa (Transnational Cooperation Activities). Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmassa on vastaavanlaista niin sanottua NET-toimintaa (Networking Activities).

TCA ja NET-budjettien tarkoituksena on järjestää erilaista kansainvälistä toimintaa, joka kehittää nonformaalia oppimista ja nuorisotyötä. Toiminnan järjestämisestä ja budjetin käytöstä vastaavat Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -kansalliset toimistot. Suomessa molempien ohjelmien kansallinen toimisto toimii Opetushallituksessa.

TCA ja NET-toiminta on kansainvälistä ja monimuotoista. Koulutukset, seminaarit, konferenssit, opintovierailut, kumppanuusseminaarit ja muut toiminnot pyrkivät erilaisiin tavoitteisiin. Toiminnan tavoitteita voivat olla esimerkiksi hanketaitojen kasvattaminen, hankekumppaneiden löytäminen, eurooppalaisista nuorisoalan teemoista keskustelu, muiden maiden nuorisotoimintaan tutustuminen tai hyvien käytäntöjen jakaminen nuorten parissa toimivien kesken.

Eri maiden kansalliset toimistot ja SALTO-resurssikeskukset toteuttavat toiminnan yhteistyössä.

Ideoita ja inspiraatiota nuorten parissa toimiville

Kansainvälisten toimintojen osallistujat ovat useimmin aktiivisesti nuorten parissa toimivia aikuisia, jotka edustavat omaa organisaatiotaan tai nuorisoryhmäänsä. Koska nuorisotyö on monimuotoista, myös osallistujien profiili voi vaihdella. Hanketaitokoulutuksiin haetaan useimmin käytännön nuorisotyötä tekeviä, seminaareihin ja konferensseihin myös nuorisotyön hallinnon edustajia, suunnittelijoita, päättäjiä tai tutkijoita. Joihinkin toimintoihin on mahdollista osallistua nuorten kanssa.

Kaikkien eri toimintojen tarkoituksena on oppia uusia tietoja, taitoja ja positiivisia asenteita kansainvälistä nuorisotoimintaa kohtaan. Omaa oppimista voi tukea pohtimalla oppimistavoitteita ennen lähtöä.

Vaikuttavuutta saadaan aikaan, kun opitut asiat jaetaan työyhteisölle matkan jälkeen tai kun niitä sovelletaan omassa työssä. Lähde matkaan innostuneena ja innosta myös muita mukaan kansainväliseen nuorisotyöhön!

Oppi siirretään omaan työhön

Oppiminen on koulutuksien keskeinen osa. Koulutustoiminnalla halutaan kehittää nuorisotyöntekijöiden kompetensseja (tiedot, taidot, asenteet) ja opittuja asioita on tarkoitus soveltaa omassa työssään.

Youthpass-todistuksen tarkoituksena on tukea nonformaalin oppimisen tunnistamista ja tunnustamista. Useimmissa koulutuksissa järjestäjä jakaa osallistujille Youthpassin ja kutsuu osallistujat reflektoimaan omaa oppimistaan. Nämä ovat hyviä käytäntöjä, joita voit siirtää myös omiin nuorisohankkeisiisi. Voit lukea lisätietoa Youthpass-sivustolta.

Kysy lisätietoa oikeasta paikasta

Kaikki toiminnot ovat useamman tahon yhteistyössä toteuttamia. On hyvä ymmärtää, mistä kannattaa kysyä neuvoa mielessä painaviin kysymyksiin.

  • Kaikkiin toiminnon ohjelmaan, sisältöön, saapumisohjeisiin, majoitukseen, ruokailuihin ja käytännön järjestelyihin liittyviin kysymyksiin vastaa toiminnon järjestävä maa. Nyrkkisääntönä on, että kohdemaan yhteyshenkilö, jolle vahvistit osallistumisesi, osaa vastata kohdemaata koskeviin kysymyksiin. Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot on lähetetty sinulle matkustusohjeet sisältävässä sähköpostissa.
  • Matkalippujen tilaukseen, matkakorvauksiin, matkasuunnitelmiin, matkajärjestelyihin, raportointiin ja matkalaskuihin liittyvät kysymykset voi ohjata Youth in Action -tiimiin (youthevents@oph.fi puh. 0295 338 611 tai 0295 331 823)
  • Erasmus+ Youth in Actionin hankeideoissa ja matkan jälkeisissä pohdinnoissa voi ottaa yhteyttä Paavo Pyykköseen (paavo.pyykkonen@oph.fi, puh. 0295 338 547)
  • Euroopan solidaarisuusjoukkojen koulutusten jälkeen pohdinnoissa auttaa Jutta Kivimäki (jutta.kivimaki@oph.fi, puh. 0295 338 568)