Aware and active

Kansallisten toimistojen nuorisoalan yhteistyöhankkeita

Aware and Active tuo nuorten äänen kuuluviin

Aware and Active -hankkeen tavoitteena on edistää kulttuurienvälistä dialogia, medialukutaitoa ja aktiivista kansalaisuutta sekä ehkäistä rasismia, vihapuhetta, väkivaltaa ja ääriajattelun syntymistä. Aware and Active on KA3-hanke (Key Activity 3 [Avaintoimi 3] – nuorisopolitiikan uudistaminen). Aware and Active -hanke liittyy vuoden 2015 Pariisin julistukseen, joka pyrkii edistämään vapautta, suvaitsevaisuutta ja sosiaalista inkluusiota Euroopassa.

Aware and Active -hankkeessa Euroopan nuoret muotoilevat yhteisen viestin, jota välitetään ympäri Eurooppaa. Hanke kestää joulukuusta 2016 joulukuuhun 2019.

Aware and Active -hankkeen kohderyhmä ovat 16–30-vuotiaat nuoret. Erityisesti mukaan toivotaan maahanmuuttaja-, turvapaikanhakija- tai pakolaistaustaisia nuoria. Hankkeessa on mukana Itävallan, Suomen, Viron, Italian, Makedonian ja Slovenian Erasmus+ kansalliset toimistot. Hanketta koordinoi Itävallan Erasmus+ kansallinen toimisto.

Osana Aware and Active -hanketta kaikissa maissa järjestetään Idea Labs -työpajoja, joissa nuoret pohtivat muun muassa heille tärkeitä arvoja, mediakriittisyyttä ja kohtaamiaan haasteita. Työpajoissa nuoret muotoilevat itselleen tärkeän viestin, jonka he haluaisivat välittää myös ympäristöönsä. Viesti ei jää pelkästään puheen tasolle, vaan nuoret saavat tukea viestinsä välittämiseen.

Suomessa työpajoja on järjestetty Helsingissä, Turun seudulla, Tuusulassa, Joensuussa ja Kajaanissa. Työpajojen pohjalta on järjestetty muun muassa monikulttuurinen jalkapalloturnaus sekä Food for Peace -tempauksia, joissa ihmisille on tarjottu ruokaa ja keskusteltu samalla eri kulttuureista.

Paikallisiin Idea Labs -työpajoihin osallistuneet nuoret valitsevat joukostaan kaksi nuorta, jotka edustavat maata Sloveniassa kesällä 2018 järjestettävässä European Idea Labissa. European Idea Labissa nuoret kokoavat Euroopan nuorten yhteisen viestin, jolla edistetään suvaitsevaisempaa ja monikulttuurisempaa Eurooppaa. Tätä nuorten viestiä levitetään eteenpäin Euroopassa vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Lisätietoja

Kati Inkinen
Ohjelma-asiantuntija
Puh. +358 40 024 7773
etunimi.sukunimi@oph.fi

Europe Goes Local vahvistaa kuntien nuorisotyötä

Europe Goes Local on Erasmus+ kansallisten toimistojen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää kunnissa tehtävää kansainvälistä nuorisotyötä Euroopassa. Hankkeessa on mukana 22 maata sekä eurooppalainen osallistumisen resurssikeskus SALTO Youth Participation.

Europe Goes Local -hankkeen tarkoituksena on nostaa kunnallisen nuorisotyön arvostusta. Se vahvistaa eurooppalaista ja kansainvälistä ulottuvuutta osana kunnallista nuorisotyötä sekä pyrkii vahvistamaan Erasmus+ kansallisten toimistojen välistä yhteistyötä kunnallisen nuorisotyön osalta.

Hankkeeseen liittyen tehtiin eurooppalainen selvitys, jossa kartoitettiin kunnallisen nuorisotyön rakenteita, tehtäviä ja haasteita Euroopassa. Selvityksessä todettiin, että kunnallisen nuorisotyön rakenteet vaihtelevat ja tieto eri maiden hyvistä käytännöistä pitäisi saada kulkemaan paremmin. Monissa maissa kunnallisen nuorisotyön toimintaa vaikeuttaa se, ettei kunnallisen nuorisotyön merkitystä tunnisteta.

Suomessa hanketta hallinnoi Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden nuorisoryhmä sekä kuntien nuorisotoimien, Nuorisotutkimusverkoston, Humanistisen korkeakoulun ja aluehallintovirastojen edustajista koostuva kansallinen asiantuntijaryhmä.

Europe Goes Local -hankkeeseen kuuluu kolme eurooppalaista tilaisuutta. Aloitustapahtumassa toukokuussa 2018 käsiteltiin selvityksen pohjalta nuorisotyön laadun parantamista. Väliseminaarissa kesäkuussa 2018 käydään läpi hankkeen pohjalta järjestettyjä kansallisia tapahtumia sekä luodaan yhteisiä suuntaviivoja kunnalliselle nuorisotyölle. Päätösseminaarissa maaliskuussa 2019 hankkeen tuloksia ja kokemuksia jaetaan myös hankkeen ulkopuolelle. Jokainen hankkeeseen osallistuva maa toteuttaa kansallisia tai eri maiden kanssa yhteistyössä toteutettuja toimenpiteitä eurooppalaisten tapahtuminen välillä.

Suomen kansallinen ryhmä järjestää Europe Goes Local -hankkeeseen liittyen koulutuksia ja tapahtumia osana TCA-toimintaa (Transnational Cooperation Activities). Vuonna 2018 toimintaan kuuluu muun muassa koulutus, jossa romanialaiset ja kroatialaiset nuorisotyöntekijät tutustuivat Suomessa kehitettyyn nuorisotyön auditointi- ja itsearviointimalliin sekä Itävallan kansallisen Europe Goes Local -ryhmän opintovierailu Suomeen.

Lisätietoja:

Jutta Kivimäki
Ohjelma-asiantuntija
Puh. +358 295 338 568
etunimi.sukunimi@oph.fi