Verkkopalvelumme uudistuu kesällä 2019, ja cimo.fi -palvelu poistuu käytöstä. Tätä sivua ei enää päivitetä. Löydät uusimman tiedon palvelustamme (Beta) https://beta.oph.fi/fi/ohjelmat/taydennyskoulutushankkeen-osallistujalle

Osallistujalle: Yleissivistävän koulutuksen opetushenkilöstön liikkuvuus

Tälle sivulle on koottu kaikki lomakkeet ja ohjeet, joita yleissivistävän koulutuksen edunsaaja tarvitsee sen jälkeen, kun hakemus on hyväksytty. Lomakkeiden ja sopimusehtojen lisäksi sivulta löytyy hyödyllisiä vinkkejä.

Hankesopimus

Kun hakija on saanut hyväksyvän päätöksen, edunsaaja ja Opetushallitus solmivat hankesopimuksen. Hankesopimuksessa on esitetty, mitä sääntöjä edunsaajan on noudatettava ja millaisia velvoitteita hänellä on. Alla olevassa taulukossa dokumentit on järjestetty hankkeen hakuvuoden mukaan. Säännöt ja lomakkeet muuttuvat vuosittain, ja oman hankevuotenne voitte tarkistaa esim. hankesopimuksestanne.

Dokumentti

20162017
2018
Sopimuksen saatepdfpdfpdf
Ohje liikkuvuuteen osallistuvallepdfpdfpdf
Yleiset ehdotpdfpdfpdf
Yleiset ehdot (konsortio)pdfpdfpdf
Rahoitus- ja sopimussäännötpdfpdfpdf
Rahoitus- ja sopimussäännöt (konsortio)pdfpdfpdf
Sovellettavat korvausmäärätpdfpdfpdf
Hankeosapuolten sopimusmallien.docen.docen.docx
Job shadowing ja teaching assignment -sopimusmallien.docen.docen.docx
Quality Commitmenten.docen.docen.docx

Muutoksista ilmoittaminen

Yhteystietojen muutosilmoituksella ilmoitetaan edunsaajaorganisaation yhteystietojen, laillisen edustajan ja hankkeen yhteyshenkilön muutokset.

Sopimusmuutoslomakkeilla haetaan sellaisia hankesopimuksen muutoksia, jotka edellyttävät kansallisen toimiston hyväksyntää.

Muissa sopimusmuutoksissa saatte tarkemmat ohjeet kansallisen toimiston osoitteesta comenius(at)oph.fi. Muita muutoksia ovat esimerkiksi:

 • organisaatioiden yhdistyminen
 • organisaation virallisen nimen muutos
 • pankkitietojen muutos

HANKEOHJAUS

Koulutusaika Materiaalit
TULOSSA
Mobility Tool+ loppuraportti Skype for Business 25.4. klo 14-15

Liity Skype-kokoukseen

Mobility Tool+ loppuraportti Skype for Business 23.5. klo 14-15

Liity Skype-kokoukseen

PIDETYT TILAISUUDET
Mobility Tool+ yleisneuvonta Skype for Business 12.3. klo 13-14
Mobility Tool+ loppuraportti webinar 26.9.2018 klo 14.30-16
Aloittavien KA1 -hankkeiden koulutus 7.9. klo 10 - 15.30
Mobility Tool+ loppuraportti webinar 22.5.
Aloittavien KA1 -hankkeiden webinar 21.5

Osallistumistodistus

Kaikista liikkuvuusjaksoista on oltava esittää kurssijärjestäjän tai vastaanottavan organisaation allekirjoittama osallistumistodistus. Jos vastaanottavalla organisaatiolla ei ole valmista pohjaa, voi todistuksen laatia oheisen mallin avulla ja muokata sitä tapauskohtaisesti. Pohjaan voi tarvittaessa lisätä mm. osallistujan opetus- tai muiden tehtävien kuvausta ulkomaanjakson aikana.

Koulutukseen osallistuvien valinta

Jos koulu ei ole hakemusvaiheessa valinnut liikkuvuuteen osallistuvia henkilöitä, kertoo koulu opetushenkilökunnalleen hankesopimuksen saatuaan, kuinka liikkuvuuteen haetaan, millaisia hakudokumentteja tarvitaan ja kuinka valinta tapahtuu.

Koulu valitsee liikkuvuuksiin osallistuvat opettajat reilusti, läpinäkyvästi ja dokumentoidusti, ja mahdollisuus tulee antaa kaikille koulun tukeen kelpoisille opetushenkilökuntaan kuuluville. Koulu määrittelee omat valintakriteerinsä. Valintakriteerinä voi olla motivaatio, selvät liikkuvuuden tavoitteet, suostumus kokemuksen jakamisen ja erityisesti vastaavuus koulun tukihakemuksessa ilmoitettuihin tarpeisiin. Valintatoimikunnan käyttöä suositellaan ja valinnasta tehdään muistio.

