Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden aloituskoulutukset

2018 School Exchange Partnerhips (KA229)

2017 Schools Only (KA219)

2017 School Education (KA201)

Tilaisuudet: 5.9. AC, 19.9.17 HKI

Koulutuksien materiaalit

Muualla verkossa

Tutustu ulkoministeriön matkustus-sivustoon

Osallistujalle

Tällä sivulla julkaistaan ohjeita ja lomakkeita, joita strategisen kumppanuushankkeen koordinaattori tarvitsee hankehallinnon eri vaiheissa.

Sivun sisällysluettelo

1. Hankesopimus ja sen liitteet

2. Hankehallinnon työkaluja

3. Muutoksista ilmoittaminen

4. Raportointi

5. Pitkäaikainen oppilasliikkuvuus (2-12 kk)

6. Viestintäohjeet Erasmus+ -hankkeille

1. Hankesopimus ja sen liitteet

Kun hakija on saanut hyväksyvän päätöksen, tuensaaja ja Suomen kansallinen Erasmus+ toimisto solmivat hankesopimuksen. Hankesopimuksessa on esitetty, mitä sääntöjä tuensaajan on noudatettava ja millaisia velvoitteita hänellä on.

Sopimuksen liitteet:
KA219 ja KA229 koulujen väliset strategiset kumppanuushankkeet (schools only)
201520162017
2018 (KA229)
KA219: Sopimuksen osa II, yleiset ehdotpdf
KA219: Annex I, General conditionspdfpdfpdf
KA219: Annex III, Financial and contractual rulespdfpdfpdfpdf
KA219: Annex IV, Applicable ratespdfpdfpdf

Sopimuksen liitteet:
KA201 yleissivistävän sektorin strategiset kumppanuushankkeet (school education)
201520162017
2018
KA201: Sopimuksen osa II, general conditionspdf
KA201: Annex I, General conditions of the agreementpdfpdfpdf
KA201 Annex III, Financial and Contractual rulespdfpdfpdfpdf
KA201 Annex IV, Applicable ratespdfpdf

2. Hankehallinnon työkaluja

Mallilomakkeita

Kaikista liikkuvuusjaksoista on oltava vastaanottavan organisaation allekirjoittama osallistumistodistus. Todistuksen voi laatia yllä olevan mallin avulla ja muokata vastaamaan hankkeen tarpeita (esim. logot, kuvaukset liikkuvuuksista jne.). Todistukset voivat olla henkilökohtaisia tai ne voi kirjoittaa liikkuvuuteen osallistuneelle ryhmälle.

3. Muutoksista ilmoittaminen

Yhteystietojen muutosilmoituksella ilmoitetaan edunsaajaorganisaation yhteystietojen, laillisen edustajan ja hankkeen yhteyshenkilön muutokset.

Sopimusmuutoslomakkeella haetaan sellaisia hankesopimuksen muutoksia, jotka edellyttävät kansallisen Erasmus+ toimiston hyväksyntää.

Muissa sopimusmuutoksissa saatte tarkemmat ohjeet kansallisesta Erasmus+ toimistosta comenius(a)oph.fi. Muita muutoksia ovat esimerkiksi:

  • organisaatioiden yhdistyminen
  • organisaation virallisen nimen muutos
  • pankkitietojen muutos

4. Raportointi

Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden väli- ja loppuraportit tehdään ja lähetetään tarkastukseen Mobility Tool+ raportointialustalla. Hankkeiden raportointivelvoitteet ja aikataulut löytyvät rahoitussopimuksesta. Mobility Toolia käytetään toteutuksen ja taloustietojen seurantaan ja raportoimiseen koko hankekauden ajan. Hankkeen tietoja ja toimintoja kannattaa syöttää alustalle sitä mukaa kun hanke edistyy ja raportoitavaa syntyy. Raportointialustalle kirjaudutaan EU login -tunnuksella käyttäen hakemuksessa ilmoitettua sähköpostiosoitetta.

KA219/KA229 -hankkeissa jokainen koulu jättää oman raporttinsa MT:ssa. Koordinaattorin raportti on hieman laajempi kuin partnereiden, sillä koordinaattori raportoi hankkeesta myös kokonaisuutena. KA201-hankkeissa, joissa voi olla mukana muitakin toimijoita kuin kouluja, jätetään vain yksi raportti koordinaattorin toimesta.

EU login

EU Loginin avulla kirjaudutaan erilaisiin komission tietojärjestelmiin yhden käyttäjätunnuksen (=sähköpostiosoitteen) ja salasanan avulla. Aiemmin luodut ECAS-tunnukset toimivat uudistetussa EU Login -palvelussa.

Mobility Toolin verkko-osoite:

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/

Mobility Tool+ -oppaat

Mobility Tool -ohjeet vuonna 2018 hyväksytyille hankkeille:

Väliraportti

Loppuraportti

Mobility Tool+ ja strategisten kumppanuushankkeiden raportointiohjeet (sektoreiden yhteinen ohjesivu)

5. Pitkäaikainen oppilasliikkuvuus (2-12kk)

Oppilasliikkuvuuden keskeiset dokumentittiedosto
Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships (Key Action 2) .pdf
Guide to Long Term Study Mobility of Pupils in Strategic Partnerships (Key Action 2) (DOC) .doc
Crises action plan .docx
Guidance on crises management .docx
Guidance on the learning agreement .docx
Health form .docx
Host family charter .docx
Host family information form .docx
Learning agreement .docx
Parental consent form .docx
Placement information .docx
Pupil application form .docx
Report on the learning agreement .docx

Viestintäohjeet Erasmus+ -hankkeille

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetun hankkeen toteuttajan on huolehdittava siitä, että hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tiedotetaan tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja näkyvästi.