Avaintoimi_3

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 3: Politiikan uudistamisen tuki

Innovaatiopolitiikan hankkeilla edistetään koulutus- ja nuorisopolitiikan uudistamista. Ehdotuspyyntöjä, joilla hanketukea haetaan on kahta eri tyyppiä 1) eurooppalaisia kokeiluhankkeita, jotka edellyttävät ministeriön osallistumista (policy experimentations) ja 2) innovatiiviseen politiikan uudistamiseen tähtääviä yhteistyöhankkeita (forward looking cooperation projects), joissa esim. koulut voivat olla mukana. EACEA-virasto julkaisee vuosittain erillisiä ehdotuspyyntöjä, joista osa on suunnattu vain viranomaistahoille ja osa on avoinna myös sektorikohtaisille toimijoille.

Haku tapahtuu EACEA -viraston kautta. Erasmus+ KT tiedottaa ajankohtaisista hauista.

Erasmus+ -ohjelman ehdotuspyyntö Erasmus+ -ohjelman erillishaku:

Sosiaalinen osallisuus koulutuksessa ja nuorisotoimialalla / Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education, Training and Youth.

Hankkeiden yleisenä tavoitteena on joko:
1.) Osallistavan oppimisen hyvien käytäntöjen levittäminen ja/tai kehittäminen. Kehittämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä esim. paikallisella tasolla kehitettyjen hyvien käytäntöjen soveltamista laajemmassa mittakaavassa tai siirtämistä toiseen kontekstiin.
tai
2.) Innovatiivisten menetelmien ja käytäntöjen kehittäminen ja toteuttaminen osallistavan opetuksen edistämiseksi.


Koulutuksen (Lot 1) ja nuorisotoiminnan (Lot 2) hankkeille on lisäksi asetettu omat erityistavoitteet, jotka on kuvattu tarkemmin ehdotuspyynnössä ja hakijan oppaassa (Applicants’ Guidelines).

Hankkeisiin voivat oppilaitosten lisäksi osallistua muut viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvat ja sen ulkopuoliset toimijat varhaiskasvatuksesta ammattikoulutukseen, korkeakoulutukseen ja aikuiskoulutukseen sekä eri tasojen sidosryhmät (esim. viranomaiset, kansalaisjärjestöt, paikallisyhteisöt, yritykset jne.).

Koulutusalan hankkeille on jaossa yhteensä 12 miljoonaa euroa.

Hakuaika päättyy 22.5.2018.

Ehdotuspyyntö ja tarkemmat tiedot hausta komission verkkopalvelussa:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-and-common-values-contribution-in-field-education-training-and-youth_en

Komissio järjestää hakijoille 16.4.2018 infotilaisuuden webinaarina. Tietoa tilaisuudesta ja ilmoittautuminen:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/infoday-social-inclusion-and-common-values-contribution-in-field-education-training-and-youth-call_en