Youthpass muualla verkossa

Youthpass-sivusto neuvoo käyttäjäänsä askel askeleelta

Youthpass Guide johdattelee oppimista tukevaan prosessiin

Youthpassin vaikuttavuudesta

Youthpass Impact Study

Kokemuksia Youthpassista

Nonformaali oppiminen ja Youthpass

Mitä on nonformaali oppiminen?

Nonformaali, koulun ulkopuolinen, ei-muodollinen, epävirallinen ja epätavanomainen oppiminen – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kaikilla näillä termeillä tarkoitetaan sitä oppimista, jonka tukemiseksi Youth in Action -ohjelma on luotu. Nonformaali oppiminen on tavoitteellista oppimista, joka tapahtuu kouluopetuksen ulkopuolella ja jossa menetelmät ovat epämuodollisia.

Nonformaalia oppimista tapahtuu mm. nuorisotyössä, järjestöissä, erilaisten ohjattujen harrastusten parissa sekä tietysti kansainvälisessä toiminnassa. Oppimisessa painotetaan pelkän tiedon omaksumisen sijaan osaamisen (competence) kartuttamista. Osaamisen katsotaan muodostuvan tiedon lisäksi ainakin taidoista ja asenteesta, mutta myös verkostoista ja arvoista.

Youthpass auttaa oppimisen tunnistamisessa

Youthpass-verkkotyökalu on kehitetty tunnistamaan ja tunnustamaan sitä oppimista, mitä tapahtuu Youth in Action -ohjelman hankkeissa. Parhaimmillaan Youthpass on koko hankkeen läpi kulkeva prosessi, jossa osallistuva nuori arvioi ohjaajan tukemana oman osaamisensa kehittymistä. Laadukkaassa oppimisen arvioinnissa nuoren ja ohjaajan vuoropuhelulla on merkittävä rooli.

Youthpass-prosessissa oppimista arvioidaan elinikäisen oppimisen avainosaamisalueilla.

Osaamisalueita on kahdeksan:

  • viestintä äidinkielellä
  • viestintä vierailla kielillä
  • matemaattinen osaaminen sekä perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla
  • digitaaliset taidot
  • oppimistaidot (learning to learn)
  • sosiaaliset ja kansalaistaidot
  • aloitekyky, yrittäjyystietoisuus
  • kulttuurin ilmaisumuodot

Osaamisalueisiin kannattaa tutustua ennen hankkeen suunnittelua, niin oppimistuloksia voi ennakoida. Mitä enemmän nuoret saavat itse toteuttaa hanketta, sitä enemmän heillä on oppimiskokemuksia. Hankkeen toimintaohjelman pohjalta voidaan keskustella, mitä nuori oppii harjoituksien tai työtehtävien kautta. Nuoria voi myös kiinnostaa tietyn osaamisen kehittäminen, jolloin myös toimintaa voi paremmin suunnitella tukemaan oppimista.

Youthpass käytännössä – todistus, jonka teette itse

Hankkeen jälkeen nuori saa Youthpass-todistuksen, johon opitut asiat kirjoitetaan näkyviin. Arviointiprosessin läpikäyminen auttaa nuorta hahmottamaan paremmin omaa osaamistaan ja kertomaan siitä esimerkiksi työhaastattelutilanteissa.

Organisaation edustaja luo Youthpass-todistukset itse. Hanketta järjestävä organisaatio luo käyttäjäprofiilin Youthpass-sivustolle ja täyttää hankkeiden tiedot esimerkiksi sopimuksesta löytyvän hankenumeron alle. Kunkin hankkeen alle luodaan Youthpass niille nuorille, jotka sellaisen haluavat.

Youtpass-sivun käyttöoikeuksia voi jakaa kumppaneille, jolloin myös oppimiskeskusteluja ja tietojen kirjaamista voidaan jakaa kumppanien kesken. Youthpass-sivu on monikielinen ja sitä voi käyttää myös suomeksi.

Lopuksi todistukset tulostetaan ja allekirjoitetaan – ja todistus on virallinen ja valmis.