Katso myös

Perustiedot Erasmus+ -ohjelmasta cimo.fi-palvelussa: Erasmus+ -ohjelma koulutukselle, nuorisotoimelle ja urheilulle

E+_nuorisotoimialalle_ohjelman esittely

Kuva: Miranna Jyrkkä / Youth in Action -nuorisovaihto Take a Pic / Ihminen ja kamera -ryhmä, 8/2013

Ohjelman esittely

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma. Sen Youth in Action -osio on suunnattu nuorisoalalle.

Youth in Actionin kohderyhmänä ovat erityisesti 13–30-vuotiaat nuoret sekä nuorisotyöntekijät. Sen eri toiminnoilla edistetään kohderyhmien liikkuvuutta, kehitetään nuorisoalan yhteistyötä ja nuorisotyön laatua sekä tuetaan nuorisopolitiikan uudistamista.

Erasmus+ -ohjelma tähtää nuorten työllistymismahdollisuuksien, koulutustason ja taitojen parantamiseen. Ohjelma pyrkii huomioimaan erilaiset nuoret ja helpottamaan eri sektorien välistä yhteistyötä.

Erasmus+ nuorisoalan erityistavoitteita ovat

  • nuorten avaintaitojen ja työllistymismahdollisuuksien parantaminen
  • nuorten vaikutusmahdollisuuksien, osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen
  • nuorisotyön laadun kehittäminen ja nuorisoalan yhteistyön parantaminen kaikilla tasoilla
  • epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamisen edistäminen.

Kuka voi osallistua?

Erasmus+ -ohjelman hankkeisiin nuorisoalalla voivat saada tukea esimerkiksi

  • nuorisojärjestöt ja -yhdistykset
  • julkisyhteisöt, esimerkiksi kunnallinen vapaa-ajantoimi tai maakuntaliitto
  • nuorten vapaat ryhmät
  • yhteiskunnalliset yritykset ja yhteiskuntavastuuta kantavat yritykset.

Hakijana ei voi olla yksittäinen nuori tai nuorisotyöntekijä.

Osallistuvat maat

Erasmus+ -ohjelmaan voivat osallistua ohjelmamaat, joita ovat EU-maat ja eräät EU:n ulkopuoliset maat, kuten esimerkiksi Turkki, Norja ja Islanti. EU:n naapurialueiden kumppanimaat voivat osallistua tiettyihin ohjelmatoimiin, jos niitä koskevat kriteerit ja ehdot täyttyvät. Näiden lisäksi ohjelman keskitettyihin hankkeisiin voi osallistua myös monia muita maita eli niin sanottuja kumppanimaita eri puolilta maailmaa.

Ohjelmaan osallistuvat maat

Sveitsin osallistuminen Erasmus+ -ohjelmaan

Sveitsin kansanäänestyksen seurauksena sopimusta Sveitsin osallistumisesta Erasmus+ ohjelmaan ei allekirjoittu. Sveitsi ei siten voi osallistua ”ohjelmamaana” Erasmus+ -ohjelmaan. Sveitsiläisillä organisaatiolla on ”kumppanimaan” status kuten muilla kolmansilla mailla.

Lisätietoja:

Sveitsin kansallinen ohjelmatoimisto ch Foundation
ch Foundationin GO online exchange and mobility portal

Erasmus+ -ohjelman tuki nuorisoalalle

Avaintoimet Toiminnot
1: Liikkuvuus

Nuorisovaihdot

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus

2: Yhteistyöhankkeet

Strategiset kumppanuudet

Eurooppalaiset nuorisoaloitteet
3: Nuorisopolitiikan uudistaminenNuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu