Seminaarijulkaisu

Miten kansainvälistymistä voidaan nivoa henkilöstön osaamisen kehittämiseen? Seminaarijulkaisumme kokoaa 8.10.2015 pidetyn seminaarin annin yhteen ja toimii keskustelun avauksena teemaan liittyen.

Lue ohesta: Strategisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys - Avaimet henkilöstön kansainvälisen osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen (pdf)


Kuva: Satu Haavisto

Yksilön kokemuksesta työyhteisön osaamiseen - Miten henkilöstö ja organisaatiot ovat hyötyneet kansainvälistymisestä?

CIMOn 8.10.2015 järjestämässä seminaarissa tarkasteltiin sitä, miten työyhteisöt ovat kansainvälisistä yhteistyöstä hyötyneet ja miten yksilön kokemus voi edistää työyhteisön osaamista. Eri puolilta Suomea tulleet seminaariosallistujat edustivat yleissivistävää, ammatillista, korkea-asteen ja aikuiskoulutusta, nuorisotoimea, järjestöjä ja liike-elämää. Tälle sivulle on koottu ennen seminaaria, sen aikana ja sen jälkeen tuotettua materiaalia.

Lue uutisimme seminaarista:

Henkilöstön asenne ja muutoshalukkuus avaintekijöitä kansainvälisen osaamisen kehittämisessä

Seminaarijulkaisu

Seminaarin pohjalta julkaistiin helmikuussa 2016 Strategisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys - Avaimet henkilöstön kansainvälisen osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämiseen -seminaarijulkaisu. Lataa julkaisu sivun oikeasta palstasta.

Seminaarin aikana toteutetut haastattelut

Mitä on arkioppiminen ulkomaanjaksolla?

Tanja Korteharju Hyriasta ja Karel McLeod Smith HRAKSista kertovat mitä on arkioppiminen ulkomaanjaksolla ja miten sitä voi tunnistaa ja tunnustaa oppilaitoksissa.Edistääkö kansainvälistyminen henkilöston osaamista?

Tätä pohtii yksilövalmentaja Anna-Kaisa Vihersalo Lahden nuorisopalveluista. Haastattelu on kuvattu CIMOn 8.10.2015 järjestämän seminaarin yhteydessä.

Miten kansainväliset hankkeet lisäävät henkilöstön osaamista?

Kansainvälisten asioiden päällikkö Helena Mikkola omaa pitkän kokemuksen kansainvälisyyden parissa työskentelemisestä. Mikä on hänen näkemyksensä asiaan?

What does diversity mean for an organisation?

Eiran aikuislukion rehtori Hugh Fitzpatrick kertoo miten monikulttuurisuus vaikuttaa oppilaitokseen.

Seminaarin tallenteet ja materiaalit:

Puheenvuorot

Kaikki tallenteet lötytyvät osoitteesta: http://bit.ly/kvhenkilosto

Seminaarin Twitter-keskustelu löytyy hashtagilla #kvhenkilöstö.

Seminaarin ohjelma

Puhujien materiaaleja:

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelman hakuajoista ja hakukierroksen palveluista: