Haku käynnissä:

Aihe: "Förderung von demokratischer Bildung und Toleranz durch internationalen Schulaustausch"
Aika: 13.-15.5.2018
Paikka: Weimar, Saksa
Hakuaika: 4.3.2018

Aihe: "S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools"
Aika: 9.-13.5.2018
Paikka: Miedzeszyn, Puola
Hakuaika: 18.3.2018

Aihe: "Making the classroom more inclusive for students with additional needs"
Aika: 27.-31.5.2018
Paikka: Sofia, Bulgaria
Hakuaika: 18.3.2018

Tarkemmat tiedot sivun keskipalstalla!

Valmistelevat vierailut ja kontaktiseminaarit

Valmistelevat vierailut

Peruskoulut ja lukiot (ei koske valtion oppilaitoksia), jotka suunnittelevat uutta yleissivistävän koulutuksen eurooppalaista kumppanuushanketta (KA2), voivat hakea valmistelevan vierailun apurahaa. Apurahaa myönnetään matka- ja oleskelukuluihin. Vierailu tehdään aina ennen KA2-hankehakemuksen jättämistä.

Valmistelevan vierailun apuraha voidaan myöntää valmistelevaan vierailuun eurooppalaisessa yhteistyöorganisaatiossa, joka sijaitsee Erasmus+ ohjelmamaassa. Yhteistyöorganisaatio on yleisimmin koulu, mutta se voi olla myös muu yleissivistävän koulutuksen organisaatio riippuen hanketyypistä. Vierailun aikana tavataan tulevia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa suunnitellaan hanketta sekä työstetään yhteistä hakemusta. Vierailu tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua yhteistyökumppanin kouluun, kumppanien koulutusjärjestelmiin ja kulttuuriin. Tehokkain vierailu on sellainen, jossa kaikki hankkeen partnerit tapaavat toisensa. Tavoitteena on, että valmistelevan vierailun lopputuloksena syntyy mahdollisimman valmis versio yhteisestä Erasmus+ -hankehakemuksesta.

Valmistelevaa vierailua voi hakea jos:

 • yhteistyökumppanit ovat jo tiedossa
 • vierailun kesto on 1–5 päivää (matkapäivät mukaan lukien)
 • vierailulla suunnitellaan hanketta, optimaalisesti kaikki tulevan yhteistyöhankkeen kumppanit ovat kokouksessa mukana

Hakeminen

Seuraava valmistelevien vierailujen haku avataan keväällä 2018. Tarkemmat tiedot hakukierroksesta julkaistaan tällä sivulla sekä Comenius-sähköpostilistalla.

Hakemus jätetään Valtionavustus-järjestelmän kautta.
Valmistelevien vierailujen hakutiedote 2017

Lisätietoja

Eva-Lena Wakonen
Sähköposti: eva-lena.wakonen(at)oph.fi
Puh. 0295 338 519

Erasmus+ TCA -toiminnot: Kontaktiseminaarit, temaattiset seminaarit, koulutukset, opintovierailut

Kontaktiseminaarit

Yleissivistävän koulutuksen eurooppalaista kumppanuushanketta (KA2) suunnittelevat koulut ja muut yleissivistävän koulutuksen organisaatiot sekä esim.kunnan sivistystoimi, joka suunnittelee alueellista kehittämishanketta, voivat hakea apurahaa kontaktiseminaariin osallistumiseen.

 • tavoitteena on käynnistää uuden Erasmus+ yleissivistävän koulutuksen eurooppalaisen kehittämishankkeen valmistelu
 • keskittyvät tiettyyn aihepiiriin ja/tai hanketyyppiin
 • osallistujia yleensä 40–60 eri puolilta Eurooppaa: mahdollisuus tavata kollegoita, verkostoitua ja löytää uusia hankekumppaneita
 • tuki matkakuluihin ja seminaarin osallistumismaksuun (joka yleensä sisältää myös majoituksen). Kontaktiseminaarin kesto on yleensä 4–5 päivää (matkapäivät mukaan lukien)
 • sopii erityisesti uusille toimijoille
 • osallistujia valittaessa etusijalla ovat hakijat, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet Comenius- tai Erasmus+ -hankkeisiin.

