Hakijalle: Yleissivistävän koulutuksen strategiset kumppanuushankkeet

HUOM! Erasmus KA2-hakuaikaa on pidennetty.

Uusi hakuaika päättyy 26.3.2019 klo 13 (Suomen aikaa)

Hankehakemuksen tekeminen

Strategista kumppanuushanketta koordinoiva organisaatio jättää yhteisesti partnereiden kanssa laaditun hakemuksen koko hankkeen puolesta oman maansa kansalliseen Erasmus+ -toimistoon, Suomessa Erasmus+ kansalliseen toimistoon Opetushallituksessa. Hakukierros järjestetään vuosittain keväällä. Vuonna 2019 hakuaika päättyy 21.3. klo 13 (Suomen aika).

Sivun sisällysluettelo

1. Aloita hankesuunnittelu ajoissa

Hakuneuvontaa verkossa (Skype for Business-webinaarit)

Päivämäärä Kellonaika
6.2.19 13-14:30 Skype For BusinessKA201 Hakuneuvonta (budjetointi) (webinaari)
12.2.19 14-16Skype For Business KA229/201 Hakuneuvonta (webinaari)
14.2.19 14-16Skype For Business KA229/201 Allmän information och ansöknings anvisningar (webinar)
28.2.19 14-16Skype For Business KA229/201 Hakuneuvonta (webinaari)
12.3.19 14-16 Skype For BusinessKA201 Hakuneuvonta - kyselytunti (webinaari)
13.3.19 14-16Skype For Business KA229/201 Hakuneuvonta - kyselytunti (webinaari)

2. Tutustu Erasmus+ -ohjelman ohjelmaoppaaseen

3. Lue hakijan ohjeet huolellisesti

4. Hakeminen

4.1. PIC-koodi

4.2. Täytä ja lähetä hakulomake määräaikaan mennessä

4.3 Hakukierroksen 2019 lomakkeet ja linkit

5. Tukea hakijoille

6. Arviointi

7. Päätöksistä tiedottaminen

1. Aloita hankesuunnittelu ajoissa

Hyvän hankkeen ideointi, suunnittelu ja partneriryhmän muodostaminen vie aikaa. (Uusia) hankekumppaneita voi etsiä EU-komission eTwinning ja School Education Gateway -verkkopalvelujen kautta. Erasmus+ -ohjelman kautta voi myös hakea osallistujaksi kontaktiseminaariin, jossa on mahdollisuus tavata kollegoita, verkostoitua ja löytää uusia hankekumppaneita. Kun hankekumppanit ovat tiedossa, on peruskoulujen ja lukioiden (ei koske valtion oppilaitoksia) mahdollista hakea tukea valmistelevaan vierailuun osallistumiseen.

2. Tutustu Erasmus+ -ohjelman ohjelmaoppaaseen

Tutustu ohjelman tavoitteisiin ja kumppanuushankkeiden kuvaukseen ohjelmaoppaassa (Erasmus+ Programme Guide).

Englanninkielinen versio on aina viimeiseksi päivitetty versio - suosittelemme sen käyttämistä. Strategisia kumppanuushankkeita koskettavat erityisesti sivut 99-124 ja 295-306.

Ohjelmaopas
Erasmus+ Programme Guide 2019


3. Lue hakijan ohjeet huolellisesti

Hakijan ohjeet

Kysymyksiä ja vastauksia: https://padlet.com/KA2Erasmus/Hakukierros2019
KA229: Yksityiskohtainen hakuohje 2019 (pdf)
KA201: 2019 hakukierroksen materiaali ja tiedotustilaisuuksien tallenteet
Webinaaritallenne: hakulomakkeen tekninen täyttäminen (16min)

4. Hakeminen

Hakuaika 2019

Vuoden 2019 hakukierroksen hakuaika päättyy 21.3.2019 klo 12 CET (Suomen aikaa klo 13).

Yleissivistävän koulutuksen hanketyypit 2019:

1) School Exchange Partnerships KA229
Hankkeille, joissa on mukana vain kouluja. Suomen Erasmus+ kansallinen toimisto tekee sopimuksen kaikkien suomalaisten koulujen kanssa, myös partnereiden.

2) Strategic Partnerships for School Education KA201
Hankkeille, joissa on mukana kouluja, yleissivistävän alan, toisen koulutussektorin tai muita toimijoita. Hankkeen koordinaattori vastaa tässä hanketyypissä kaikesta rahaliikenteestä partnereiden välillä.

Useampaa kohderyhmää koskevissa hankkeissa tavoitteet ja sisältö määrittelevät mille sektorille (korkeakoulutus, aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, yleissivistävä koulutus tai nuoriso) hakemus osoitetaan.