Kurssin tai job shadowing/opetuspaikan etsiminen

Täydennyskoulutusten tulee olla koulun hakemuksessaan esittämän mukaisia. Erasmus+ – kelpoisia koulutuspaikkoja ei ole erikseen määritelty. Yleisehtona on, että kurssi tai job shadowing/opettaminen kestää 2 pv-2kk, kurssi on opettajille tarkoitettu, ja kohdemaa on Erasmus+ -ohjelmaan osallistuva ulkomaa. Valinnassaan opettajan ja koulun tulee tehdä laatu- ja hintavertailua. Opettajan tai koulun tulee ottaa yhteyttä ehkä useampaan kurssipaikkaan tai job shadowing/opetustahoon, ja näin löytää juuri oman hankkeen tarpeisiin sopiva koulutus.

Eri oppiaineiden kursseja löytyy School Education Gateway -portaalin kurssiluettelosta. Komissio ei takaa näiden kurssien laatua. Kaikki organisaatiot voivat ilmoittaa tähän portaaliin opettajille ja koulun muulle opetushenkilöstölle tarkoitetuista koulutuksista.

Job shadowing -kohdekoulua voi etsiä School Education Gateway -portaalin liikkuvuusmahdollisuuksista selaamalla kouluja ja/tai ilmoittamalla omasta kiinnostuksesta.

Mitä jos Brexit tapahtuu ilman sopimusta?

Mikäli Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta, lakkaavat sen oikeudet ja velvoitteet myös EU:n rahoitusohjelmissa, joihin Erasmus+ -ohjelma kuuluu. Mikäli tällaisessa tilanteessa ei erikseen sovita muista menettelytavoista, muuttuisi Britanniassa opiskelijavaihdossa olevien tilanne Brexitin tapahtumahetkellä: he menettäisivät oikeutensa ohjelman apurahaan, koska vaihtomaa ei enää kuulu ohjelmaan. Sama koskisi muissa EU-maissa vaihdossa olevia brittiopiskelijoita. Myöskään brittiorganisaatioiden Erasmus+ -hankkeiden osallistumiskulut eivät enää olisi hyväksyttäviä ja hankkeiden brittikumppaneita ei enää laskettaisi EU-kumppaneiksi.

Se miten sopimuksettomassa tilanteessa meneteltäisiin, neuvotellaan jäljelle jäävien EU-maiden kesken. Käytännössä jouduttaisiin sopimaan siitä, miten käynnissä olevat hankkeet tai vaihdot hallitusti keskeytetään tai viedään loppuun.

Seuraa tilanteen kehittymistä!

Tiedotamme tilanteen kehittymisestä Opetushallituksen cimo.fi-verkkopalvelussa.

Lisätietoa Brexitistä löydät myös Britannian kansallisen Erasmus+ toimiston sivuilta.

Tietoa Brexitin vaikutuksista Britannian korkeakoulusektoriin päivitetään mm. Universities UK:n verkkopalveluun.

Liikkuvuuden tunnustaminen

Koulu voi myöntää liikkuvalle henkilölle Europassin yhteistyössä täydennyskoulutuksenjärjestäjän kanssa.

Raportointi Mobility Tool+ -alustalla

Hankkeen koordinaattori kirjautuu Mobility Tool+ raportointialustalle omilla EU Login -tunnuksillaan, käyttäen hakemuksessa ilmoitettua sähköpostiosoitettaan. Mobility Tool+ kirjautuminen on osoitteessa (valitse External):

Mobility Tool+ -oppaat

 • Mobility Tool+ -ohje koordinaattorille (pdf)
 • Mobility Tool+ -ohje loppuraportin tekoon (pdf)
 • MT+ Beneficiary Guide
  • verkkopohjainen opas on uudistunut ja se on erittäin selkeä
 • Huom! Jos hankkeenne on hyväksytty vuonna 2017 niin sivulla "Mobilities" liikkuvuuden saa muodosta draft muotoon Complete seuraavasti: Mene kohtaan mobilities ja ota henkilön nimen kohdalta ”edit” -kynäkuvake. Avaa sivu ”Participant” ja avaa sen alla oleva sivu, joka löytyy palkista ”Participant Data | Participant Report | Certifications (0 max. 3)” viimeinen alasivu eli Certifications (0 max. 3)”. Siellä on yksi pakollinen kenttä ” Please enter any additional comments you might have regarding recognition and certification of the participant. In case no recognition or certification was provided, please explain why.” Vastaa siihen ja tallenna.

Osallistujien raportointi

Osallistujat täyttävät omaan sähköpostiinsa tulleen osallistujaraportin (EU Survey) liikkuvuusjakson jälkeen.

Lisätietoja

 • Sirkka Säikkälä, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 338 583
 • Maive Matikainen, etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0295 338 613
 • Yhteystiedot Ota yhteyttä -sivulla