Kontaktiseminaarin aikana

 • osallistujat voivat löytää samasta aiheesta kiinnostuneita kumppaneita ja/tai tutustua tuleviin hankekumppaneihin paremmin
 • määritellä hankkeen tavoitteet ja työskentelytavat yhdessä
 • sopia tehtävistä ja vastuualueista
 • työstää yhdessä hankehakemusta ja työsuunnitelmaa

Opintovierailut

Opintovierailut ovat tietyn aiheen ympärille rakennettuja 3-5 päivän pituisia vierailuja, joiden aikana tutustutaan kohdemaan koulutusjärjestelmään sekä keskitytään johonkin erityisteemaan. Ohjelma muodostuu luennoista, keskustelutilaisuuksista sekä vierailuista oppilaitoksiin, virastoihin ja yrityksiin. Osallistujia on eri puolilta Eurooppaa, mikä luo hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen. Koulut tai muut yleissivistävän koulutuksen sektorilla toimivat organisaatiot voivat hakea kansalliselta toimistolta apurahaa opintovierailuun osallistumiseen. Opintovierailuja järjestävät eri maiden Erasmus+ -ohjelman kansalliset toimistot yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja suomalaisille osallistujille on varattu paikkoja niihin osallistumiseen.

Temaattiset seminaarit, koulutukset

Toiminnossa järjestetään toisinaan myös tietyn aiheen ympärille rakennettuja seminaareja ja koulutuksia. Osallistujia on eri puolilta Eurooppaa, mikä luo hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen. Koulut tai muut yleissivistävän koulutuksen sektorilla toimivat organisaatiot voivat hakea kansallinen toimistolta apurahaa toimintoon osallistumiseen. Seminaareja ja koulutuksia järjestävät eri maiden Erasmus+ -ohjelman kansalliset toimistot ja suomalaisille osallistujille on varattu paikkoja niihin osallistumiseen.

Hakeminen

Tällä hetkellä haettavana olevat TCA-tilaisuudet:

Aihe (konferenssi) Förderung von demokratischer Bildung und Toleranz durch internationalen Schulaustausch (työkieli saksa)
Aika 13.-15.5.2018
Paikka Weimar, Saksa
Hakuaika päättyy 4.3.2018
HakuilmoitusCimo.fi -tapahtumakalenterissa (linkki)

Aihe (koulutus/kontaktiseminaari)
S2S (school to school) partnerships – how to plan an excellent project for special schools
Aika 9.-13.5.2018
Paikka Miedzeszyn, Puola
Hakuaika päättyy 18.3.2018
HakuilmoitusCimo.fi -tapahtumakalenterissa (linkki)

Aihe (koulutus/kontaktiseminaari) Making the classroom more inclusive for students with additional needs
Aika 27.-31.5.2018
Paikka Sofia, Bulgaria
Hakuaika päättyy 18.3.2018
HakuilmoitusCimo.fi -tapahtumakalenterissa (linkki)

Ennakkotieto tulossa olevasta OPINTOVIERAILUSTA:

Aihe (opintovierailu)
"The role of guidance in the transition from lower secondary education to IVET"
Aika 6.-9.5.2018
Paikka
Kööpenhamina, Tanska
Hakuaika
haku julkaistaan myöhemmin tässä verkkopalvelussa sekä Comenius-sähköpostilistan kautta
Profile of participants European guidance counsellors working in relation to IVET, guidance practitioners both at lower secondary schools and at IVET colleges.
Themes and goals of the event
 • Presentation of the Danish education and guidance system with focus on IVET
 • Discussion of the situation of IVET in the participating countries
 • Exchange of experiences and practical examples : How to strengthen the attractiveness of IVET and to increase the number of young VET students?
 • Presentation of a Danish project: “Trained for the Future” – an initiative supported by the social partners in order to engage more young persons in IVET.
 • Visit to three Youth Guidance Centres with different roles in the project.
 • Presentation of the Danish Campaign “Hands-on” launched by the social partners to engage more young people in industry.
 • Higher awareness of the role of guidance counsellors in relation to IVET
 • Internationalization among VET schools and Guidance Centres (focused primarily on internationalization within Erasmus+ programme);
 • Cross-sectoral cooperation within Compulsory school and VET sector
Expected results
 • Discussions and focus on an important challenge of IVET in many countries;
 • Networking, sharing experience
 • Inspiration for the future work and European projects on the topic

Erasmus+ TCA-toiminnoille ei ole yhtä tiettyä hakuaikaa tai tiettyjä hakuaikoja. Tapahtumia ilmoitetaan hakuun pitkin vuotta silloin, kun kansallinen toimisto saa niistä tiedon. Tarkemmat tiedot tapahtumista sekä niiden hakuajoista ilmoitetaan tällä verkkosivulla sekä Comenius-sähköpostilistan kautta.

Lisätietoja

Katariina Petäjäniemi
Sähköposti: katariina.petajaniemi(at)oph.fi
Puh. 0295 338 506
(tavoitettavissa maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin)

*TCA, Transnational Cooperation Activities