Tuulahduksia maailmalta - Ammattiopisto Luovi vastaanotti Erasmus+ -harjoittelijan

Ammattiopisto Luovi on valtakunnallinen ammatillinen erityisoppilaitos, joka toimii yli 20 paikkakunnalla maanlaajuisesti. Luovin Oulun yksikössä päätettiin vastaanottaa Erasmus+ -harjoittelija osana oppilaitoksen pitkään jatkunutta kansainvälisyystoimintaa. ”Kansainvälisyystoiminnan käynnistämistä on edesauttanut halu tarjota kansainvälistymisen mahdollisuuksia opiskelijoille, kehittää henkilöstön osaamista ja opetuksen laatua, sekä vertailla eri maiden hyviä käytäntöjä”, kertoo Luovin kansainvälisyyskoordinaattori Mari Kontturi.

Kontturi mainitsee kansainvälisyyden olevan olennainen osa oppilaitoksen kokonaisstrategiaa ja toimintaa, ja siihen halutaan osallistaa kaikki Luovin opiskelijat ja koko henkilöstö. Hän mainitsee myös kotikansainvälisyyden olevan tärkeä ja tehokas osa kansainvälisyysstrategian toteuttamista.

”Myös vieraiden vastaanottaminen – niin opiskelijoiden kuin asiantuntijoidenkin – on osa kansainvälistä toimintaamme. Kansainvälisyys on asenne: se on täynnä mahdollisuuksia, elämyksiä ja oppimista”, kuvailee Kontturi.

Kansainvälisyys on tärkeää kaikilla koulutasoilla

Myös Erasmus+ -harjoittelijan vastuuhenkilönä toiminut ammatillinen erityisopettaja Arja Vatanen kuvailee kansainvälisyystoiminnan merkitystä nykypäivän koulumaailmassa suureksi. ”Kansainvälisyys on olennainen osa tätä päivää kaikilla koulutasoilla. Myös erityistä tukea tarvitsevien nuorten opiskelijoiden on ollut hienoa päästä tutustumaan maailmalla toisesta maasta kotoisin oleviin erityistä tukea tarvitseviin nuoriin ja ennen kaikkea kohdata heitä omassa koulussaan aikaisempien hankkeidemme aikana”, Vatanen toteaa.

Harjoittelija luokassa opiskelijoiden tukena

Kun Vatanen kuuli esimieheltään mahdollisuudesta vastaanottaa Erasmus+ -harjoittelija omaan ryhmäänsä, oli Vataselle selvää, että mahdollisuuteen tartutaan. Vaikka vieraskielisen harjoittelijan vastaanottaminen erityisopetusryhmään hieman epäilyttikin, uskoi Vatanen silti harjoittelusta olevan hyötyä kaikille osapuolille. ”Hyvät kokemukset aikaisemmista Comenius-hankkeista rohkaisivat kokeilemaan myös hieman erilaista kansainvälistymisen tapaa. Asiasta piti kuitenkin sopia vielä koko luokan henkilöstön kanssa, sillä harjoittelijan läsnäolo vaikuttaa kaikkien työskentelyyn ja vaatii sitoutumista harjoittelijan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen”, sanoo Vatanen.

Opiskelijoille valmiuksia toisten kulttuurien kohtaamiseen

Maaliskuussa 2015 Vatasen ryhmään saapui sosiaalityöntekijäksi opiskeleva espanjalainen nuori suorittamaan opintoihinsa kuuluvaa työharjoittelua kolmeksi kuukaudeksi. Harjoittelijan pääasiallisena tehtävänä oli toimia luokassa opiskelijoiden henkilökohtaisena ohjaajana ja apuna jokapäiväisissä askareissa. Esitietojen pohjalta hänen osattiin odottaa pärjäävän hyvin myös paljon tukea tarvitsevien opiskelijoiden parissa, ja nämä odotukset täyttyivätkin Vatasen mukaan erinomaisesti.

”Harjoittelijan läsnäolo toi opiskelijoille mahdollisuuden käyttää vierasta kieltä ja kohdata ulkomaalainen, mikä jännitti osaa opiskelijoista kovasti. Nyt heidän on helpompi kohdata vieraskielinen henkilö – opiskelijat ovat oppineet vieraasta kulttuurista ja samalla on tullut hyvin esille se, että maailmassa on monenlaisia ihmisiä, joiden kanssa voi tehdä yhteistyötä”, hän kertoo.

Harjoittelijan vastaanottaminen ja läsnäolo työllistivät henkilöstöä erityisesti harjoittelun aluksi – harjoittelu on saapuvalle opiskelijalle myös oppia tulevaa työelämää varten, joten myös ohjausta ja neuvoja kaivattiin. Kokemuksen anti oli kuitenkin vaivan arvoista. ”Kokemus oli erittäin positiivinen monella tavalla ja hyvin erilainen verrattuna aikaisempiin Comenius-hankkeisiimme. Harjoittelijan läsnäolon pitkäkestoisuus tuki erityisesti hitaimpien opiskelijoiden oppimista”, toteaa Vatanen.

Kokemuksesta hyötyä koko organisaatiolle

Vatanen kuvailee harjoittelijan tuoneen mukanaan paljon hyvää paitsi opiskelijoiden arkeen, myös opettajille ja koko koululle. ”Harjoittelija toi luokkaan pidempiaikaisen tuulahduksen maailmalta kuin Comenius-vieraat, jotka viipyvät vierailullaan vain muutaman päivän. Tämä oli samalla mahdollisuus myös henkilöstölle – he rohkaistuivat ohjaamaan harjoittelijaa englanniksi ja saivat varmuutta myös tulevia kansainvälisiä projekteja ajatellen”, Vatanen kertoo.

Vatanen olisi valmis työllistämään Erasmus+ -harjoittelijan myös tulevaisuudessa. Hän haluaakin rohkaista kaikkia Erasmus+ -harjoittelijan vastaanottamista harkitsevia tarttumaan tilaisuuteen. ”Rohkeasti vain kokeilemaan! Harjoittelijalle kannattaa antaa vastuuta luokassa, mutta hyvä perehdytys on kuitenkin tarpeen. Samoin on huolehdittava, että harjoittelija tietää aina, missä mennään ja tuntee omat tehtävänsä. Harjoittelijan läsnäolosta voi olla suurta apua ja hyötyä”, Vatanen toteaa.

Teksti: Katri Sjöberg Kuva: Ammattiopisto Luovi

Erasmus+ -ohjelma tukee myös korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä. Kaudella 2014–2021 ohjelmaan sisältyy myös harjoittelijavaihto, jonka kautta Euroopan maiden korkeakouluopiskelijoiden on mahdollista tulla Suomeen suorittamaan opintoihinsa kuuluvaa työharjoittelua.


Kuvassa kv-opiskelija Yaiza ohjaa Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen opiskelijaa liikuntatunnilla aistiharjoituksessa.