Hakijalle: Yleissivistävän koulutuksen strategiset kumppanuushankkeet

Hankehakemuksen tekeminen

Strategista kumppanuushanketta koordinoiva organisaatio jättää yhteisesti partnereiden kanssa laaditun hakemuksen koko hankkeen puolesta oman maansa kansalliseen Erasmus+ -toimistoon, Suomessa Erasmus+ kansalliseen toimistoon Opetushallituksessa. Hakukierros järjestetään vuosittain keväällä.

Sivun sisällysluettelo

1. Aloita hankesuunnittelu ajoissa

2. Tutustu Erasmus+ -ohjelman ohjelmaoppaaseen

3. Lue hakijan ohjeet huolellisesti

4. Hakeminen

4.1. PIC-koodi

4.2. Täytä ja lähetä hakulomake määräaikaan mennessä

4.3 Hakukierroksen 2017 lomakkeet ja linkit

5. Arviointi

6. Tukea hakijoille

7. Päätöksistä tiedottaminen

1. Aloita hankesuunnittelu ajoissa

Hyvän hankkeen ideointi, suunnittelu ja partneriryhmän muodostaminen vie aikaa.

Jos tarvitsette uusia hankekumppaneita, voi niitä etsiä EU-komission verkkopalvelujen kautta. Erasmus+ -ohjelman kautta voi myös hakea osallistujaksi kontaktiseminaariin, jossa on mahdollisuus tavata kollegoita, verkostoitua ja löytää uusia hankekumppaneita.

Kun hankekumppanit ovat tiedossa, on peruskoulujen ja lukioiden (ei koske valtion oppilaitoksia) mahdollista hakea tukea valmistelevaan vierailuun osallistumiseen.

2. Tutustu Erasmus+ -ohjelman ohjelmaoppaaseen

Tutustu ohjelman tavoitteisiin ja kumppanuushankkeiden kuvaukseen ohjelmaoppaassa (Erasmus+ Programme Guide). Englanninkielinen version on aina viimeiseksi päivitetty versio - suosittelemme sen käyttämistä. Strategisia kumppanuushankkeita koskettavat erityisesti sivut 120-140 ja 289-301.

Ohjelmaopas
Erasmus+ Programme Guide 2018 (pdf) (englanniksi)
Programme Guide Version 1 (2018) 25/10/2017
Erasmus+ Programme Guide 2017 (pdf) (englanniksi)
Programme Guide Version 2 (2017) 20/01/2017
Erasmus+ ohjelmaopas 2017 (pdf) (suomeksi)


3. Lue hakijan ohjeet huolellisesti

Hakijan ohjeet
Yleinen hakuohje 2017, KA2, yleissivistävä koulutus (pdf)
Yksityiskohtainen hakuohje 2017, KA2, yleissivistävä koulutus (pdf)
Technical guidelines for completing application e-Forms 2017 (pdf) (komission laatima hakulomakkeen tekninen täyttöohje)

4. Hakeminen

Hakuaika 2018

Vuoden 2018 hakukierroksen hakuaika päättyy 21.3.2018 klo 12 CET (Suomen aikaa klo 13). Uutuus koskien koulujenvälisiä hankkeita; School Exchange Partnerships KA229 korvaa aiemmin Schools Only KA219 nimellä kulkeneen hanketyypin. Hakuprosessia on kevennetty! Hakuohjeistusta päivitetään, sitä ennen ks. Erasmus+ Programme Guide 2018.

Erasmus+ ja Brexit: UK-partnerit voivat olla mukana hankkeissa kuten ennenkin, tutustu kuitenkin miten UK:n kansallinen toimisto informoi asiasta: www.erasmusplus.org.uk/brexit-update

Tuen hakeminen

Yleissivistävän koulutuksen hanketyypit:

1) School Exchange Partnerships KA229 (2017 hakukierrokseen asti nimellä KA219 Strategic Partnerships for Schools Only). Hankkeille, joissa on mukana vain kouluja. Suomen Erasmus+ kansallinen toimisto tekee sopimuksen kaikkien suomalaisten koulujen kanssa, myös partnereiden.

2) Strategic Partnerships for School Education KA201
Hankkeille, joissa on mukana kouluja, yleissivistävän alan, toisen koulutussektorin tai muita toimijoita. Hankkeen koordinaattori vastaa tässä hanketyypissä kaikesta rahaliikenteestä partnereiden välillä.

Useampaa kohderyhmää koskevissa hankkeissa tavoitteet ja sisältö määrittelevät mille sektorille (korkeakoulutus, aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, yleissivistävä koulutus tai nuoriso) hakemus osoitetaan.

4.1. PIC-koodi
Hakemuksen jättäminen edellyttää kaikkien hakijaorganisaatioiden rekisteröitymistä komission hakujärjestelmään ja PIC-koodin (Participant Identification Code) hankkimista. Kaikkien hakemuksessa mukana olevien partnereiden tulee hankkia oma PIC-koodi. Myös jokaisen suomalaisen osallistuvan päiväkodin, peruskoulun, lukion ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksen tulee hankkia oma PIC-koodi.

