Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden aloituskoulutukset

2017 Schools Only (KA219)

2017 School Education (KA201)

Tilaisuudet: 5.9. AC, 19.9.17 HKI

Koulutuksien materiaalit

2016 Schools Only (KA219)

2016 School Education (KA201)

Tilaisuudet: AC 16.9., HKI 21.9.16

Tilaisuuden materiaalit

Muualla verkossa

Ulkoministeriön matkustustiedote

Osallistujalle

Tällä sivulla julkaistaan ohjeita ja lomakkeita, joita strategisen kumppanuushankkeen koordinaattori tarvitsee hankehallinnon eri vaiheissa.

Sivun sisällysluettelo

1. Hankesopimus ja sen liitteet

2. Hankehallinnon työkaluja

3. Muutoksista ilmoittaminen

4. Väli- ja loppuraportointi

5. Pitkäaikainen oppilasliikkuvuus (2-12 kk)

6. Viestintäohjeet Erasmus+ -hankkeille

1. Hankesopimus ja sen liitteet

Kun hakija on saanut hyväksyvän päätöksen, tuensaaja ja Suomen kansallinen Erasmus+ toimisto solmivat hankesopimuksen. Hankesopimuksessa on esitetty, mitä sääntöjä tuensaajan on noudatettava ja millaisia velvoitteita hänellä on.

Sopimuksen liitteet:
KA219 koulujen väliset strategiset kumppanuushankkeet (schools only)
201520162017
KA219: Sopimuksen osa II, yleiset ehdotpdf
KA219: Annex I, General conditionspdfpdf
KA219: Annex III, Financial and contractual rulespdfpdfpdf
KA219: Annex IV, Applicable ratespdfpdf

Sopimuksen liitteet:
KA201 yleissivistävän sektorin strategiset kumppanuushankkeet (school education)
201520162017
KA201: Sopimuksen osa II, general conditionspdf
KA201: Annex I, General conditions of the agreementpdfpdf
KA201 Annex III, Financial and Contractual rulespdfpdfpdf
KA201 Annex IV, Applicable ratespdf

2. Hankehallinnon työkaluja

Mallilomakkeita

Kaikista liikkuvuusjaksoista on oltava vastaanottavan organisaation allekirjoittama osallistumistodistus. Todistuksen voi laatia yllä olevan mallin avulla ja muokata vastaamaan hankkeen tarpeita (esim. logot, kuvaukset liikkuvuuksista jne.). Todistukset voivat olla henkilökohtaisia tai ne voi kirjoittaa liikkuvuuteen osallistuneelle ryhmälle.

3. Muutoksista ilmoittaminen

Yhteystietojen muutosilmoituksella ilmoitetaan edunsaajaorganisaation yhteystietojen, laillisen edustajan ja hankkeen yhteyshenkilön muutokset.

Sopimusmuutoslomakkeella haetaan sellaisia hankesopimuksen muutoksia, jotka edellyttävät kansallisen Erasmus+ toimiston hyväksyntää.

Muissa sopimusmuutoksissa saatte tarkemmat ohjeet kansallisesta Erasmus+ toimistosta comenius(a)oph.fi. Muita muutoksia ovat esimerkiksi:

  • organisaatioiden yhdistyminen
  • organisaation virallisen nimen muutos
  • pankkitietojen muutos

4. Väli- ja loppuraportointi

Kaikki edunsaajat raportoivat Erasmus+ -hankkeensa sähköisesti Mobility Tool+ -raportointialustalla. Mobility Toolia käytetään hankkeen toteutuksen ja taloustietojen seurantaan ja raportoimiseen koko hankekauden ajan. Hankkeen tietoja ja toimintoja on hyvä alkaa syöttää alustalle sitä mukaa kun hankkeen toiminnot edistyvät ja raportoitavaa syntyy. Mobility Tool+ -raportointialustalle kirjaudutaan EU login -tunnuksella käyttäen hakemuksessa ilmoitettua sähköpostiosoitetta.

Tarkista oman hankkeesi raportointiaikataulu hankesopimuksesta. Koulujen välisissä hankkeissa (KA219) jokainen koulu jättää oman loppuraporttinsa MT:ssa. Koordinaattorin loppuraportti on aavistuksen laajempi kuin partnereiden, koska siinä koordinaattori raportoi hanketta myös kokonaisuutena. KA201-hankkeissa, joissa voi olla mukana muitakin toimijoita kuin kouluja, jätetään vain yksi loppuraportti, jonka koordinaattori kirjaa järjestelmään.

Mobility Tool+ ja strategisten kumppanuushankkeiden raportointiohjeet (sektoreiden yhteinen ohjesivu)

EU login

EU Loginin avulla pääset kirjautumaan erilaisiin komission tietojärjestelmiin yhden käyttäjätunnuksen (=sähköpostiosoitteen) ja salasanan avulla. Aiemmin luodut ECAS-tunnukset toimivat uudistetussa EU Login -palvelussa.

Mobility Tool+

Raportointiaikataulu

2016 hyväksyttyjen hankkeiden väliraportointi (koordinaattorit ja partnerit)

Hankkeen kesto Väliraportti (progress report)

Milloin?

Väliraportti (interim report) Milloin?
12-18 kk - - - -
19-24 kk - - Toiminnasta 31.8.2017 asti 1.9.-31.10.2017
25-29 kk - - Toiminnasta 31.8.2017 asti tai kun 70% ennakkomaksusta (40%) kulutettu Viimeistään 31.10.2017
30-36 kk Toiminnasta 1.9.2016-31.8.2017 1.9.-31.10.2017 Toiminnasta 1.9.2016-31.12.2017 tai kun 70% ennakkomaksusta (40%) kulutettu Viimeistään 28.2.2018

5. Pitkäaikainen oppilasliikkuvuus (2-12kk)

Oppilasliikkuvuuden keskeiset dokumentittiedosto
Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships (Key Action 2) .pdf
Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships (Key Action 2) (DOC) .doc
Crises action plan .docx
Guidance on crises management .docx
Guidance on the learning agreement .docx
Health form .docx
Host family charter .docx
Host family information form .docx
Learning agreement .docx
Parental consent form .docx
Placement information .docx
Pupil application form .docx
Report on the learning agreement .docx

Viestintäohjeet Erasmus+ -hankkeille

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetun hankkeen toteuttajan on huolehdittava siitä, että hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tiedotetaan tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja näkyvästi.

Logot ja viestintäohjeet Erasmus+ -hankkeille

Ideoita ja inspiraatiota hankeviestintään - jokainen hanke vaikuttaa!