Erasmus+ ja Brexit
Jos EU:n ja UK:n jatkoneuvotteluissa päästään sopuun Brexitistä, tarkoittaa se UK:n täyttä osallistumista 2020 loppuun kaikkissa EU-ohjelmissa. UK-partnerit voivat siis olla mukana hankkeissa kuten ennenkin, tutustu kuitenkin miten UK:n kansallinen toimisto informoi asiasta:
www.erasmusplus.org.uk/brexit-update
Tietoa Brexitin vaikutuksista

4.1. PIC-koodi
Hakemuksen jättäminen edellyttää kaikkien hakijaorganisaatioiden rekisteröitymistä komission hakujärjestelmään ja PIC-koodin (Participant Identification Code) hankkimista. Kaikkien hakemuksessa mukana olevien partnereiden tulee hankkia oma PIC-koodi. Myös jokaisen suomalaisen osallistuvan päiväkodin, peruskoulun, lukion ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksen tulee hankkia oma PIC-koodi. PIC-ohjeet ja -lomakkeet löytyvät valikosta tämän sivun oikeassa laidassa.

4.2. Täytä ja lähetä hakulomake määräaikaan mennessä

 • Kumppanuushankkeen hakemus valmistellaan yhdessä partnereiden kanssa.
 • Hankkeen koordinaattori täyttää ja lähettää sähköisen hakemuksen koko partneriryhmän puolesta oman maansa kansalliseen toimistoon. Partnerit eivät siis lähetä hakemusta omaan kansalliseen toimistoonsa.
 • Hakuprosessi on kuvattu ohjelmaoppaan (Programme guide) osassa C Information for applicants.
 • Vain määräaikaan mennessä sähköisesti jätetyt lomakkeet huomioidaan arvioinnissa.
 • Hakemuksia ei lähetetä postitse eikä niitä hyväksytä.
 • Hakemuksen jättämistä ei kannata jättää viimeiseen päivään.
4.3 Hakukierroksen 2019 lomakkeet ja linkit
Hakulomakkeet Erasmus+ -hakuprosessisivulla
Välimatkalaskin (Distance Calculator)
Letter of Intent KA229 (doc)
Mandaattikirje (Mandate) KA201 (doc)
Esimerkki hankkeen aikataulusta (pdf)
Template for the timetable of activities (GANTT Chart) (xls)
Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships (Key Action 2) (pdf)

5. Tukea hakijoille

Katso yleissivistävän koulutuksen 2019 Erasmus+ hakuinfojen päivämäärät tästä

Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto järjestää hakuneuvontatilaisuuksia verkon kautta. Toivomme, että jokainen hakija osallistuisi ainakin yhteen tilaisuuteen ennen hakukierroksen päättymistä. Hakuneuvonnassa käymme läpi hankkeen suunnitteluun ja hakemiseen keskeisesti liittyviä asioita sekä hakulomakkeen täyttämistä ja vastaamme osallistujien kysymyksiin.

Hakijoita neuvotaan myös sähköpostitse ja puhelimitse: comenius(a)oph.fi. Puhelinnumerot löytyvät Ota yhteyttä -sivulta.

6. Arviointi

Hankkeet arvioidaan koordinaattorina toimivan organisaation kansallisessa toimistossa ja päätökset tehdään ulkopuolisten arvioijien tekemien arviointien perusteella. Mikäli hanke hyväksytään, koko partneriryhmä saa hanketuen.

Arviointikriteerit:

 • Hankkeen merkitys (Relevance of the project)
 • Hankesuunnitelman ja toimeenpanon laatu (Quality of the project design and implementation)
 • Hankkeen toteuttajien kokoonpanon ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (Quality of the project team and the cooperation arrangements)
 • Vaikuttavuus, tulosten levittäminen ja jatkuvuus (Impact and dissemination)

Arviointikriteereihin kannattaa tutustua hanketta suunniteltaessa ja hankehakemusta kirjoittaessa. Tarkat kuvaukset kriteereistä ohjelmaoppaassa (Programme Guide s. 115-116) ja arvioijan ohjeissa.

Arvioijan ohje (sisältää arviointikriteerit):
Erasmus+ Guide for Experts on Quality Assessment 2018 (pdf) Huom. KA229 omat arviointikriteerit

Tuki yleissivistävälle koulutukselle jaetaan parhaiten arvioinnissa menestyneiden hakemusten kesken. Suomen 2019 budjetti on n. 5,9 M€. 70 % tuesta varataan koulujen välisille hankkeille.

7. Päätöksistä tiedottaminen

 • Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto tekee päätökset hakemuksista ulkopuolisten arvioijien tekemien arviointien perusteella (yleiseurooppalaiset arviointikriteerit)
 • Päätöksistä tiedotetaan heinä-elokuussa hakemuksessa mainitulle yhteyshenkilölle.
 • Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto tekee sopimuksen suomalaisten koordinaattoreiden kanssa sekä koulujen välisissä hankkeissa myös suomalaisten partnereiden kanssa
 • Hyväksyttyjen hankkeiden toimintakausi voi alkaa 1.9.-31.12.

Lisätietoja: