Ohjeita ja lisätietoa tuetuille hankkeille

Sopimus

Toimitamme tuettaville hankkeille eli edunsaajille sähköpostitse hankesopimuksen ja sen liitteet. Edunsaajan tulee

  • tulostaa hankesopimuksia 2 kappaletta, ja
  • hankkeen laillisen edustajan tulee allekirjoittaa kummatkin sopimuskappaleet.

Lähetä allekirjoitetut sopimukset Opetushallitukseen, jossa kansallisen toimiston (KT) edustaja allekirjoittaa ne. Palautamme toisen sopimuskappaleen edunsaajalle.

Kannattaa huomata, että jokaisella hankkeen kumppanilla on vastuu hankkeen onnistuneesta toteuttamisesta ja että kumppanit on myös listattu hankesopimuksessa.

Pankkitieto- ja maksatuslomake

Hankesopimuksen liitteenä toimitamme pankkitieto- ja maksatuslomakkeen, johon tulee täyttää edunsaajan tilitiedot. Pankkitilin tulee olla se, jonka kautta hankkeen kulut maksetaan.

Toimita lomake täytettynä doc-muodossa osoitteeseen yiasopimus@oph.fi. Lähetä pankkitieto- ja maksatuslomake myös sopimuskappaleiden mukana postitse.

Tuen maksaminen

Kun hankesopimus on allekirjoitettu ja pankkitieto- ja maksatuslomake palautettu Opetushallitukseen, maksetaan hankkeelle tuen sopimuskohtainen ennakkomaksu.

Loppusuoritus maksetaan, kun hankkeen loppuraportti on hyväksytty.

Sopimuksen liitteitä 2017

LIITE I: Yleiset ehdot

  • Yleiset ehdot (pdf)

LIITE III: rahoitus- ja sopimussäännöt

LIITE IV: Sovellettavat korvausmäärät

LIITE VI: Edunsaajien ja osallistujien väliset sopimusmallit (vain EVS-hankkeet)

Mallilomakkeita 2017

Hankehallinnon ja hankkeiden toteuttamiseen liittyviä mallilomakkeita

Sopimuksen liitteitä 2016

Mallilomakkeita 2016

Ohessa hankehallintoon ja hankkeiden toteuttamiseen liittyviä mallilomakkeita.

Sopimuksen liitteitä ja mallilomakkeita 2015

Sopimuksen liitteitä ja mallilomakkeita 2014

Tuettujen hankkeiden koulutukset

Kaikki tuetut hankkeet kutsutaan koulutukseen, jossa käydään läpi hankkeen kannalta tärkeitä halinnollisia asioita. Koulutukset tarjoavat myös hyvän mahdollisuuden tutustua muiden hankkeiden vetäjiin.

16.1.2018 koulutus

Ohjeita hankehallintoon

Hankehallinnosta lyhyesti

Raportointi

Ohjeita raportointiin

Hankkeen viestinnästä

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetun hankkeen toteuttajan on huolehdittava siitä, että hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tiedotetaan tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja näkyvästi. Tiedottaminen on tärkeää hankkeen toiminnan ja tulosten levittämiseksi. Lisäksi se on yksi edellytys rahoituksen saamiselle.

Tuetun hankkeen on viestinnässään muistettava mainita, että kyseessä on hanke, johon unioni on myöntänyt rahoitusta, ja käytettävä kaikessa hanketta koskevassa tiedotuksessa ja siihen liittyvissä aineistoissa, myös konferenssien ja seminaarien yhteydessä ja kaikessa tiedotusaineistossa (kuten esitteissä, esittelylehtisissä, julisteissa ja esitelmissä) Euroopan unionin tunnusta, logoa ja Erasmus+ -ohjelman graafista ilmettä.

Jos Euroopan unionin tunnus esitetään toisen logon yhteydessä, sen on oltava riittävän näkyvässä asemassa.

Vinkkejä viestintään

Erasmus+ -logo Opetushallituksen verkkosivulla

Erasmus+ graafiset ohjeet ja logot Komission verkkosivulla

Youthpass

Youthpass-verkkotyökalu on kehitetty tunnistamaan ja tunnustamaan sitä oppimista, mitä tapahtuu Erasmus+ Youth in Action -hankkeissa. Parhaimmillaan Youthpass on koko hankkeen läpi kulkeva prosessi, jossa osallistuva nuori arvioi ohjaajan tukemana oman osaamisensa kehittymistä. Laadukkaassa oppimisen arvioinnissa nuoren ja ohjaajan vuoropuhelulla on merkittävä rooli.

Youthpassista lyhyesti

Lisätietoa Youthpassista Opetushallituksen verkkosivuilla