Osallistumisella on väliä!

Osana Youth in Action -ohjelman seurantaa toteutettiin 12 maassa kyselytutkimus, jolla mitattiin ohjelman vaikuttavuutta. Tällä sivulla esitetään saatuja tuloksia Suomen osalta.

Kyselyn toteutti Innsbruckin yliopiston kasvatustieteiden laitos yhteistyössä CIMOn ja 11 muun Euroopan maan tutkimuskumppaneiden kanssa. Kysely lähetettiin sekä hankkeisiin osallistuneille nuorille ja nuorten parissa toimiville että hankkeiden vetäjille.

Keskeisimmät tulokset

  • Youth in Action -ohjelman vaikuttavuus näkyy erityisesti siihen osallistuneiden asennemuutoksena sekä henkilökohtaisena kehittymisenä.
  • Osallistuminen ohjelmaan on naisvaltaista.
  • Sosiaalisten verkostojen merkitys on suuri toimintaan rekrytoitumisen kannalta.
  • Hankeosallistumisen myötä erityisesti heikommassa asemassa olevien tukemiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.
  • Osallistujien itseluottamus ja itsetuntemus ovat vahvistuneet hankkeiden myötä.
  • Osallistujien ammatinvalinta- ja koulutussuunnitelmat selkiintyivät.
  • Ohjelmaan osallistuneiden organisaatioiden monikulttuurisuustaidot vahvistuivat.
  • Alaohjelmakohtaiset erot tuloksissa ovat harvoin merkittäviä.
  • Pitkäkestoisilla EVS -hankkeilla näyttäisi kuitenkin olevan eniten vaikutusta osallistujien asenteisiin ja henkilökohtaiseen kehitykseen.

Lisätietoa

Tutkimushankkeen monikansallinen raportti: Learning in Youth in Action. Results from the surveys with project participants and project leaders in May 2012.

Irmeli Karhio

Siru Korkala