Erasmus+ Youth in Action -hankkeiden hallinnointi ja raportointi

Kaikki edunsaajat raportoivat päättyneet Erasmus+ -nuorisotoimialan hankkeensa verkossa Mobility Tool+ (MT+) -työkalun avulla. Jokaisella Avaintoimella (Key Action) on toisistaan eroavia tapoja raportoida päättyneitä hankkeita.

Mobility Tool+ -osoite

Lisätietoja

MT+ -kysymykset: nuoriso@oph.fi
Kirjoittakaa aihekenttään Mobility Tool+ ja hankenumero.