PIC-ohjeet
Participant Portal EU komission verkkosivuilla
Ohje järjestelmään kirjautumiseen ja PIC-koodin luomiseen (pdf)
Tarkennuksia koulujen ja päiväkotien PIC-rekisteröintiin (pdf)
Koulujen ja päiväkotien perustietolomake (pdf) (liite oikeussubjektilomakkeeseen)

4.2. Täytä ja lähetä hakulomake määräaikaan mennessä

Kumppanuushankkeen hakemus valmistellaan yhdessä partnereiden kanssa. Hankkeen koordinaattori täyttää ja lähettää sähköisen hakulomakkeen koko partneriryhmän puolesta. Ohjelmaoppaan (Programme guide) osassa C (Information for applicants) on kuvattu hakuprosessi.

Vain määräaikaan mennessä sähköisesti jätetyt lomakkeet huomioidaan arvioinnissa. Postitse lähetettyjä lomakkeita ei hyväksytä. Partnerit eivät lähetä hakemusta oman maansa kansalliseen toimistoon. Hakemuksen jättämistä ei kannata jättää viimeiseen päivään.

4.3 Hakukierroksen 2017 lomakkeet ja linkit
Hakulomakkeet Erasmus+ -hakuprosessisivulla
Välimatkalaskin (Distance Calculator)
Letter of Intent KA219 (doc)
Mandaattikirje (Mandate) KA201 (doc)
Esimerkki hankkeen aikataulusta (pdf)
Template for the timetable of activities (GANTT Chart) (xls)
Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships (Key Action 2) (pdf)

5. Arviointi

Hankkeet arvioidaan koordinaattorina toimivan organisaation kansallisessa toimistossa. Mikäli hanke hyväksytään, koko partneriryhmä saa hanketuen. Päätökset tehdään ulkopuolisten arvioijien tekemien arviointien perusteella.

Arviointikriteerit:

 • Hankkeen merkitys (Relevance of the project)
 • Hankesuunnitelman ja toimeenpanon laatu (Quality of the project design and implementation)
 • Hankkeen toteuttajien kokoonpanon ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (Quality of the project team and the cooperation arrangements)
 • Vaikuttavuus, tulosten levittäminen ja jatkuvuus (Impact and dissemination)

Arviointikriteereihin kannattaa tutustua hanketta suunniteltaessa ja hankehakemusta kirjoittaessa. Tarkat kuvaukset kriteereistä ohjelmaoppaassa (Programme Guide s. 127-129) ja arvioijan ohjeissa.

Arvioijan ohje (sisältää arviointikriteerit):
Guide for Experts on Quality Assesment) (pdf) (sivut 31-37, 43-45)

Tuki yleissivistävälle koulutukselle (Suomen budjetti on n. 3,4 M€ vuonna 2017) jaetaan parhaiten arvioinnissa menestyneiden hakemusten kesken (eri hanketyypeille KA201 ja KA219 ei ole jaettu erillistä budjettiosuutta).

6. Tukea hakijoille

Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto järjestää hakuneuvontatilaisuuksia verkon kautta. Toivomme, että jokainen hakija osallistuisi ainakin yhteen tilaisuuteen ennen hakukierroksen päättymistä. Hakuneuvonnassa käymme läpi hankkeen suunnitteluun ja hakemiseen keskeisesti liittyviä asioita sekä hakulomakkeen täyttämistä ja vastaamme osallistujien kysymyksiin.

Yleissivistävän koulutuksen hakijoille (KA219 ja KA201) osoitteessa
http://cimo.adobeconnect.com/comenius
14.2.2017 Yleistä hakemisesta ja hakulomake (pdf)
1.3.2017 Hankkeen budjetti (pdf)
15.3.2017 Usein kysytyt kysymykset (pdf)

Kaikille koulutussektoreille yhteistä KA2-hakuneuvontaa
(yleissivistävä, ammatillinen, korkea- ja aikuiskoulutus) osoiteessa
http://cimo.adobeconnect.com/kumppanuushankkeet
17.1.2017 Kumppanuushankkeen tuotokset, työsuunnitelma, levityssuunnitelma, hakemuslomake
15.2.2017 Kumppanuushankkeen budjetti

Katso yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ infojen päivämäärät. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät myös Erasmus+ -ohjelman kansallisen toimiston tapahtumakalenterista. Hakijoita neuvotaan sähköpostitse ja puhelimitse: comenius(a)oph.fi. Puhelinnumerot löytyvät Ota yhteyttä -sivulta.

7. Päätöksistä tiedottaminen

 • Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto tekee päätökset hakemuksista ulkopuolisten arvioijien tekemien arviointien perusteella (yleiseurooppalaiset arviointikriteerit)
 • Päätöksistä tiedotetaan heinä-elokuussa hakemuksessa mainitulle yhteyshenkilölle
 • Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto tekee sopimuksen suomalaisten koordinaattoreiden kanssa sekä koulujen välisissä (Schools Only) hankkeissa myös suomalaisten partnereiden kanssa
 • Hyväksyttyjen hankkeiden toimintakausi voi alkaa 1.9.-31.12.

Lisätietoja:

 • Iiris Kajas
 • Katariina Petäjäniemi
 • Eva-Lena Wakonen
 • Yhteystiedot Ota yhteyttä -sivulla