Avaintoimi_3

Kuva: Satu Haavisto

Avaintoimi 3: Politiikan uudistamisen tuki

Innovaatiopolitiikan hankkeilla edistetään koulutus- ja nuorisopolitiikan uudistamista. Ehdotuspyyntöjä, joilla hanketukea haetaan on kahta eri tyyppiä 1) eurooppalaisia kokeiluhankkeita, jotka edellyttävät ministeriön osallistumista (policy experimentations) ja 2) innovatiiviseen politiikan uudistamiseen tähtääviä yhteistyöhankkeita (forward looking cooperation projects), joissa esim. koulut voivat olla mukana. EACEA-virasto julkaisee vuosittain erillisiä ehdotuspyyntöjä, joista osa on suunnattu vain viranomaistahoille ja osa on avoinna myös sektorikohtaisille toimijoille.

Haku tapahtuu EACEA -viraston kautta. Erasmus+ KT tiedottaa ajankohtaisista hauista.

Erasmus+ -ohjelman ehdotuspyyntö

Kansalaisyhteiskuntayhteistyö koulutusalalla EACEA/26/2017

Hakuaika päättyy 14.12.2017 klo 12 (CET).

Komissio järjestää hakijoille 10.11.2017 infotilaisuuden.

Ehdotuspyyntö ja tarkemmat tiedot hausta komission verkkopalvelussa:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-education-and-training-and-youth_en