Kontaktiseminaarit

Hakuaika päättyy 24.10.2017 (hakuaikaa jatkettu)

KA101 - Consortium - newcomers
Aika: 28.11.-1.12.2017
Paikka: Bergen, Norja
Hakuilmoitus, hakuohje ja hakulomake

Valmistelevat vierailut ja kontaktiseminaarit

Valmistelevat vierailut

Peruskoulut ja lukiot (ei koske valtion oppilaitoksia), jotka suunnittelevat uutta yleissivistävän koulutuksen eurooppalaista kumppanuushanketta (KA2), voivat hakea valmistelevan vierailun apurahaa. Apurahaa myönnetään matka- ja oleskelukuluihin. Vierailu tehdään aina ennen KA2-hankehakemuksen jättämistä.

Valmistelevan vierailun apuraha voidaan myöntää valmistelevaan vierailuun eurooppalaisessa yhteistyöorganisaatiossa, joka sijaitsee Erasmus+ ohjelmamaassa. Yhteistyöorganisaatio on yleisimmin koulu, mutta se voi olla myös muu yleissivistävän koulutuksen organisaatio riippuen hanketyypistä. Vierailun aikana tavataan tulevia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa suunnitellaan hanketta sekä työstetään yhteistä hakemusta. Vierailu tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua yhteistyökumppanin kouluun, kumppanien koulutusjärjestelmiin ja kulttuuriin. Tehokkain vierailu on sellainen, jossa kaikki hankkeen partnerit tapaavat toisensa. Tavoitteena on, että valmistelevan vierailun lopputuloksena syntyy mahdollisimman valmis versio yhteisestä Erasmus+ -hankehakemuksesta.

Valmistelevaa vierailua voi hakea jos:

 • yhteistyökumppanit ovat jo tiedossa
 • vierailun kesto on 1–5 päivää (matkapäivät mukaan lukien)
 • vierailulla suunnitellaan hanketta, optimaalisesti kaikki tulevan yhteistyöhankkeen kumppanit ovat kokouksessa mukana

Hakeminen

Valmistelevien vierailujen hakutiedote 2017

Vuonna 2017 valmistelevien vierailujen haku päätty 9.10.2017 klo 16.15.

Hakemus jätetään Valtionavustus-järjestelmän kautta:

https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/114/?lang=fi

Kontaktiseminaarit

Lisäksi yleissivistävän koulutuksen eurooppalaisia kehittämishankkeita suunnittelevat koulut ja muut yleissivistävän koulutuksen organisaatiot sekä esim. kunnan sivistystoimi, joka suunnittelee alueellista kehittämishanketta, voivat hakea apurahaa kontaktiseminaariin osallistumiseen.

Kontaktiseminaari

 • tavoitteena on käynnistää uuden Erasmus+ yleissivistävän koulutuksen eurooppalaisen kehittämishankkeen valmistelu
 • keskittyvät tiettyyn aihepiiriin ja/tai hanketyyppiin
 • osallistujia yleensä 40–60 eri puolilta Eurooppaa: mahdollisuus tavata kollegoita, verkostoitua ja löytää uusia hankekumppaneita
 • tuki matkakuluihin ja seminaarin osallistumismaksuun (joka yleensä sisältää myös majoituksen). Kontaktiseminaarin kesto on yleensä 4–5 päivää (matkapäivät mukaan lukien)
 • sopii erityisesti uusille toimijoille
 • osallistujia valittaessa etusijalla ovat hakijat, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet Comenius- tai Erasmus+ -hankkeisiin.

Valmistelevan vierailun tai kontaktiseminaarin aikana

 • osallistujat voivat löytää samasta aiheesta kiinnostuneita kumppaneita ja/tai tutustua tuleviin hankekumppaneihin paremmin
 • määritellä hankkeen tavoitteet ja työskentelytavat yhdessä
 • sopia tehtävistä ja vastuualueista
 • työstää yhdessä hankehakemusta ja työsuunnitelmaa

Haku vuonna 2017

Tällä hetkellä haettavana olevat kontaktiseminaarit:

Aihe: KA101 - Consortium - newcomers
Aika: 28.11.-1.12.2017
Paikka: Bergen, Norja
Hakuaika päättyy: 24.10.2017 (hakuaikaa jatkettu)
Hakuilmoitus, hakuohje ja hakulomake

Kontaktiseminaareja järjestetään pääosin syksyisin. Kontaktiseminaareille ei ole yhtä tiettyä hakuaikaa tai tiettyjä hakuaikoja. Kontaktiseminaareja ilmoitetaan hakuun pitkin vuotta silloin, kun kansallinen toimisto saa niistä tiedon. Tarkemmat tiedot kontaktiseminaareista sekä niiden hakuajoista ilmoitetaan tällä verkkosivulla sekä Comenius-sähköpostilistan kautta.

Temaattiset seminaarit

Haku vuonna 2017

Tällä hetkellä ei haettavana olevia temaattisia seminaareja.

Temaattisille seminaareille ei ole yhtä tiettyä hakuaikaa tai tiettyjä hakuaikoja. Seminaareja ilmoitetaan hakuun pitkin vuotta silloin, kun kansallinen toimisto saa niistä tiedon. Tarkemmat tiedot seminaareista sekä niiden hakuajoista ilmoitetaan tällä verkkosivulla sekä Comenius-sähköpostilistan kautta.

Opintovierailut

Opintovierailut ovat tietyn aiheen ympärille rakennettuja 3-5 päivän pituisia vierailuja, joiden aikana tutustutaan kohdemaan koulutusjärjestelmään sekä keskitytään johonkin erityisteemaan. Ohjelma muodostuu luennoista, keskustelutilaisuuksista sekä vierailuista oppilaitoksiin, virastoihin ja yrityksiin. Osallistujia on eri puolilta Eurooppaa, mikä luo hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen.

Koulut tai muut yleissivistävän koulutuksen sektorilla toimivat organisaatiot voivat hakea kansallinen toimistolta apurahaa opintovierailuun osallistumiseen. Opintovierailuja järjestävät eri maiden kansalliset toimistot yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja suomalaisille osallistujille on varattu paikkoja niihin osallistumiseen.

Haku vuonna 2017

Tällä hetkellä ei haettavana olevia opintovierailuja.

Opintovierailuille ei ole yhtä tiettyä hakuaikaa tai tiettyjä hakuaikoja. Opintovierailuja ilmoitetaan hakuun pitkin vuotta silloin, kun kansallinen toimisto saa niistä tiedon. Tarkemmat tiedot opintovierailuista sekä niiden hakuajoista ilmoitetaan tällä verkkosivulla sekä Comenius-sähköpostilistan kautta.