Verkkopalvelumme uudistuu kesällä 2019, ja cimo.fi -palvelu poistuu käytöstä. Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät uusimman tiedon palvelustamme (Beta) https://beta.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-hakijalle

Hakijalle: Yleissivistävän koulutuksen opetushenkilöstön liikkuvuus

Hakijana voi olla koulu, päiväkoti tai konsortio. Hakija tekee vuodesta kahteen vuoteen kestävän hakemuksen yhdelle tai useammalle opettajalle perustuen organisaation tarpeista lähtevään suunnitteluun. Vuodessa on vain yksi hakuaika, jolloin hakija voi lähettää yhden hakemuksen. Useampi hakemus aiheuttaa hylkäyksen. Hakemukset käsitellään Suomessa Opetushallituksessa. Haettavissa on noin 2.2 miljoonaa euroa.

Lomake vaatii PIC-numeron. Selainpohjainen hakulomake löytyy myös Erasmus+ -ohjelman yhteiseltä hakuprosessi-sivulta.

Hakuaika 2019

Hakuaika päättyi 12.2.2019 klo 13 Suomen aikaa (CET klo 12).

Selainpohjainen KA101-hakulomake* Mikä selain?

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/


Online-lomake toimii yleisimmillä ja uusimmilla verkkoselaimilla Internet Explorer 11, Firefox 45.7 ja Chrome 56.0

* Kirjaudu EU Login -tunnuksillasi valitse Opportunities - School Education - School Education Staff Mobility (KA101). Jos sinulla on EU Login-tunnus, niin käytä siitä. Jos tunnusta ei vielä ole niin katso

Lomake tallentaa tiedot automaattisesti joka toinen sekunti. Huom. Älä avaa lomaketta usealle selaimen välilehdelle (tab) tai ikkunaan yhtä aikaa, koska silloin lomakkeelle täytetyt tiedot saattavat kadota, koska tiedot tallentuvat viimeiseksi suljetusta näkymästä.

Tuen määrä

Tukea myönnetään yksikkökustannustaulukon mukaan

  • matkoihin yleensä 360-530 euroa
  • elinkustannuksiin välillä 69-126 euroa/pv, 2pv-2 kk
  • kurssimaksuun 70 e/pv, max 10 pv
  • tuki organisaatiolle yleensä 350 euroa/liikkuva henkilö

Korkeampaa apurahaa voivat hakea henkilöt, jotka tarvitsevat lisätukea vammaan tai terveydentilaan liittyvien syiden vuoksi.

Kurssi, job shadowing tai opetusjakso

Hakulomakkeessa ilmoitetaan liikkuvien henkilöiden määrä, koulutuksen kohdemaa ja kesto, joiden perusteella tuki määräytyy. Hakemuksessa eri henkilöille haettava koulutus voi olla eri teemasta, ja se voi tapahtua eri aikoina. Jos osallistujien nimet on tiedossa, ne kannattaa ehdottomasti kertoa.

Vinkkejä tuen hakemiseen

1. Aloita hankesuunnittelu ajoissa
Opettaja ei voi tehdä hakemusta vaan sen tekee koulu/päiväkoti/konsortio; hakemuksen voi tehdä esimerkiksi opettajatiimi rehtorin johdolla tai valtuuttamana.

2. Lue hakijan ohjeet huolellisesti

Asiakirja Linkki
Erasmus-ohjelmaopas (englanti ja suomi)pdf (EN) ja pdf (FI)
Hakuohje 2019
pdf
Hakulomake KA101 vuodelle 2019 linkki hakuprosessi sivulle
Kurkkaa, mitä muut ovat kysyneet ja jätä oma kysymyksesiPadlet
Konsortio-hakemuksiin mandaattikirje kotimaisilta partnereilta ks. hakemus
Suomennos Declaration of Honour -tekstistäpdf
Kelpoiset hakijat Suomessapdf, pdf ja pdf
Web Forms Erasmus+ & ESC: How to complete the formpdf

Web Forms: Application process
pdf

3. Kurssin, job shadowing tai opetusjakson -kohdekoulun tietoja ei hakuvaiheessa välttämättä tarvita

Mutta tarjonta kannattaa kartoittaa hyvin. Tuen hakemisen kannalta suunnitelman on oltava mahdollisimman tarkka. On tiedettävä: montako osallistujaa, mihin maihin, kestot ja onko kyseessä kurssi, job shadowing vai opetusjakso. Jos koulutukset ovat tiedossa ne kannattaa kertoa, sillä se lisää hakemuksen konkreettisuutta.

4. PIC-numeron hankkiminen
Hakemuksen lähettäminen edellyttää hakijaorganisaation rekisteröitymistä komission Participant Portal -järjestelmään (PIC/URF).

5. Eurooppalainen kehittämissuunnitelma / European development Plan (EDP)

Hakulomakkeessa on kolme kysymystä, joissa hanke kertoo pitkän aikavälin tavoitteensa ja miten hankkeen tarpeet liittyvät näihin tavoitteisiin. Eurooppalaisen kehittämissuunnitelman aikajänne on siis hankekautta pidempi. EDPssä kerrotaan, miten suunnitellut koulutukset sopivat hankkeeseen osallistuvien laajempiin ja pitkäjänteisiin kehittämis- ja uudistamisstrategioihin. EDP taustoittaa hakemusta ja se liittyy olleellisesti kaikkin hakemuksen vastauksiin toiminnan jokaisessa vaiheessa.

6. Täytä hakulomake ja lähetä hakemus sähköisesti määräaikaan mennessä.
Vain määräaikaan mennessä sähköisesti lähetetyt lomakkeet huomioidaan arvioinnissa. Suosittelemme hakemuksen lähettämistä hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Hakemusten arviointi

Saapuneet sähköiset tukihakemukset tarkistetaan kelpoisuuslomakkeella hakukierroksen päätyttyä. Tämän jälkeen hakemukset arvioidaan ja pisteytetään arviointilomakkeella. Arviointioppaasta näet arviointikriteerit ja sen, kuinka arvointi tehdään:

Hakemusten arvioinnin alustava aikataulu 2019 Viikko
Hakuaika päättyy 7
Hakemuksen vastaanottovahvistus hakijoille 9
Hakemusten kelpoisuustarkistus 7-14
Arvioinnin purkukokous 13-14
Valintatoimikunnan kokous 16-17
Päätökset hakijoille 20

Lisätietoja

  • Sirkka Säikkälä, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 338 583
  • Maive Matikainen, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 338 613
  • Yhteystiedot Ota yhteyttä -sivulla