Mitä tarkoittaa Intellectual output (immateriaaliset tuotokset)?

Intellectual output on palkkakustannusta (yksikkökustannus/päivä). Tukea myönnetään vain, jos tuotteet ovat laadultaan ja määrältään huomattavia.

Hakemuksessa on osoitettava, että tuotteita voi käyttää ja hyödyntää laajasti ja että niillä on selkeää vaikutusta organisaatioihin. Esimerkiksi opetusmateriaali (ei oppituntiin valmistautuminen), verkkopohjaiset materiaalit ja työkalut, selvitykset ja analyysit, opintokokonaisuudet, opintomodulit, oppaat, laadunvarmistustyökalut jne.

Intellectual output ei ole:
Pienemmissä hanketyypeissä: esimerkiksi vertailut, ohjeet hankkeen sisäisesti, verkkosivut, blogit, wikit, uutiskirjeet, kevyet tutkimukset, oppilaiden tekemät työt jne.